• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Patrycja Grzebyk

  Przeczytaj także...
  Cum laude – zwrot obcojęzyczny, z języka łacińskiego, równoznaczny polskiemu: z pochwałą, używany dawniej jako forma oceny wyróżniającej, stosowanej na dyplomach. Inne formy używające tego określenia to:Wojska Lądowe (WL) – jeden z czterech, obok Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
  Politolog – absolwent studiów na kierunku politologia i pokrewnych (polityka społeczna, europeistyka, nauki polityczne), osoba posiadająca wiedzę naukową w zakresie politologii:

  Patrycja Karolina Grzebyk z d. Grenich (ur. 10 listopada 1981 w Kępnie) – polska prawniczka, politolożka, doktor habilitowana nauk prawnych specjalizująca się w międzynarodowym prawie karnym oraz międzynarodowym prawie humanitarnym, profesor uczelni na Uniwersytecie Warszawskim, wykładowczyni na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW) – jest trzecim co do liczby studentów (po WZ UW i WDiNP UW) i najstarszym wydziałem Uniwersytetu Warszawskiego. WPiA UW umożliwia kształcenie na kierunkach:Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW (2005, praca magisterska: Odpowiedzialność karna obywateli wielkich mocarstw za zbrodnie międzynarodowego prawa humanitarnego) oraz Wydziału Prawa i Administracji UW (2006, praca magisterska: Rekompensata utraty szansy). Doktor nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Odpowiedzialność karna osób fizycznych za zbrodnię agresji (promotor: Roman Kuźniar), obronionej z wyróżnieniem w 2010. W 2018 habilitowała się na podstawie książki Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego.

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.Nauki prawne – zbiór nauk społecznych zawierających elementy nauk humanistycznych i nauk ścisłych, zajmujących się prawem.

  W latach 2007–2011 pracowała także w Ośrodku Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych przy Zarządzie Głównym Polskiego Czerwonego Krzyża.

  Stypendystka m.in. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2012), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012), laureatka m.in. nagrody im. Remigiusza Bierzanka za najlepszą pracę magisterską z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego (2006) oraz nagrody im. Manfreda Lachsa za najlepszą książkę z zakresu prawa międzynarodowego (2012, kategoria debiut), Stypendium im. Bohdana Winiarskiego przyznawane przez Ambasadę RP w Londynie oraz Uniwersytet Cambridge.

  Kępno (niem. Kempen) – miasto w województwie wielkopolskim, w Kaliskiem, na ziemi wieluńskiej, na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, nad Niesobem, siedziba powiatu kępińskiego i gminy Kępno.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Autorka ekspertyz dla MSZ oraz RPO. Sekretarz redakcji Rocznika Strategicznego. Wykładowczyni kursów dla podoficerów organizowanych przez Dowództwo Wojsk Lądowych i Polski Czerwony Krzyż oraz Helsińską Fundację Praw Człowieka. Członkini Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.

  Jej mężem jest dr hab. Piotr Grzebyk, wykładowca WPiA UW.

  Wybrane publikacje[ | edytuj kod]

 • Criminal Responsibility for the Crime of Aggression, Routledge Taylor&Francis Group, Routledge Research in International Law, London and New York 2013, ​ISBN 978-0-415-85678-2
 • wersja poprawiona i uzupełniona względem: Odpowiedzialność karna za zbrodnię agresji, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, ​ISBN 978-83-235-0763-5
 • Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki [red. wspólnie z Elżbietą Mikos-Skuzą] , Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016, ​ISBN 978-83-7383-750-8
 • Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018, ​ISBN 978-83-7383-922-9
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2020, poz. 288, 24 czerwca 2020.
  2. Dr hab. Patrycja Karolina Grzebyk, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2018-10-09].
  3. Dr hab. Patrycja Grzebyk - Instytut Stosunków Międzynarodowych, 6 lutego 2013 [dostęp 2018-10-09] (pol.).

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Informacje na stronie WNPiSM UW
 • Dr hab. Patrycja Karolina Grzebyk, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2018-10-09].
 • Konto na Academia.edu
 • Konto na ResearchGate
 • ORCID
 • Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Bohdan Stefan Winiarski (ur. 27 kwietnia 1884 w Bohdanowie koło Nowogrodu w guberni łomżyńskiej, zm. 4 grudnia 1969 w Poznaniu) – polski prawnik, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, sędzia i przewodniczący Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, członek Polskiej Akademii Umiejętności, poseł na Sejm II i III kadencji w II RP.
  Warto wiedzieć że... beta

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Międzynarodowe prawo karne – zespół norm prawa karnego, które odnoszą się do przestępstw z elementem obcym, takim jak przestępstwo popełnione przez cudzoziemców lub przestępstwo za granicą. Polega na łączeniu instytucji międzynarodowej współpracy w różnych sprawach karnych, np. ekstradycja czy wykonanie obcych wyroków skazujących.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  University of Cambridge (nieformalnie: Cambridge University, po polsku Uniwersytet Cambridge lub po prostu Cambridge) – drugi po Oksfordzie najstarszy angielski uniwersytet, założony w 1209 roku. Znajduje się w Cambridge w środkowej Anglii. Uważany za jeden z najlepszych uniwersytetów w Europie i na świecie. Uniwersytety Oksfordzki i Cambridge określane są wspólną nazwą Oxbridge.
  Polski Czerwony Krzyż (PCK) – najstarsza polska organizacja humanitarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych imprez masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem znajomości międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych.
  ORCID (Open Researcher and Contributor ID) – kod alfanumeryczny stworzony dla unikalnego identyfikowania autorów i współautorów publikacji naukowych i akademickich.
  Roman Kuźniar (ur. 25 września 1953 w Przemyślu) – polski politolog, dyplomata, profesor, były dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, doradca Prezydenta RP ds. międzynarodowych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.06 sek.