• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Patogeny roślin

  Przeczytaj także...
  Stawonogi (Arthropoda, z gr. ἄρθρον arthron – staw + πούς, ποδός pous, podos – noga) – najliczniejszy w gatunki typ zwierząt na Ziemi. Dotychczas opisano ponad milion gatunków. Według danych IUCN opisano 950 000 gatunków owadów i 40 000 skorupiaków. Liczby w pozostałych grupach stawonogów wahają się – w zależności od źródła – od kilkunastu tysięcy (np. wije) do ponad 60 tysięcy gatunków pajęczaków, a z każdym rokiem przybywa ich coraz więcej.Wiroidy – zakaźne cząstki składające się wyłącznie z kolistego, jednoniciowego RNA. Nie posiadają kapsydu tak jak wirusy, nie są związane z żadnymi białkami. Najczęściej związane są z jądrem "żywiciela".
  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.

  Patogeny roślin, fitopatogeny - czynniki biotyczne wywołujące choroby roślin. Czynnikiem infekcyjnym mogą być wirusy i wiroidy, wykorzystujące komórki roślinne podczas replikacji oraz organizmy o charakterze pasożytów: bakterie (fitoplazmy i spiroplazmy), grzyby, nicienie, stawonogi (głównie owady]), korzystające z produktów fotosyntezy wytworzonych przez rośliny. Rzadziej czynnikiem wywołującym chorobę są rośliny pasożytnicze,glony lub organizmy należące do protozoa.

  Puccinia R. Hedw. ex DC. (rdza) – rodzaj grzybów z rodziny rdzowatych (Pucciniaceae). Należy do niego około czterech tysięcy gatunków.Bakterie (łac. bacteria, od gr. bakterion – pałeczka) – grupa mikroorganizmów, stanowiących osobne królestwo. Są to jednokomórkowce lub zespoły komórek o budowie prokariotycznej. Badaniem bakterii zajmuje się bakteriologia, gałąź mikrobiologii.

  Według ankiety przeprowadzonej wśród fitopatologów przez czasopismo "Molecular Plant Pathology" 10 najważniejszych patogenów bakteryjnych to:

  1. Pseudomonas syringae pathovars
  2. Ralstonia solanacearum
  3. Agrobacterium tumefaciens
  4. Xanthomonas oryzae pv. oryzae
  5. Xanthomonas campestris pathovars
  6. Xanthomonas axonopodis pv. manihotis
  7. Erwinia amylovora
  8. Xylella fastidiosa
  9. Dickeya (dadantii oraz solani)
  10. Pectobacterium carotovorum (oraz P. atrosepticum)

  10 najważniejszych patogenów wirusowych to:

  Mokra zgnilizna bakteryjna Pectobacterium carotovorum Hauben. Zarówno rodzaj Pectobacterium jak i gatunki P. carotovorum, P. chrysanthemi, P. cypripedii i P. rhapontici, zostały wpisane na listę zatwierdzonych nazw bakterii (Approved List of bacterial names) i pozostają na niej do chwili obecnej.Rośliny pasożytnicze, parazytofity – rośliny korzystające z wody i soli mineralnych oraz substancji organicznych wytworzonych przez inne organizmy, które stają się ich żywicielami. Stanowią nieliczną procentowo grupę gatunków, ogromna bowiem większość roślin to gatunki autotroficzne.
  1. Tobacco mosaic virus (TMV)
  2. Tomato spotted wilt virus (TSWV)
  3. Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV)
  4. Cucumber mosaic virus (CMV)
  5. Potato virus Y (PVY)
  6. Cauliflower mosaic virus (CaMV)
  7. African cassava mosaic virus (ACMV)
  8. Plum pox virus (PPV)
  9. Brome mosaic virus (BMV)
  10. Potato virus X (PVX).

  10 najważniejszych patogenów grzybiczych to:

  Glony, algi (łac. Algae, gr. Phykos) – grupa morfologiczno-ekologiczna, składająca się tradycyjnie z kilku niespokrewnionych linii ewolucyjnych organizmów plechowych, tj. beztkankowych.Choroby roślin – wszelkie dłużej trwające naruszenie równowagi w czynnościach życiowych rośliny przez jakikolwiek czynnik chorobotwórczy (Gäumann 1959).
  1. Magnaporthe oryzae
  2. Botrytis cinerea
  3. Puccinia spp.
  4. Fusarium graminearum
  5. Fusarium oxysporum
  6. Blumeria graminis
  7. Mycosphaerella graminicola
  8. Colletotrichum spp.
  9. Ustilago maydis
  10. Melampsora lini.

  Przypisy

  1. J.F. Brown, H.J. Ogle (red.), Australasian Plant Pathology Society: Plant Pathogens and Plant Diseases.. s. 3-20. DOI: 10.1046/j.1365-3059.1998.0223e.x. (ang.)
  2. Jeffery L. Dangl, Jonathan D. G. Jones. Plant pathogens and integrated defence responses to infection. „Nature”. 411 (6839), s. 826–833, 2001. DOI: 10.1038/35081161. ISSN 00280836 (ang.). 
  3. Mansfield J, Genin S, Magori S, et al.. Top 10 plant pathogenic bacteria in molecular plant pathology. „Mol. Plant Pathol.”. 13 (6), s. 614–29, August 2012. DOI: 10.1111/j.1364-3703.2012.00804.x. PMID: 22672649 (ang.). 
  4. Scholthof KB, Adkins S, Czosnek H, et al.. Top 10 plant viruses in molecular plant pathology. „Mol. Plant Pathol.”. 12 (9), s. 938–54, December 2011. DOI: 10.1111/j.1364-3703.2011.00752.x. PMID: 22017770 (ang.). 
  5. Dean R, Van Kan JA, Pretorius ZA, et al.. The Top 10 fungal pathogens in molecular plant pathology. „Mol. Plant Pathol.”. 13 (4), s. 414–30, May 2012. DOI: 10.1111/j.1364-3703.2011.00783.x. PMID: 22471698 (ang.). 
  Fitoplazmy, dawniej znane jako organizmy mikoplazmopodobne (OMP) – bakterie, bez ściany komórkowej, jądra ani mitochondriów, posiadające materiał genetyczny w postaci nici DNA. Są pasożytami roślin (atakują łyko) oraz niektórych owadów. U roślin powodują choroby zwane żółtaczkami, których objawami są ogólna chloroza, zastój wzrostu, pogrubienie organów lub ich karłowatość, wytwarzanie licznych pędów bocznych (tzw. czarcie miotły), sterylność kwiatów. Fitoplazmy są wielopostaciowe (pleomorficzne) tzn. o różnych kształtach. Rozmnażają się przez pączkowanie lub przewężenie. Występują głównie w tropikalnej i subtropikalnej strefie klimatycznej.Protozoa – takson o różnej randze – w zależności od systemu klasyfikacyjnego – obejmujący drobne organizmy, przeważnie heterotroficzne. W polskiej literaturze biologicznej nazwa Protozoa najczęściej traktowana jest jako nazwa naukowa taksonu pierwotniaki. We współczesnych systemach takson ten wyróżniany jest tylko w klasyfikacji Cavaliera-Smitha, mając rangę królestwa. W pozostałych systemach organizmy z tej grupy są rozproszone wewnątrz królestwa Protista lub kilku supergrup: Amoebozoa, Excavata, Rhizaria, Chromalveolata i Opisthokonta.



  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wirusy (łac. virus – trucizna, jad) – skomplikowane cząsteczki organiczne, nie mające struktury komórkowej, zbudowane z białek i kwasów nukleinowych. Zawierają materiał genetyczny w postaci RNA (wirusy RNA) lub DNA, wykazują jednak zarówno cechy komórkowych organizmów żywych, jak i materii nieożywionej.
  Głownia kukurydzy (Ustilago maydis (D.C.) Corda) – gatunek grzybów z rodziny głowniowatych (Ustilaginaceae). Pasożyt kukurydzy. W kuchni meksykańskiej znany pod nazwą cuitlacoche lub huitlacoche. Nazwa ta pochodzi z języka nahuatl: cuitlacochi cuítlatl (łajno) + cochi (spać), od ptaków Harporhynchus longirostris Schlz z rodziny krukowatych, mających zwyczaj spać na odchodach bydlęcych). Choroba roślin wywoływana przez niego również nazywana jest głownią kukurydzy lub głownią guzowatą kukurydzy.
  Grzyby (Fungi Juss.) R. T. Moore – królestwo należące do domeny jądrowców (Eucaryota). Dawniej, w zależności od ujęcia systematycznego takson ten miał rangę podkrólestwa (Fungi R.T. Moore, 1971), podtypu, (Fungi Engl. 1889) i klasy (Fungi Bartling, 1830).
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Agrobacterium tumefaciens - glebowa bakteria Gram-ujemna, pałeczkowata, fitopatogeniczna. Wywołuje chorobę roślin zwaną guzowatością korzeni. Ma niezwykle szeroki zakres patogeniczności - poraża ponad 600 gatunków roślin. Należy do rodziny Rhizobiaceae, a więc jest bliską krewniaczką bakterii brodawkowych. Zakaża rośliny wnikając do skaleczonych tkanek.
  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.
  Owady, insekty (Insecta) – gromada stawonogów. Najliczniejsza grupa zwierząt. Są to zwierzęta wszystkich środowisk lądowych, wtórnie przystosowały się też do środowiska wodnego. Były pierwszymi zwierzętami, które posiadły umiejętność aktywnego lotu. Rozmiary ciała owadów wahają się od 0,25 mm do ponad 350 mm. W Polsce do najliczniej reprezentowanych rzędów owadów należą motyle, chrząszcze, błonkówki i muchówki. Owady mają olbrzymie znaczenie w przyrodzie, są wśród nich owady zarówno pożyteczne, jak i szkodniki, komensale i pasożyty. Nauka zajmująca się owadami to entomologia.

  Reklama