• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pasmo Cisowskie

  Przeczytaj także...
  Józef Hauke-Bosak herbu Bosak, hrabia, (ur. 19 marca 1834 w Petersburgu – zm. 21 stycznia 1871 pod Dijon) – generał broni, uczestnik powstania styczniowego.Góry Świętokrzyskie (342.34) – masyw górski położony w południowo-wschodniej Polsce, w centralnej części Wyżyny Kieleckiej. Najwyższy szczyt to Łysica (612 m n.p.m.) w paśmie Łysogór. Nazwa gór pochodzi od relikwii Krzyża Świętego przechowywanych w klasztorze na Łysej Górze.
  Września (zwany również Wrześna) - szczyt (370 n.p.m.) w Górach Świętokrzyskich w Paśmie Cisowskim, położony na płd.-wsch. od Daleszyc.

  Pasmo Cisowskie – pasmo Gór Świętokrzyskich, zbudowane z kwarcytów kambryjskich, pokryte lasami które zachowały w dużej mierze charakter naturalny (o czym świadczy m.in. Rezerwat przyrody Cisów im. prof. Zygmunta Czubińskiego).

  Pasmo Cisowskie stanowiło schronienie dla powstańców w latach 18631864 (stacjonowały tu oddziały Kality-Rębajły i korpus gen. Józefa Hauke-Bosaka) oraz dla partyzantów w latach 19431944 (oddział AK "Barabasza").

  Przez pasmo przebiega szlak turystyczny niebieski niebieski szlak turystyczny z Chęcin do Łagowa.

  Włochy - najwyższe wzniesienie (427 m n.p.m.) Pasma Cisowskiego w Górach Świętokrzyskich, położone na północ od Cisowa. Rozległa kopuła Włochów nie posiada wyraźnego szczytu. Wraz z położoną na zachód nieco niższą Stołową (423 m n.p.m.) tworzą oryginalny kolisty grzbiet otwarty ku południu.Karol Kalita de Brenzenheim (pseud. Rębajło) (ur. 4 listopada 1830 w Komarnie k. Rudek, zm. 25 maja 1919 we Lwowie) – polski pułkownik, dowódca oddziału partyzanckiego w powstaniu styczniowym.

  Główne szczyty[]

 • Góra Stołowa (423 m n.p.m.)
 • Włochy (427 m n.p.m.)
 • Małzna (378 m n.p.m.)
 • Września (370 n.p.m.)
 • Bibliografia[]

 • Ryszard Garus, Znakowane szlaki turystyczne woj. kieleckiego, Kielce 1983 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Chęciny – miasto w woj. świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Chęciny. Położone ok. 15 km od Kielc, na Wyżynie Kieleckiej, historycznie w Małopolsce.
  Kwarcyt - skała metamorficzna, która powstała przez przeobrażenie piaskowców i mułowców zbudowanych niemal wyłączne z okruchów kwarcu. W Polsce kwarcyty występują głównie w masywach metamorficznych Sudetów.
  Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.
  Rezerwat przyrody Cisów im. prof. Zygmunta Czubińskiego – rezerwat leśny w gminie Daleszyce, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim.
  Armia Krajowa (AK) – zakonspirowana organizacja zbrojna polskiego podziemia w latach II wojny światowej, działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okupowanej przez Niemców, ZSRR i Słowaków.
  Łagów – wieś położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim. Siedziba urzędu gminy Łagów. W latach 1375–1869 miasto.
  Góra Stołowa - szczyt (423 m n.p.m.) w Górach Świętokrzyskich położony na pn.-zach. od Cisowa. Jest całkowicie zalesionym, centralnym wzniesieniem Pasma Cisowskiego o dość urozmaiconej rzeźbie zboczy. Wraz z położonymi na wschód nieco wyższymi Włochami (427 m n.p.m.) tworzą oryginalny kolisty grzbiet otwarty ku południu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.