• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pasmo Czantorii

  Przeczytaj także...
  Jodła (Abies Miller 1756) – rodzaj zimozielonych drzew z rodziny sosnowatych obejmujący blisko 50 gatunków, które występują na półkuli północnej.Stożek Wielki (czes. Velký Stožek; 979 m n.p.m.) – szczyt górski w Paśmie Czantorii w Beskidzie Śląskim o charakterystycznym stożkowatym kształcie, porośnięty lasami bukowymi i iglastymi.
  Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).
  Północna część pasma od strony czeskiej

  Pasmo Czantorii – jeden z grzbietów Beskidu Śląskiego, znany również pod nazwą Pasmo Stożka i Czantorii. Znajduje się pomiędzy dolinami Olzy i Wisły, stanowi więc granicę zlewisk Wisły i Odry. Wzdłuż grzbietu biegnie także granica polsko-czeska. Najwyższe szczyty: Wielka Czantoria (995 m n.p.m.), Kiczory (990 m n.p.m.) i Stożek Wielki (979 m n.p.m.).

  Filipka (768 m n.p.m.) – mało wybitne wzniesienie w tzw. "ramieniu Łączki i Filipki" w czeskiej części Pasma Czantorii i Stożka w Beskidzie Śląskim, ok. 1,2 km na południowy wschód od szczytu wspomnianej Łączki.Beskid Śląski (czes. Slezské Beskydy, 513.45) – pasmo górskie, stanowiące część Beskidów Zachodnich. Jest mezoregionem wchodzącym w skład prowincji Karpat Zachodnich. Najwyższymi szczytami Beskidu Śląskiego są Skrzyczne (1257 m n.p.m.) i Barania Góra (1220 m n.p.m.), natomiast dla części czeskiej Czantoria Wielka (995 m n.p.m.).

  Pasmo buduje ciąg kopulastych szczytów o wysokościach nie sięgających 1000 m n.p.m., jednak o wysokościach względnych zbliżających się do 550 m, połączonych dość zrównanymi grzbietami, ze stromymi stokami, porozcinanymi dolinkami dopływów Wisły i Olzy. Pasmo zalesione jest przede wszystkim lasami świerkowo-jodłowymi oraz bukowymi. Część stoków zajmują pastwiska i grunty orne, w wielu miejscach występują osiedla góralskie.

  Beskid Śląski (czes. Slezské Beskydy, 513.45) – pasmo górskie, stanowiące część Beskidów Zachodnich. Jest mezoregionem wchodzącym w skład prowincji Karpat Zachodnich. Najwyższymi szczytami Beskidu Śląskiego są Skrzyczne (1257 m n.p.m.) i Barania Góra (1220 m n.p.m.), natomiast dla części czeskiej Czantoria Wielka (995 m n.p.m.).Wisła (łac. Vistula) – najdłuższa rzeka Polski, o długości 1047 km. Jest także najdłuższą rzeką uchodzącą do Morza Bałtyckiego.

  W głównym grzbiecie pasma wyróżnimy m.in. Tuł, Małą Czantorię, Wielką Czantorię, Soszów Wielki, Cieślar, Stożek Wielki, Kiczory. Za Kiczorami pasmo skręca na wschód w kierunku Przełęczy Kubalonka, gdzie łączy się z Pasmem Wiślańskim (zwanym także Pasmem Baraniej Góry). Wśród bocznych grzbietów wyróżnia się zwłaszcza tzw. "ramię Łączki i Filipki" po stronie zachodniej pasma oraz ramiona Kobylej i Wierchu Skalnitego stronie wschodniej.

  Soszów Wielki (czes. Velký Šošov; 886 m n.p.m.) – szczyt górski w Paśmie Czantorii w Beskidzie Śląskim. Grzbietem przez szczyt biegnie granica państwowa pomiędzy Polską a Czechami.Mała Czantoria (866 m n.p.m.) – szczyt w głównym grzbiecie Pasma Czantorii w Beskidzie Śląskim, niecałe 3 km na północny zachód od Wielkiej Czantorii. Pierwszy, licząc od północy, "beskidzki" szczyt w wododziale Wisły i Odry.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Barański, Mirosław J.: Beskid Śląski. Pasmo Stożka i Czantorii. Przewodnik turystyczny. Wyd. Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa 1996, ​ISBN 83-7005-370-X​;
 • Warto wiedzieć że... beta

  Wierch Skalnity (762 m n.p.m.) – szczyt w Paśmie Czantorii w Beskidzie Śląskim, na terenie miasta Wisły. W gwarze górali wiślańskich często jako Wirch Skolnity lub wprost Skolnity.
  Cieślar (920 m n.p.m.) – pokryty polanami szczyt w Beskidzie Śląskim, w głównym grzbiecie pasma Czantorii i Stożka, położony między Wielkim Soszowem (na pn.) a Małym Stożkiem (na pd.). Nazwa pochodzi od nazwiska Cieślar (w 1621 r., tuż po osadzeniu wsi Wisła notowano w niej już 4 Cieślarów, a i dziś jest to jedno z najpopularniejszych nazwisk w Wiśle).
  Świerk (Picea A. Dietr.) – rodzaj wiecznie zielonych drzew z rodziny sosnowatych (Pinaceae), który obejmuje około 35 gatunków. Występuje na obszarach chłodnych i umiarkowanych półkuli północnej. Gatunkiem typowym jest Picea rubra A. Dietrich.
  Olza (cz. Olše, niem. Olsa) – rzeka na Śląsku Cieszyńskim, na granicy Polski i Czech, będąca prawym dopływem Odry.
  Tuł (621 m n.p.m.) – niewysoki szczyt na Pogórzu Cieszyńskim w wododziale Wisły i Odry, na wschód od Lesznej Górnej. Orograficznie znajduje się w grzbiecie, stanowiącym przedłużenie pasma Czantorii w Beskidzie Śląskim. Zbudowany z wapieni cieszyńskich i tylko w nieznacznym stopniu zalesiony, pokryty jest w większości zaroślami i łąkami o bogatej roślinności wapieniolubnej i kserotermicznej.
  Kubalonka (758 m n.p.m.) – przełęcz w Beskidzie Śląskim, pomiędzy szczytami Kubalonki (830 m n.p.m.) oraz nienazwanym wierzchołkiem o wysokości 818 m n.p.m. Oddziela ona pasmo Stożka i Czantorii od Pasma Wiślańskiego, zwanego też Pasmem Baraniej Góry. Przez przełęcz prowadzi droga wojewódzka nr 941 z Wisły do Istebnej. Na samej przełęczy odgałęzia się od niej wąska droga powiatowa, która przez przełęcz Szarculę schodzi koło Zameczku do Wisły Czarnego. Obie drogi wybudowano w latach międzywojennych.
  Łączka (835 m n.p.m.; cz. Loučka) – szczyt w Beskidzie Śląskim, w Paśmie Czantorii i Stożka, już na terenie Czech. Najwyższy szczyt górskiego "ramienia Łączki i Filipki", odgałęziającego się w Stożku Wielkim od pasma granicznego w kierunku północno-zachodnim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.608 sek.