• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pasmo Policy

  Przeczytaj także...
  Rezerwat przyrody Na Policy – leśny rezerwat przyrody w gminie Bystra-Sidzina, w powiecie suskim, w województwie małopolskim, na terenie nadleśnictwa Myślenice. Przylega do rezerwatu na Policy im. prof. Zenona Klemensiewicza, utworzonego w 1972 roku.Kiczora lub Kiczera (905 m) – szczyt Pasma Przedbabiogórskiego (Jałowieckiego), pomiędzy Przełęczą Przysłop (661 m) a Solniskami (879 m). Według regionalizacji Polski opracowanej przez Jerzego Kondrackiego pasmo to należy do Beskidu Makowskiego. Na mapach i w przewodnikach turystycznych czasami zaliczane jest do Beskidu Żywieckiego.
  Skawa (w górnym biegu Wsiowy Potok) – rzeka, prawy dopływ Wisły. Płynie na obszarze Beskidów Zachodnich: przez Beskid Żywiecki, dalej przez Beskid Makowski, między pogórzami Śląskim i Wielickim oraz Doliną Wisły. Jej bieg w całości znajduje się na terytorium województwa małopolskiego.
  Widok na Pasmo Policy spod Solnisk
  Widok z Kiczory na Pasmo Policy
  Pasmo Polic widoczne na panoramie z Leskowca
  Okrąglica, widok spod Policy
  Babia Góra i Pasmo Policy. Pod Babią Górą Luboń Wielki

  Pasmo Policypasmo górskie w Beskidach Zachodnich. Nazwa pochodzi od najwyższego szczytu – Polica (1369 m). Dawniej używano nazwy Pasmo Polic, gdyż Polica miała nazwę Police. Według Jerzego Kondrackiego, autora naukowo opracowanej regionalizacji geograficznej Polski grzbiet Policy jest częścią Pasma Babiogórskiego i wraz z nim wchodzi w skład Beskidu Żywieckiego.

  Osielec – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie suskim, w gminie Jordanów, nad rzeką Skawą.Zawoja – wieś w Polsce największa pod względem powierzchni, uważana jest także za drugą najdłuższą (po Ochotnicy), położona w województwie małopolskim, w powiecie suskim, w gminie Zawoja.

  Topografia[]

  Pasmo Policy zaczyna się od przełęczy Krowiarki, skąd jego długi grzbiet przez Policę biegnie w północno-wschodnim kierunku kończąc się w dolinie Skawy koło Osielca. Najwyższe szczyty to: Polica (1369 m), Czyrniec (1318 m), Cyl Hali Śmietanowej zwany też Kiczorką (1298 m), Okrąglica (1239 m).

  Beskidy Zachodnie (513.4-5, słow. Západné Beskydy) – makroregion położony w obrębie Zewnętrznych Karpat Zachodnich, którego średnie wysokości nad poziomem morza oscylują pomiędzy 600 a 1400 m n.p.m. (wyjątek to masyw Pilska i masyw Babiej Góry, które przekraczają 1500 m n.p.m.).Podhale – region kulturowy w południowej Polsce u północnego podnóża Tatr, w dorzeczu górnego Dunajca z wyłączeniem obszarów leżących na prawym brzegu Białki i prawym brzegu Dunajca, poniżej ujścia Białki. Podhale zajmuje środkową część Kotliny Podhala, na południu wkracza w Tatry.

  Północno-zachodnie stoki Pasma Policy opadają do doliny Skawicy, w której znajdują się miejscowości Zawoja i Skawica, stoki południowo-wschodnie natomiast opadają do dwóch potoków (i ich dopływów) spływających w przeciwnych kierunkach. Jest to potok Zubrzyca znajdujący się w zlewisku Morza Czarnego i Bystrzanka znajdująca się w zlewisku Bałtyku. Przez południowo-zachodnią część Pasma Policy biegnie bowiem Wielki Europejski Dział Wodny między tymi morzami. Od Krowiarek biegnie on do Policy i tutaj zakręca bocznym grzbietem Czyrńca na Przełęcz Zubrzycką i dalej na Pasmo Żeleźnicy w Beskidzie Orawsko-Podhalańskim. U południowo-wschodnich podnóży Pasma Policy położone są miejscowości Zubrzyca Górna i Sidzina.

  Bystrzanka – potok, dopływ rzeki Skawa. Górny bieg Bystrzanki do ujścia Sidziny ma nazwę Sidzinka. Źródła Sidzinki znajdują się w należącym do Sidziny przysiółku Mała Sidzinka, na północno-zachodnich stokach jednego z grzbietów Beskidu Orawsko-Podhalańskiego. Grzbietem tym biegnie Wielki Europejski Dział Wodny między zlewiskami Morza Czarnego i Bałtyku. Sidzinka znajduje się w zlewisku Bałtyku. Początkowo płynie w kierunku zachodnim, od ujścia potoku Sidzina zmienia nazwę na Bystrzanka i kierunek na północno-wschodni. Przepływa przez miejscowość Bystra, w której uchodzi do Skawy jako jej lewy dopływ. Następuje to na wysokości 427 m. Głównymi dopływami Bystrzanki są potoki: Sidzina, Glinków Potok, Głaza, Ciśniawa, Mostów Potok, Byków Potok i Wędźno.Schronisko na Hali Krupowej im. Kazimierza Sosnowskiego – schronisko górskie położone w Paśmie Polic (Beskid Żywiecki) wybudowane w 1935 roku. Znajduje się na południowy zachód od Kucałowej Przełęczy, na skraju Hali Kucałowej, na wysokości 1152 m n.p.m. Wbrew nazwie nie leży ono na Hali Krupowej.

  Opis pasma[]

  Obecnie większą część pasma pokrywają duże lasy. Nie zawsze jednak tak było. W okresie przeludnienia Podhala Pasmo Policy, podobnie, jak i inne góry Beskidów było znacznie bardziej bezleśne. Pola i zabudowania ludzkie wysoko wspinały się na stoki gór. Część pól uprawiano, te gorsze i wyżej położone wykorzystywano pod wypas licznych stad owiec i bydła. Na polanach i górskich halach znajdowały się osiedla ludzkie i szałasy. Dzisiaj pola uprawia się już tylko na niżej położonych stokach, zaprzestano wypasu na wysoko położonych polanach, pustoszeją wysoko położone osiedla ludzkie, a ich domy są zamieniane na domki letniskowe. Niekoszone i niewypasane łąki i polany zarastają lasem, szałasy butwieją. Za to monotonię lasów przerywają stale powstające wiatrołomy, ostało się też jeszcze kilka polan. Na północnych stokach Policy utworzono rezerwat przyrody Na Policy.

  Pierwsze poglądy na fizycznogeograficzną regionalizację Polski pojawiły się w dziele Jana Długosza, które przez wiele następnych stuleci jako jedyne było źródłem wiedzy geograficznej. Wyraźne ożywienie w tej dziedzinie nastąpiło dopiero na przełomie XIX i XX w., ponieważ większa była już znajomość warunków naturalnych kraju. W okresie tym publikowało wielu geografów, m.in.: Stanisław Staszic, Wincenty Pol, Antoni Rehman, Wacław Nałkowski, Stanisław Lencewicz czy Ludomir Sawicki. Każdy z nich miał własną koncepcję podziału Polski na regiony fizycznogeograficzne.Czyrniec (Syhlec) – szczyt górski w Paśmie Babiogórskim o wysokości 1318 m n.p.m., położony w Paśmie Polic. Znajduje się w jego bocznym grzbiecie odbiegającym na południe od Policy, z którą sąsiaduje poprzez przełęcz (ok. 1250 m n.p.m.). Wschodnie stoki opadają do doliny Zakulawki, natomiast zachodnie – Białego Potoku. Południowy stok kończy się Przełęczą Zubrzycką. Stoki są przeważnie pokryte lasem, ale kopułę szczytową i polany na stokach porasta kosodrzewina, dzięki czemu roztaczają się stamtąd widoki na okolicę.

  Turystyka[]

  Głównym grzbietem pasma biegnie Główny Szlak Beskidzki. Dołącza do niego kilka szlaków wychodzących z miejscowości położonych u podnóża pasma. Jest jedno schronisko turystyczne: schronisko PTTK na Hali Krupowej.

  Zobacz też[]

 • Pasmo Babiogórskie,
 • Pasmo Przedbabiogórskie,
 • Beskid Orawsko-Podhalański.
 • Police – miasto na Pomorzu Zachodnim i inne miejscowości
 • Przypisy

  1. Stanisław Figiel, Piotr Krzywda: Beskid Żywiecki. Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, 2006. ISBN 83-89188-59-7.
  2. Jerzy Kondracki: Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1998. ISBN 83-01-12479-2.
  3. Geoportal. Mapa topograficzna i satelitarna. [dostęp 2012-01-10].
  Police (do 1945 niem. Pölitz) – miasto w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, siedziba powiatu polickiego i gminy miejsko-wiejskiej Police, miasto satelickie Szczecina, położone nad Łarpią i Odrą-Domiążą na Równinie Wkrzańskiej. Port morski na lewym brzegu ujściowego odcinka Odry. Police otacza Puszcza Wkrzańska.Skawica – rzeka w południowej Polsce, lewy dopływ Skawy. Jej długość wynosi 23,3 km, a powierzchnia dorzecza 145,96 km². Średni spadek 3,25%.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Beskid Orawsko-Podhalański lub Pasmo Orawsko-Podhalańskie, (513.514) – pasmo górskie wchodzące w skład Beskidu Żywieckiego. Od wschodu graniczy z Kotliną Rabczańską i Gorcami, od zachodu z Działami Orawskimi, od północny z Pasmem Babiogórskim, od południa z Kotliną Orawsko-Nowotarską. Najwyższym wzniesieniem jest Kiełek (961 m).
  Luboń Wielki (1022 m n.p.m.) – najwybitniejszy szczyt górski w Beskidzie Wyspowym, nazywany przez miejscowych Biernatką.
  Jerzy Aleksander Kondracki (ur. 1 listopada 1908 w Warszawie, zm. 13 kwietnia 1998 koło Villach w Austrii) – polski geograf, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, autor najbardziej znanej regionalizacji fizycznogeograficznej Polski.
  Cyl Hali Śmietanowej (inaczej Kiczorka) – szczyt o wysokości 1298 m n.p.m. w Beskidzie Żywieckim, w zachodniej części Pasma Polic, położony na zachód od Policy. Jest to szczyt zwornikowy, gdyż od głównego grzbietu odchodzą dwa boczne – jeden na północ, w kierunku Kiczorki (1013 m n.p.m.), drugi na zachód, w stronę Mosornego Gronia (1047 m n.p.m.). Ponadto grzbiet główny zmienia na szczycie kierunek przebiegu z równoleżnikowego na południkowy (patrząc od strony Policy skręca na południe). Stoki są zalesione, ale na wierzchołku znajduje się niewielka Hala Śmietanowa, od której góra wzięła swoją nazwę.
  Skawica – wieś w południowej Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie suskim, w gminie Zawoja. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa bielskiego.
  Przełęcz Krowiarki – przełęcz w Paśmie Babiogórskim, które jest częścią Beskidu Żywieckiego. Różne źródła różnie podają jej wysokość: 986 m, 1009 m, 1012 m. Przełęcz Krowiarki oddziela masyw Babiej Góry od Pasma Policy. Znajduje się w woj. małopolskim, na granicy powiatów suskiego i nowotarskiego oraz gmin Zawoja i Jabłonka.
  Wiatrołom - drzewa połamane silnym wiatrem. Wiatrołomy to częsty efekt przechodzenia tornad i silniejszych wiatrów nad lasami.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.059 sek.