• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Paul Arndt - duchowny ewangelicko-reformowany

  Przeczytaj także...
  Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.Zbór – określenie stosowane m.in. w Polsce, Czechach (czes. sbor) i na Białorusi (biał. збор) w odniesieniu do lokalnej wspólnoty wiernych kościołów protestanckich (gmina, zgromadzenie, kongregacja) oraz niektórych ugrupowań nieprotestanckich, historycznie wywodzących się z protestantyzmu oraz przez np. Świadków Jehowy.
  Elbląg (łac. Elbinga, Elbingus, niem. Elbing, prus. Elbings, rus. Эльблонг) – miasto na prawach powiatu w województwie warmińsko-mazurskim, siedziba władz powiatu elbląskiego i gminy wiejskiej Elbląg, ale miasto nie wchodzi w ich skład, stanowiąc odrębną jednostkę samorządu terytorialnego. Od 1992 stolica diecezji elbląskiej. Najstarsze miasto w województwie, jedno z najstarszych w Polsce (rok założenia 1237, prawa miejskie 1246). Miasto posiadało prawo do czynnego uczestnictwie w akcie wyboru króla. Także najniżej położone miasto w Polsce. Leży u ujścia rzeki Elbląg do Zalewu Wiślanego. Według danych z 30 czerwca 2012 r. ma 123 977 mieszkańców.

  Paul Rudolf Otto Arndt (ur. 13 lipca 1868 r. w Gdańsku, zm. 23 marca 1955 r. w Wittenberdze) – niemiecki duchowny ewangelicko-reformowany, historyk Kościoła.

  1 października jest 274. (w latach przestępnych 275.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 91 dni.Wikariusz (łac. vicarius) – zastępca w Kościele katolickim i Kościele ewangelickim. W Kościele baptystycznym jest to nieordynowany duchowny przygotowujący się do ordynacji pastorskiej

  Urodził się w rodzinie kupca Ottona Arndta z reformowanej parafii św. Piotra. Ukończył gimnazjum realne św. Piotra w 1889 r., a w 1890 r. zdał maturę uzupełniająca w Królewskim Gimnazjum w Gdańsku. Studia teologiczne odbył na uniwersytetach w Berlinie, Marburgu i w Gryfii. W 1895 r. zdał przed gdańskim konsystorzem I egzamin, a w 1896 r. II egzamin teologiczny, po czym do jesieni 1897 pracował jako nauczyciel domowy, a następnie jako wikariusz superintendenta Boehmera w Kwidzynie. Ordynowany na duchownego 6 listopada 1898 r. przez superintendenta Platha w Kartuzach. W latach 1898-1899 był administratorem w Szymbarku pow. Kartuzy. Wybrany 23 maja 1899 r. i wprowadzony w urząd 27 sierpnia, był pierwszym po 100 latach przerwy stałym pastorem parafii reformowanej w Toruniu. Przyczynił się do konsolidacji parafii i wraz z kolegium kościelnym wzniósł nowy kościół w centrum miasta (1902-1904). Od 27 lipca 1919 był pastorem zboru reformowanego w Tylży. Jako emeryt 1 października 1936 r. zamieszkał w Elblągu. W 1945 r. osiadł w Wittenberdze. Opublikował prace dotyczące historii kalwinizmu w Toruniu, których ustalenia wciąż pozostają aktualne.

  Sowieck (ros. Советск, pol. Tylża, niem. Tilsit) - miasto w obwodzie kaliningradzkim w Rosji (43,3 tys. mieszkańców w 2004).Szymbark (dodatkowa nazwa w j. kaszub. Szimbark) – wieś w północnej Polsce w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Stężyca. Położona na Kaszubach, na obszarze Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, w Szwajcarii Kaszubskiej, u podnóża wzgórza Wieżycy, w paśmie Wzgórz Szymbarskich.

  Prace publikowane[]

 • Paul Arndt, Geschichte der evangelisch-reformierten Gemeinde in Thorn. Festschrift zur Einweihung der neuen Kirche am 18. Februar 1904, Thorn, 1904
 • Paul Arndt, Die reformierten Geistlichen im Stadt- und Landkreis Thorn 1586-1921, "Mitteilungen des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn", H. 47, 1939
 • Paul Arndt, Artomius Peter; Chodowiecki Johann Serenius, [w:] Altpreussische Biographie, Bd. 1, Königsberg 1941
 • Bibliografia[]

 • Arnold Golon, Harald Kruska, Evangelische Pfarrer in Thorn 1880-1945, [w:] Thorn. Königin der Weichsel 1231-1981, hrsg. von Bernhart Jähnig und Peter Letkemann, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1981, ISBN 3-525-85926-0 ("Beiträge zur Geschichte Westpreussens", ISSN 0341-9436, Nr. 7, 1981)
 • Jerzy Domasłowski, Kościół św. Szczepana w Toruniu 1904-2004, sł. wstępnym opatrzył Jerzy Molin, Toruń, Wydaw. Via, 2004, ISBN 83-88273-32-9
 • Linki zewnętrzne[]

 • Kościół reformowany w Tylży (de)
 • Mitteilungen des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn
 • Konsystorz (łac. consistorium – zgromadzenie) – zebranie, zgromadzenie określonego gremium w celu rozwiązania ważnych spraw:Superintendent - (łac. superintendentus – „nadzorca”) – duchowny protestancki sprawujący władzę nadzorczą w stosunku do pastorów określonego obszaru – superintendentury. Ze względu na rangę i obowiązki oraz ze względu na wielkość podlegającego mu terytorium funkcja superintendenta stanowi odpowiednik funkcji rzymskokatolickiego biskupa diecezjalnego lub dziekana, kierującego dekanatem.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pastor (łac. pastor – pasterz) – w Kościołach protestanckich – duchowny, który pełni obowiązki duszpasterskie w zborze. Mianowany jest bądź przez organy centralne danego Kościoła (np. synod, generalną konferencję), bądź jest powoływany przez kongregację wiernych przez demokratyczny wybór.
  Matura (łac. maturus ‘dojrzały’) – polski egzamin z materiału objętego programem nauczania (podstawą programową) wybranych przedmiotów na poziomie szkoły średniej. Absolwenci szkół średnich nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu, lecz świadectwo jego zdania wymagane jest od kandydatów na wyższe uczelnie. Odpowiednio wysoki wynik egzaminu maturalnego jest jedynym kryterium podczas naboru na wiele kierunków studiów wyższych. Matura nie jest jednak dokumentem poświadczającym wykształcenie średnie – tę funkcję pełni świadectwo ukończenia szkoły średniej. Za przeprowadzenie egzaminu odpowiedzialna jest Centralna Komisja Egzaminacyjna, której podlegają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne zajmujące się przygotowaniem i przeprowadzeniem matury w danym regionie.
  Kartuzy (dodatkowa nazwa w j. kaszub. Kartuzë, niem. Karthaus) – miasto w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Kartuzy. Miasto leży nad czterema jeziorami zwanymi kartuskimi. Są to: jezioro Karczemne, Klasztorne Duże, Klasztorne Małe i Mielenko. W Kartuzach krzyżują się drogi wojewódzkie: nr 211, nr 224 i nr 228.
  Kwidzyn (łac. Quedin/Insula Sanctae Mariae, niem. Marienwerder) – miasto i gmina w województwie pomorskim, w powiecie kwidzyńskim, położone nad rzeką Liwą, prawym dopływem Nogatu, 5 km od Wisły, siedziba władz powiatu.
  Kościół św. Piotra i Pawła – kościół w Gdańsku, przy ulicy Żabi Kruk. Jest on historyczną farą Starego Przedmieścia. Należy do grupy największych kościołów gotyckich w Gdańsku. W latach 1622-1945 był głównym kościołem gdańskich ewangelików reformowanych. Odbywały się tutaj nabożeństwa po polsku, angielsku, francusku i niemiecku. Od 1945 służy rzymskim i ormiańskim katolikom.
  Kalwinizm, ewangelicyzm reformowany – jedna z ważniejszych doktryn i wyznań protestanckich. Kalwinizm zaliczany jest do ewangelicyzmu historycznego, tj. wyznań wywodzących się wprost z reformacji. Dzieli się na trzy główne nurty: kościoły prezbiteriańskie, kościoły reformowane i kościoły kongregacjonalne.
  Gdańsk (łac. Dantiscum, Dantis, Gedanum, niem. Danzig) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, położone nad Morzem Bałtyckim, u ujścia Motławy do Wisły, nad Zatoką Gdańską, na Pobrzeżu Gdańskim. Centrum kulturalne, naukowe i gospodarcze oraz węzeł komunikacyjny północnej Polski, stolica województwa pomorskiego. Ośrodek gospodarki morskiej z dużym portem handlowym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.031 sek.