• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Patriarcha  Podstrony: [1] [2] 3
  Przeczytaj także...
  Lista prawosławnych metropolitów moskiewskich, patriarchów moskiewskich i całej Rusi w pierwszym okresie istnienia patriarchatu, ordynariuszy eparchii moskiewskiej w okresie synodalnym oraz patriarchów moskiewskich i całej Rusi po 1917.Sobór efeski – trzeci sobór powszechny, zwołany w Efezie przez cesarza Teodozjusza II w 431, w celu zakończenia sporu wywołanego przez Nestoriusza dotyczącego rozumienia osoby Jezusa i tytułu Marii z Nazaretu, Theotokos (Bogarodzica).
  Lista patriarchatów[]

  Pięć patriarchatów starożytnych - pentarchia[]

 • patriarcha Rzymu
 • patriarcha Konstantynopola
 • patriarcha Aleksandrii
 • patriarcha Antiochii
 • patriarcha Jerozolimy
 • ]

 • koptyjski patriarcha Aleksandrii
 • syryjsko-prawosławny patriarcha Antiochii
 • Patriarcha Indii
 • katolikos Wszystkich Ormian
 • katolikos Wielkiego Domu Cylicyjskiego
 • ormiański patriarcha Konstantynopola
 • ormiański patriarcha Jerozolimy
 • Malankarski Katolikos Wschodu
 • patriarcha Etiopii
 • patriarcha Erytrei
 • ]

  patriarchat Kościoła Wschodu

  Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.Łaciński Patriarchat Jerozolimy (łac. Patriarchatus Hierosolymitanus Latinorum, arb. كنيسة اللاتين في القدس, heb. הפטריארכיה הלטינית) - rzymskokatolicki patriarchat ze stolicą w Jerozolimie. Nie wchodzi w skład żadnej metropolii.

  ]

  Cerkwie kanoniczne[]

 • patriarcha Konstantynopola – patriarcha ekumeniczny
 • prawosławny patriarcha Aleksandrii
 • prawosławny patriarcha Antiochii
 • prawosławny patriarcha Jerozolimy
 • patriarcha Moskwy i Wszechrusi
 • patriarcha Gruzji
 • patriarcha Serbii
 • patriarcha Rumunii
 • patriarcha Bułgarii
 • Cerkwie niekanoniczne[]

 • patriarcha Moskwy i Wszechrusi (cerkiew staroprawosławna)
 • Patriarchat Kijowski (Ukraiński Kościół Prawosławny)
 • ]

 • papież - tradycyjnie patriarcha Rzymu, dawniej oficjalnie patriarcha zachodu
 • Patriarchaty łacińskie[]

 • patriarcha Jerozolimy
 • patriarcha Lizbony
 • patriarcha Wenecji
 • patriarcha Wschodnich Indii
 • patriarcha Zachodnich Indii
 • Historyczne patriarchaty łacińskie[]

 • patriarcha Antiochii
 • patriarcha Aleksandrii
 • patriarcha Akwilei
 • patriarcha Kartaginy
 • patriarcha Konstantynopola
 • patriarcha Grado
 • Patriarchaty unickie[]

 • koptyjski katolicki patriarcha Aleksandrii
 • syryjskokatolicki patriarcha Antiochii
 • melchicki katolicki patriarcha Antiochii, Aleksandrii i Jerozlolimy
 • maronicki patriarcha Antiochii
 • ormiański katolicki patriarcha katolikos Cylicji
 • chaldejski patriarcha Babilonu
 • Przypisy

  1. Por. Marek Blaza SJ, Czy Kościołowi katolickiemu nie jest już potrzebny patriarcha Zachodu? Eklezjologiczno-ekumeniczna refleksja w kontekście usunięcia tytułu patriarchy Zachodu w Roczniku Papieskim (Annuario Pontificio) 2006, "Studia Bobolanum" (2)2006, s. 5-74.
  2. Henri Tincq: Katolicy. Warszawa: Wydawnictwo Media Lazar, 2010, s. 23. ISBN 978-83-922453-9-1.


  Piotr I Aleksiejewicz Wielki, ros. Пётр I Алексеевич (ur. 30 maja/9 czerwca 1672 w Moskwie, zm. 28 stycznia/8 lutego 1725 w Sankt Petersburgu). Syn Aleksego (1645-1676), z dynastii Romanowów.Damaszek (arab. دمشق, transk. naukowa Dimašq, transk. polska Dimaszk; dialekt damasceński: š-Šām) – stolica oraz największe miasto Syrii – 1,71 mln mieszkańców (XII 2009), cały zespół miejski – 4,36 mln mieszkańców (2007). Leży w południowo-zachodniej części kraju, w oazie nad rzeką Barada u podnóża gór Antyliban, na skraju Pustyni Syryjskiej. Jest to największy ośrodek przemysłowy i naukowy w Syrii, jedno z czterech świętych miast islamu, a także (od 1268) siedziba prawosławnego Patriarchatu Antiochii, znaczący ośrodek handlowy. Aglomeracja Damaszku stanowi wydzieloną jednostką administracyjną Syrii.


  Podstrony: [1] [2] 3  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Patriarcha Antiochii – tradycyjny tytuł przysługujący biskupowi Antiochii, jeden z patriarchów w Kościołach Wschodnich. Z czasem doszło do podziałów i powstaniu kilku odrębnych stolic patriarszych.
  Paliusz (łac. pallium – płaszcz) – element stroju liturgicznego katolickich metropolitów, noszony na ramionach pas z białej wełny.
  Ukraiński Autokefaliczny Kościół Prawosławny (ukr. Українська Автокефальна Православна Церква) to niekanoniczny Kościół prawosławny, wywodzący się z prawosławnej diaspory ukraińskiej w USA oraz w Europie Zachodniej. Członkowie Kościoła mieszkają głównie na zachodzie współczesnej Ukrainy. Do 2000 roku zwierzchnikiem Kościoła był patriarcha "kijowski i całej Ukrainy" Dymitr (Wołodymyr Jarema). Obecnie we władzach i strukturach kościoła panuje pewna destabilizacja.
  Patriarchat Lizbony - łac. Patriarchatus Lisbonensis - archidiecezja Kościoła rzymskokatolickiego w Portugalii. Jest główną diecezją metropolii lizbońskiej. Została erygowana w IV wieku. 7 listopada 1716 podniesiona do rangi patriarchatu.
  Schizma – formalny rozdział między wyznawcami jednej religii, ideologii lub grupy kultowej nie spowodowany różnicami doktrynalnymi.
  Prawo kanoniczne – w Kościołach chrześcijańskich różnych tradycji system norm prawnych określających funkcjonowanie poszczególnych Kościołów, prawa i obowiązki poszczególnych członków (duchownych i świeckich), sposób zarządzania Kościołem, jego strukturę, przestępstwa i kary za nie oraz elementarne przepisy liturgiczne.
  Prawosławny patriarchat aleksandryjski – jeden z patriarchatów w Kościele prawosławnym, historycznie trzeci po Rzymie i Konstantynopolu. Przed ustanowieniem patriarchatu w Konstantynopolu zajmował drugie miejsce, po Rzymie, a przed Antiochią. Historia Kościoła w Aleksandrii sięga czasów apostoła i ewangelisty Marka, który ewangelizował w Egipcie, zakładając pierwsze w Afryce biskupstwo.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.112 sek.