• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pasmo Gorca  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Bieniowe – polana w Gorcach na obszarze Gorczańskiego Parku Narodowego. Znajduje się na północnym stoku pasma Gorca, po wschodniej stronie Przysłopu. Jej nazwa pochodzi od nazwiska pierwszych właścicieli – Bieńków. Położona jest na wysokości 1060-1150 m n.p.m. i ma powierzchnię 19,02 ha. Z prowadzącego grzbietem zielonego szlaku turystycznego jest niewidoczna, jest bowiem oddzielona od niego wąskim pasmem drzew. Prowadzi do niej droga leśna, przy której stoi zamontowana przez park duża tablica informacyjna. Z polany widoki na Gorc, dolinę Kamienicy i wznoszący się na jej drugim zboczu grzbiet Kudłonia z polaną Gorc Troszacki, a także na Beskid Wyspowy.Beskid Wyspowy (513.49) – część Beskidów Zachodnich położona pomiędzy doliną Raby a Kotliną Sądecką. Charakterystyczną cechą tego regionu południowej Polski jest występowanie odosobnionych, pojedynczych szczytów, od czego pochodzi jego nazwa. Najwyższym szczytem jest Mogielica (1170 m).
  Południowe zbocza pasma Gorca z widokiem na Tatry
  Fragment pasma Gorca. Widok z Przełęczy Knurowskiej

  Pasmo Gorca – jedno z głównych odgałęzień rozrogu Turbacza w Gorcach.

  Topografia[ | edytuj kod]

  Jest to długie, biegnące na wschód od Turbacza pasmo górskie, charakteryzujące się długim, wielokilometrowej długości kopulastym grzbietem, którego wysokość w żadnym miejscu nie schodzi poniżej 1000 m n.p.m. W grzbiecie tym wyróżnia się kilka szczytów; w kierunku od Turbacza (1315 m) na wschód są to: Kiczora (1284 m), Jaworzyna Kamienicka (1288 m), Przysłop (1187 m), Gorc (1228 m). Od północnej stromy niemal całkowicie zalesione zbocza tego pasma stromo opadają do doliny potoku Kamienica Gorczańska, po południowej zaś stronie odchodzi kilka bocznych grzbietów, pomiędzy którymi znajdują się głębokie kotliny potoków Łopuszanka, Chłapkowy Potok, Furcówka, Forędówka, Jaszcze, Jamne, Potok Gorcowy, stanowiących lewobrzeżne dopływy Ochotnicy.

  Tatry (514.5, słow. Tatry, niem. Tatra, węg. Tátra) – najwyższe pasmo w łańcuchu Karpat, również najwyższe między Alpami a Uralem i Kaukazem. Są częścią Łańcucha Tatrzańskiego, w Centralnych Karpatach Zachodnich. Gorce (513.52) – pasmo górskie leżące w Beskidach Zachodnich. Nazwa "Gorce" związana jest prawdopodobnie ze słowem "gorzeć" (palić się, płonąć) i pochodzi od sposobu uzyskiwania polan śródleśnych metodą żarową. Spotykana jest już w aktach z 1254 r. (item mons Gorcz nuncupatus), używał jej Jan Długosz w 1480 r. (in monten Gorcz). W innych źródłach można też spotkać nazwę Górce, która by mogła oznaczać niskie góry.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Jaszcze – potok dopływ rzeki Ochotnica. Jest ciekiem 4 rzędu i ma długość 7,126 km. Cały jego bieg znajduje się w obrębie miejscowości Ochotnica Górna. Powstaje z połączenia dwóch potoków: Duże Jaszcze i Małe Jaszcze. Obydwa mają źródła na południowych stokach pasma Gorca w Gorcach, na odcinku od Jaworzyny Kamienickiej po polanę Przysłop Dolny. Oddziela je południowy grzbiet Przysłopu. Duże Jaszcze ma źródła na wysokości 1150 m pod przełęczą Pańska Przehybka, skąd spływa we wschodnim kierunku. Małe Jaszcze ma źródła na wysokości 1075 m pod wschodnim, niższym wierzchołkiem Przysłopu. Spływa w południowym kierunku. Obydwa potoki łączą się z sobą na przysiółku Jaszcze Małe tworząc potok Jaszcze. Spływa on głęboka doliną w południowo-wschodnim kierunku przez przysiółki Jaszcze Duże i Jaszcze i uchodzi do Ochotnicy jako jej lewy dopływ na wysokości 621 m.
  Gorczański Park Narodowy, utworzony w 1981 roku rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1980 r., jest jednym z 23 parków narodowych na terenie Polski. Obejmuje centralne pasmo Gorców, m.in. masywy Turbacza i Gorca. Dyrekcja Gorczańskiego Parku Narodowego znajduje się w Porębie Wielkiej.
  Gorc (1228 m) – szczyt we wschodniej części grzbietu głównego Gorców. Jego charakterystyczna sylwetka z kilkoma polanami jest dobrze rozpoznawalna z dużych odległości. Zbudowany jest z grubych ławic piaskowców magurskich i zlepieńców. Północne stoki pokryte są lasami jodłowo-bukowymi, wyższe partie świerkowymi. Wchodzi w skład wielokilometrowej długości Pasma Gorca ciągnącego się od Turbacza na wschód. Nazwa szczytu pochodzić może od sposobu powstania polan, które zostały uzyskane sposobem żarowym, czyli są "wygorzałe".
  Studencka baza namiotowa na Gorcu – studencka baza namiotowa na polanie zwanej Halami Gorcowskimi (niekiedy określanej też nazwą Gorc Gorcowski) pod szczytem Gorca w Gorcach. Działa od 1968 roku (z dwuletnią przerwą w latach 1982 - 83), prowadzona jest przez Studenckie Koło Przewodników Górskich w Krakowie. Położona jest na wysokości 1150 m n.p.m. na równi, w pobliżu dwóch źródeł dobrej wody. Czynna jest w okresie wakacyjnym (od 1 lipca do 30 sierpnia). Oferuje 44 miejsca noclegowe w 3 i 4-osobowych namiotach, możliwość wypożyczenia koca lub śpiworu, oraz wyposażoną w komplet naczyń i piec kuchnię i jadalnię w dużym namiocie bazowym. Można także rozbić własny namiot i zapalić ognisko.
  Jaworzyna Kamienicka (znana pod nazwą Jaworzyna) – szczyt Gorców (1288 m n.p.m.), drugi pod względem wysokości po Turbaczu Najwyższy Gorczańskiego Parku Narodowego. Jest jednym z wielu ramion Turbacza. Zbocza porasta las świerkowy o charakterze regla górnego. Sam szczyt jest niewybitny, słabo wyróżniający się w długim grzbiecie, jednak góra należy do najbardziej widokowych w Gorcach, dzięki temu, że na jej północno-wschodnich zboczach, nieco poniżej wierzchołka, znajduje się polana Jaworzyna Kamienicka. Rozciągają się z niej widoki na pobliskie szczyty Kudłonia i Gorca z ich polanami podszczytowymi, głęboką dolinę potoku Kamienica oraz szczyty Beskidu Wyspowego i Sądeckiego. Przy szlaku turystycznym na polanie tablica informacyjna z panoramą szczytów i opisem polany.
  Ochotnica Górna – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Ochotnica Dolna. Przez miejscowość przebiega Droga Knurowska (zobacz Przełęcz Knurowska) od Ochotnicy Dolnej do Harklowej.
  Przysłop Dolny – gorczańska polana położona na długim grzbiecie pomiędzy Gorcem a Przysłopem w Paśmie Gorca. Zajmuje południowe zbocza tego grzbietu, granicząc z Gorczańskim Parkiem Narodowym. Jej zbocza opadają do doliny potoków Jamne i Małe Jaszcze (lewobrzeżne dopływy Ochotnicy). Jeszcze długo po II wojnie światowej tętniła życiem pasterskim, stały na niej szałasy, jednak wskutek nieopłacalności ekonomicznej zaprzestano tu wypasu. Od tego czasu polana zaczyna stopniowo zarastać borówczyskami i pojedynczymi świerkami. W kierunku północnym widoki zasłania las, ale we wszystkich pozostałych kierunkach rozpościera się stąd szeroka panorama widoków na Pieniny, Beskid Sądecki, Pasmo Lubania i Tatry. Przebiegające przez polanę szlaki turystyczne umożliwiają wędrówkę po Gorcach, a noclegi zapewnia schronisko Gorczańska Chata (d. Hawiarska Koliba). W zimie jest dobrym miejscem do uprawiania narciarstwa pozatrasowego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.05 sek.