• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pasmo przepustowe filtru

  Przeczytaj także...
  Pasmo zaporowe filtru – umowny przedział częstotliwości o skończonej lub nieskończonej szerokości, dla którego filtr wnosi tłumienie nie mniejsze niż przyjęte minimalne tłumienie dla pasma zaporowego. Składowe widmowe sygnału wejściowego wypadające w przedziale częstotliwości pasma zaporowego są przez filtr tłumione.Częstotliwość (częstość) – wielkość fizyczna określająca liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu. W układzie SI jednostką częstotliwości jest herc (Hz). Częstotliwość 1 herca odpowiada występowaniu jednego zdarzenia (cyklu) w ciągu 1 sekundy. Najczęściej rozważa się częstotliwość w ruchu obrotowym, częstotliwość drgań, napięcia, fali.
  Filtr jest to fragment obwodu elektrycznego lub obwodu elektronicznego odpowiedzialny za przepuszczanie lub blokowanie sygnałów o określonym zakresie częstotliwości lub zawierającego określone harmoniczne.

  Pasmo przepustowe filtru – umowny przedział częstotliwości o skończonej lub nieskończonej szerokości, dla którego filtr wnosi tłumienie nie większe niż przyjęte maksymalne tłumienie dla pasma przepustowego. Granicę pasma przepustowego wyznacza częstotliwość graniczna filtru.

  Częstotliwość graniczna filtru – wartość graniczna częstotliwości, dla której kończy się umowne pasmo przepustowe filtru. W popularnej interpretacji, jest to częstotliwość, poza którą tłumienie wnoszone przez filtr staje się większe niż 3 dB w stosunku do tłumienia wewnątrz pasma przepustowego, które idealnie powinno wynosić 0 dB. W ścisłej definicji, częstotliwość graniczna pasma przepustowego może być wyznaczona przez punkt o dowolnym tłumieniu, które dla danego filtru wyznaczają gabaryty filtru.

  Dla tego samego filtru różne przedziały częstotliwości można uznać za pasmo przepustowe, jeśli zmieniać się będzie umowne kryterium (maksymalne tłumienie). Dlatego przy specyfikacji filtrów istotne jest podawanie nie tylko częstotliwości granicznej, ale i tłumienia, dla którego tę częstotliwość określono.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • pasmo zaporowe filtru
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Materiały dydaktyczne AGH
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.004 sek.