• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Patria Polonorum

  Przeczytaj także...
  Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym.Lista światowego dziedzictwa (ang. World Heritage List; fr. Liste du patrimoine mondial) – lista obiektów objętych szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO, filii ONZ, ze względu na ich unikatową wartość kulturową bądź przyrodniczą dla ludzkości. Lista obejmuje (w czerwcu 2013) 981 obiektów w 160 krajach, w tym 759 obiektów dziedzictwa kulturowego (K), 193 przyrodniczego (P) i 29 mieszanych (K, P). O wpisaniu danego obiektu na listę decyduje Komitet Światowego Dziedzictwa w trakcie corocznej sesji, począwszy od 1977 r. Nominacje zgłaszane są przez poszczególne kraje. Jeżeli wniosek o wpisanie danego miejsca na listę nie zostanie uwzględniony, może być złożony ponownie.
  Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, lokalnie określany jako Na Pólku – zabytkowy drewniany kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Został wybudowany w 1711 roku i położony jest w szczerym polu około 1700 metrów od centrum Bralina. Pełni funkcję kościoła odpustowego i jest popularnym miejscem lokalnych pielgrzymek.
  Nagroda Europa Nostra

  Europa Nostra jest europejską federacją stowarzyszeń, która powstała aby propagować oraz chronić dziedzictwo kulturowe i środowisko naturalne Starego Kontynentu. Federacja składa się z 250 organizacji pozarządowych, działających w 45. krajach europejskich. Wiele stowarzyszeń, zajmujących się przede wszystkim ochroną dziedzictwa kulturowego lokalnego, ma dzięki temu możliwość komunikowania się z dużymi instytucjami, takimi jak Unia Europejska, Rada Europy, czy UNESCO. Stowarzyszenie zostało założone w 1963 roku i ma swoją siedzibę w Hadze. Od 1978 wręcza nagrody za utrzymywanie i restaurację obiektów kulturowych w krajach europejskich.

  UNESCO (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;pol. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury; łac. unesco – łączę się w jedno) – organizacja wyspecjalizowana ONZ, której podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię.Pałac myśliwski książąt Radziwiłłów w Antoninie – pałac myśliwski zbudowany w latach 1822–1824 przez Karla Friedricha Schinkla dla księcia Antoniego Radziwiłła.

  W 2002 roku Unia Europejska przekazała stowarzyszeniu nadzór nad administracją programu nagród zwanym European Union Prize for Cultural Heritage ("Nagroda Europa Nostra"). Celem tego programu jest:

 • promowanie wysokich i rygorystycznych standardów na polu dziedzictwa kulturowego Europy;
 • stymulowanie wymiany doświadczeń i kompetencji na poziomie ponadnarodowym;
 • stymulowanie działań i akcji w ramach rozwoju dziedzictwa kulturowego.
 • Małgorzata Omilanowska z domu Jakubowska (ur. 10 kwietnia 1960 w Warszawie) – polska historyk sztuki, od 2012 wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Donalda Tuska.Zamek w Rydzynie – pierwotny gotycki zamek Rydzyńskich z XV w., zbudowany na sztucznej wyspie przetrwał niecałe dwa stulecia. W latach 1682–1695, częściowo na jego murach, wzniesiono barokową rezydencję Leszczyńskich herbu Wieniawa według projektu królewskiego architekta Józefa Szymona Bellottiego i Pompeo Ferrariego. Już wówczas zamek uzyskał formę czterokondygnacyjnego, czteroskrzydłowego założenia z wewnętrznym dziedzińcem i czterema basztami na narożach. Dekorację wnętrz zrealizował Michelangelo Palloni. Około 1700 dokonana została przebudowa zamku według projektu Pompeo Ferrariego, specjalnie sprowadzonego przez Leszczyńskich z Rzymu. Na wzór projektów Berniniego (Palazzo Barberini, przebudowa Luwru) przebudował on zachodnie skrzydło zamku, tworząc wyrazistą oś z rynkiem miasta.

  Członkowie stowarzyszenia[]

  Członków Europa Nostra można podzielić na trzy główne kategorie:

 • Organizacje pozarządowe oraz non-profit na poziomie europejskim, narodowym, regionalnym i lokalnym;
 • Przedsiębiorstwa prywatne i publiczne;
 • Pojedyncze podmioty.
 • Program w Polsce[]

  Patria Polonorum została założona z inicjatywy prof. Zygmunta Świechowskiego w 1988 dla podobnych celów, zrzeszając kilka innych polskich organizacji, m.in. Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Fundację Kultury Polskiej, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. W 1991 została przyjęta do organizacji europejskiej, a prezes organizacji prof. Zygmunt Świechowski został przyjęty do Rady Naczelnej "Europa Nostra". Od czerwca 2008 r. prezesem stowarzyszenia jest dr hab. Małgorzata Omilanowska.

  Kościół św. Filipa i św. Jakuba - drewniany kościół filialny w Sękowej pod wezwaniem św. Filipa i św. Jakuba, znajdujący się wraz z innymi drewnianymi kościołami południowej Małopolski i Podkarpacia na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Ze względu na swoją historię oraz specyficzny wygląd często nazywany Perłą Beskidu Niskiego.Willa Edwarda Herbsta (zwana popularnie Pałacem Herbsta) – neorenesansowa, okazała willa wybudowana przez Karola Scheiblera dla swojej córki Matyldy i jej męża Edwarda Herbsta.

  Nagrody[]

  Nagrody "Europa Nostra" otrzymały następujące polskie objekty lub organizacje:

 • Medale
 • pałac Herbsta w Łodzi (medal 1990)
 • kościół odpustowy „Na Pólku” pod Bralinem (medal 1992)
 • kościół św. Filipa i św. Jakuba w Sękowej (medal 1994)
 • cerkiew w Owczarach (medal 1994)
 • Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (medal 1996)
 • dwór szlachecki w Tułowicach (medal 1999)
 • Muzeum w Biskupinie (medal 2006)
 • Dyplomy
 • Kościół św. Franciszka Serafickiego w Poznaniu (tzw. "kościół bernardynów") (dyplom 1989)
 • dwór w Turowej Woli (dyplom 1992)
 • pałac myśliwski w Antoninie (dyplom 1993)
 • zamek Sułkowskich w Rydzynie (dyplom 1994)
 • Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (dyplom 1994)
 • Państwowe Muzeum Zamkowe w Pszczynie (dyplom 1995)
 • dawna papiernia w Konstancinie-Jeziornie (dyplom 2003)
 • Wyróżnienia
 • Za konserwację zbiorów szat i ubiorów liturgicznych w kryptach bazyliki świętych Janów w Lublinie (dyplom za zbiory dzieł sztuki, 2002)
 • Zobacz też[]

 • Lista światowego dziedzictwa UNESCO
 • Przypisy

  1. Prof. Zygmunt Świechowski uhonorowany nagrodą Lednickiego Orła. szlakpiastowski.com.pl. [dostęp 2014-04-08].
  2. dr hab. Małgorzata Omilanowska, prof. IS PAN. ispan.pl. [dostęp 2014-04-08].
  3. Maria Jesiołowska: Dwór w Tułowicach znów piękny (pol.). echopowiatu.pl, 2014-04-25. [dostęp 2015-08-10].

  Linki zewnętrzne[]

 • portal internetowy Patria Polonorum
 • Europa Nostra – po angielsku i francusku
 • Środowisko przyrodnicze (środowisko naturalne) – całokształt ożywionych i nieożywionych składników przyrody, ściśle ze sobą powiązanych, otaczających organizmy żywe. W jego ramach można wyróżnić następujące elementy:Kościół św. Franciszka Serafickiego w Poznaniu zwany zazwyczaj Kościołem bernardynów – barokowy kościół i przylegający do niego klasztor znajdują się przy ul. Garbary 22 naprzeciwko Placu Bernardyńskiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa (TMHiZK) powstało 21 listopada 1896, a swą działalność rozpoczęło z dniem 1 stycznia 1897.
  Zygmunt Świechowski (ur. 18 lutego 1920 r. w Wilnie) – polski historyk sztuki (mediewista), fotograf, nauczyciel akademicki (profesor nauk technicznych) w zakresie historii architektury i konserwacji zabytków. Członek honorowy Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, były członek Komitetu Nauk o Sztuce Wydział I - Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk, założyciel i były prezes Patria Polonorum. Badacz sztuki romańskiej.
  Zamek w Pszczynie – dawna rezydencja magnacka w Pszczynie na Górnym Śląsku, powstała w XI lub XII w., od tego czasu wielokrotnie przebudowywana. W średniowieczu własność między innymi książąt opolsko-raciborskich, książąt opawskich i książąt cieszyńskich. W latach 1548–1765 należał do śląskiego rodu Promnitzów, 1765–1847 książąt Anhalt-Köthen-Pless a od 1847 książąt Hochberg von Pless z Książa. W latach 1870–1876 dokonali oni przebudowy zamku, na skutek której uzyskał on swój obecny kształt architektoniczny w stylu neobarokowym.
  Konstancin-Jeziorna – miasto w woj. mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim, położone w aglomeracji warszawskiej ok. 20 km na południe od centrum Warszawy; siedziba gminy miejsko-wiejskiej Konstancin-Jeziorna.
  Owczary (d. Rychwałd do 1946) – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, w gminie Sękowa.
  Organizacja pozarządowa – organizacja obywatelska (założona przez obywateli lub ich organizacje) działająca z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego i niedziałająca dla osiągnięcia zysku. W prawie międzynarodowym, w odróżnieniu od organizacji międzyrządowych, organizacje pozarządowe grupują nie państwa lecz osoby fizyczne lub prawne, i to z reguły z różnych krajów (najczęściej przyjmuje się, że minimum z trzech). Działają w oparciu o prawo krajowe siedziby organizacji, a powstają w wyniku nie umowy międzynarodowej, ale umowy cywilnoprawnej.
  Archikatedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty – największy kościół w Lublinie, pełniący funkcję kościoła archikatedralnego Archidiecezji lubelskiej, jest perłą baroku na Lubelszczyźnie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.