• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Patria Polonorum

  Przeczytaj także...
  Małgorzata Omilanowska z domu Jakubowska (ur. 10 kwietnia 1960 w Warszawie) – polska historyk sztuki, od 2012 wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Donalda Tuska.Zabytek – w języku potocznym jest to każdy wytwór działalności człowieka, będący świadectwem minionej epoki (pamiątką przeszłości), posiadający wartość historyczną, artystyczną, naukową lub emocjonalną, przy czym kryterium czasu powstania, choć najważniejsze, nie przesądza o zdefiniowaniu zabytku. Nauki humanistyczne, a w szczególności historia sztuki nie stworzyły jednej, uniwersalnej definicji zabytku przydatnej wszystkim naukom.
  Środowisko przyrodnicze (środowisko naturalne) – całokształt ożywionych i nieożywionych składników przyrody, ściśle ze sobą powiązanych, otaczających organizmy żywe. W jego ramach można wyróżnić następujące elementy:

  Patria Polonorum - polska organizacja zajmująca się ochroną dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Polski, należąca do międzynarodowej federacji stowarzyszeń ds. ochrony kulturalnego i naturalnego dziedzictwa Europy Europa Nostra.

  Misja[ | edytuj kod]

  Misją Patria Polonorum jest ochrona środowiska kulturalnego i naturalnego, społeczna kontrola poziomu planowania przestrzennego miast i wsi z uwzględnieniem zespołów zabytkowych oraz walka z zanieczyszczeniem środowiska.

  Struktura[ | edytuj kod]

  Stowarzyszenie zostało założone z inicjatywy prof. Zygmunta Świechowskiego w 1988, członkami założycielami stowarzyszenia „Patria Polonorum” były m.in. Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Fundacja Kultury Polskiej, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

  Europa Nostra jest europejską federacją stowarzyszeń, która powstała aby propagować oraz chronić dziedzictwo kulturowe i środowisko naturalne Starego Kontynentu. Federacja składa się z 250 organizacji pozarządowych, działających w 45. krajach europejskich. Wiele stowarzyszeń, zajmujących się przede wszystkim ochroną dziedzictwa kulturowego lokalnego, ma dzięki temu możliwość komunikowania się z dużymi instytucjami, takimi jak Unia Europejska, Rada Europy, czy UNESCO. Stowarzyszenie zostało założone w 1963 roku i ma swoją siedzibę w Hadze. Od 1978 wręcza nagrody za utrzymywanie i restaurację obiektów kulturowych w krajach europejskich.Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa (TMHiZK) powstało 21 listopada 1896, a swą działalność rozpoczęło z dniem 1 stycznia 1897.

  W 1991 została przyjęta do organizacji europejskiej „Europa Nostra”, a prezes organizacji prof. Zygmunt Świechowski został przyjęty do Rady Naczelnej „Europa Nostra”. Od 2008 prezesem stowarzyszenia jest dr hab. Małgorzata Omilanowska.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Stowarzyszenie Patria Polonorum (pol.). Moje Państwo. [dostęp 2017-08-10].
  2. Prof. Zygmunt Świechowski uhonorowany nagrodą Lednickiego Orła. szlakpiastowski.com.pl. [dostęp 2014-04-08].
  3. dr hab. Małgorzata Omilanowska, prof. IS PAN. ispan.pl. [dostęp 2014-04-08].
  Zygmunt Świechowski (ur. 18 lutego 1920 r. w Wilnie) – polski historyk sztuki (mediewista), fotograf, nauczyciel akademicki (profesor nauk technicznych) w zakresie historii architektury i konserwacji zabytków. Członek honorowy Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, były członek Komitetu Nauk o Sztuce Wydział I - Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk, założyciel i były prezes Patria Polonorum. Badacz sztuki romańskiej.Zanieczyszczenie środowiska — stan środowiska wynikający z wprowadzania do powietrza, wody lub gruntu, substancji stałych, ciekłych lub gazowych lub energii w takich ilościach i takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, glebę, wodę lub powodować inne niekorzystne zmiany, np. korozję metali.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dziedzictwo kulturowe – zasób rzeczy nieruchomych i ruchomych wraz ze związanymi z nim wartościami duchowymi, zjawiskami historycznymi i obyczajowymi, uznawany za godny ochrony prawnej dla dobra społeczeństwa i jego rozwoju oraz przekazania następnym pokoleniom z uwagi na zrozumiałe i akceptowane wartości historyczne, patriotyczne, religijne, naukowe i artystyczne, mające znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju politycznego, społecznego i kulturalnego, dowodzenia prawd i upamiętniania wydarzeń historycznych, kultywowania poczucia piękna i wspólnoty cywilizacyjnej.
  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami (TOnZ) – organizacja pozarządowa z siedzibą w Warszawie, towarzystwo naukowe założone w 1974, organizacja pożytku publicznego; członek założyciel Patria Polonorum.
  Planowanie przestrzenne jest głównym instrumentem polityki przestrzennej. Dotyczy co najmniej trzech poziomów integracji zjawisk społecznych - miasta (gminy), regionu i kraju. Współcześnie planowaniem obejmowane są także ponadnarodowe całości, co wyraża się we współpracy np. w ramach krajów nadbałtyckich czy rozmaitych regionów europejskich. Im wyższy poziom złożoności struktur społecznych i gospodarczych, tym większa skala trudności w godzeniu interesów różnych podmiotów i harmonizowaniu interesów w życiu społecznym i w gospodarce na poziomie mikro, mezo i makro.
  Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (KTPN, łac. Societas Scientiarum ac Litterarum Calisiensis) – towarzystwo naukowe ogólne założone 14 listopada 1987, korporacja zrzeszająca naukowców i miłośników nauki z siedzibą w Kaliszu; członek założyciel Patria Polonorum.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.