• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pasmo Cietnia

  Przeczytaj także...
  Wierzbanowska Przełęcz – położona na wysokości 596 m n.p.m. przełęcz w Beskidzie Wyspowym pomiędzy Wierzbanowską Górą (778 m), a Ciecieniem (829 m). Istnieją tutaj zasadnicze rozbieżności co do definicji tej przełęczy. Dawniej topografowie nazywali Wierzbanowską Przełęczą przełęcz pomiędzy Wierzbanowską Górą, a Pasmem Lubomira i Łysiny (obecnie jest to Przełęcz Jaworzyce).Pogórze Wiśnickie (513.34) – mezoregion fizycznogeograficzny stanowiący wschodnią część Pogórza Zachodniobeskidzkiego, położony między dolinami Raby i Dunajca. Od zachodu sąsiaduje z Pogórzem Wielickim, od wschodu z Pogórzem Rożnowskim, od południa z Beskidem Wyspowym.
  Beskid Wyspowy (513.49) – część Beskidów Zachodnich położona pomiędzy doliną Raby a Kotliną Sądecką. Charakterystyczną cechą tego regionu południowej Polski jest występowanie odosobnionych, pojedynczych szczytów, od czego pochodzi jego nazwa. Najwyższym szczytem jest Mogielica (1170 m).
  Grodzisko, widok ze Szczyrzyca
  Pasmo Cietnia, widok z Starego Rybia

  Pasmo Cietnia – niewielkie pasmo górskie w północnej części Beskidu Wyspowego. Charakterystyczną cechą Beskidu Wyspowego jest to, że jego szczyty oddzielone są głębokimi przełęczami i nie tworzą z reguły wyraźnych pasm, na północnych jednak i północno-wschodnich obrzeżach Beskid ten przechodząc w pogórze zatraca już swój „wyspowy” charakter. Nazwa pasma pochodzi od najwyższego szczytu – Ciecień (829 m), którego prawidłowa odmiana brzmi Cietnia (mówi się: byłem na Cietniu).

  Grodzisko – najbardziej na północ wysunięte wzniesienie Beskidu Wyspowego. Wchodzi w skład niewielkiego pasma górskiego Ciecienia, w którym wyróżnia się trzy szczyty (trzeci to Księża Góra). Grodzisko (618 m n.p.m.) znajduje się na północnym przedłużeniu grzbietu biegnącego od Ciecienia i dość stromo wznosi się ponad ten grzbiet i ponad dolinami Krzyworzeki (po zachodniej stronie) i Stradomki (po wschodniej stronie).Wierzbanowa – wieś położona w Beskidzie Wyspowym w dolinie potoku Wierzbanowskiego. W Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim, w gminie Wiśniowa. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa krakowskiego.

  Pasmo Cietnia ciągnie się od Przełęczy Wierzbanowskiej w północnym kierunku do Raciechowic, gdzie dość płynnie przechodzi w Pogórze Wiśnickie. Za północną granicę, będącą równocześnie granicą Beskidu Wyspowego, przyjąć należy dolinę niewielkiego potoku uchodzącego do Stradomki w Dąbiu, po południowej stronie drogi z Dąbia do Czasławia. Pasmo Cietnia ma w prostej linii długość ponad 9 km. Jego wschodnie stoki opadają do doliny Stradomki, zachodnie do doliny Krzyworzeki. W grzbiecie głównym znajduje się wiele szczytów, w kolejności od Przełęczy Wierzbickiej na północ są to: 763 m, Ciecień (829 m), 778 m, Księża Góra (643 m), 558 m, Cubla Góra (565 m), (531 m), 508 m, Grodzisko (618 m), 555 m, 559 m, Borek (562 m), 537 m, 514 m.

  Skrzydlna – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, w gminie Dobra. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego.Stradomka – rzeka będąca prawobrzeżnym dopływem Raby, do której wpada na jej 40,8 kilometrze biegu. Najdalsze źródła Stradomki znajdują się w Beskidzie Wyspowym, na północnych stokach Śnieżnicy. Rzeka płynie następnie w ogólnym kierunku północnym przez Pogórze Wiśnickie, a jej całkowita długość wynosi ponad 40 km. Większymi dopływami są: Sawka, Tarnawka, Potok Sanecki i Polanka (wszystkie prawobrzeżne). W górnej części swojego biegu ma charakter rzeki górskiej. Jej średni spadek wynosi 1,2%, co jest dużą wartością. Powierzchnia całej zlewni Stradomki wynosi 361,8 km².

  Pasmo Cietnia jest geologicznie odmiennie od pozostałych części Beskidu Wyspowego, zbudowane jest bowiem ze skał płaszczowiny śląskiej. W większości porośnięte jest dolnoreglowym lasem, jedynie dolne części stoków w dolinach Stradomki i Krzyworzeki są bezleśne, zajęte przez pola uprawne i zabudowania miejscowości: Wierzbanowa, Wiśniowa, Poznachowice Górne, Raciechowice, Dąbie, Pogorzany, Szczyrzyc, Skrzydlna, Przenosza. Doliny te były pierwszymi ośrodkami osadnictwa ludności w tym rejonie. W Szczyrzycu od 1254 r. istniało Opactwo Cystersów szerzące kulturę rolną, a na wybitnym wzniesieniu Grodziska istniał średniowieczny gród.

  Krzyworzeka – rzeka w południowej Polsce, będąca prawobrzeżnym dopływem Raby. Długość całkowita 18 km, ujście do Raby w okolicach wsi Stadniki (56 km biegu Raby). Powierzchnia zlewni przy ujściu wynosi 80,2 km². Najważniejszymi dopływami są: Sikornica (prawostronny), Olszanica i Lipnik (lewostronne).Gród, gard – prehistoryczna lub średniowieczna osada obronna oznaczająca domostwa, gospodarstwo lub wczesne miasto, anglosaska geard lub yeard – otoczona wałem, murem lub ostrokołem.

  Głównym grzbietem pasma biegnie niebieski szlak turystyczny, do którego z dolin Stradomki i Krzyworzeki dołączają trzy szlaki łącznikowe. Warte zwiedzenia są pozostałości ruin grodu na Grodzisku i Diabelski Kamień u podnóży Grodziska. Mimo, że grzbiet jest zalesiony, z niektórych otwartych miejsc roztaczają się panoramy widokowe. Ciekawa panorama widokowa jest z polanki nad Wiśniową (na południowych stokach Cietnia), z której startowali paralotniarze. Na Księżej Górze istniała drewniana wieża widokowa, jednak zbutwiała i w 2014 r. została rozebrana.

  Regiel dolny w klimacie umiarkowanie chłodnym jest to piętro lasów liściastych i mieszanych występujące powyżej piętra pogórza i poniżej regla górnego.Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.
  Szlaki turystyki pieszej szlak turystyczny niebieski Poznachowice Górne – Grodzisko – Cubla Góra – Księża Góra – Ciecień – Wierzbanowska Przełęcz. 4,40 h, ↓ 4:15 h, szlak turystyczny zielony Szczyrzyc – Ciecień – Wiśniowa. 3,30 h, ↓ 3.30 h, szlak turystyczny czarny Pogorzany k. Szczyrzyca – Cubla Góra. 1:30 h, ↓ 1 h

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Dariusz Gacek: Beskid Wyspowy. Pruszków: Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, 2012. ISBN 978-83-62460-25-0.
  2. Geoportal. Mapa topograficzna i satelitarna. [dostęp 2014-04-01].
  3. Beskid Wyspowy 1:50 000. Mapa turystyczna. Kraków: Wyd. Compass, 2006. ISBN 83-89165-86-4.
  Pasmo Cietnia, widok z Wiśniowej
  Pasmo Cietnia, widok z Wiśniowej
  Przenosza – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, w gminie Dobra. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie nowosądeckim.Szczyrzyc – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, w gminie Jodłownik. W latach 1975−1998 miejscowość położona była w województwie nowosądeckim.
  Warto wiedzieć że... beta

  Opactwo cystersów w Szczyrzycu, z obrazem Matki Boskiej Szczyrzyckiej, – jedno z sanktuariów maryjnych w Polsce. Jest zarazem jedynym nieprzerwanie istniejącym klasztorem cystersów na ziemiach polskich.
  Poznachowice Górne – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim, w gminie Raciechowice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa krakowskiego.
  Wiśniowa – duża wieś w dolinie Krzyworzeki, położona pomiędzy kulminacjami Lubomira i Ciecienia w Beskidzie Wyspowym. Znajduje się w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim, w gminie Wiśniowa. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa krakowskiego.
  Raciechowice – wieś w Polsce położona w środkowej części województwa małopolskiego, w powiecie myślenickim, w gminie Raciechowice.
  Pogórze - teren górzysty lub pagórkowaty, porozcinany dolinami rzecznymi, czasami o wierzchowinie znajdującej się na jednym poziomie. Może ona być szczątkiem dawnej powierzchni zrównanej przez denudację.
  Cubla Góra (565, 531 m) – dwuwierzchołkowy szczyt w grzbiecie łączącym Ciecień (829 m) z Grodziskiem (618 m) w Beskidzie Wyspowym. Od Grodziska oddziela go niewybitne wzniesienie 508 m, od Cietnia oddzielony jest jeszcze trzema szczytami, najwybitniejszy z nich to Księża Góra (649 m).
  Czasław – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim, w gminie Raciechowice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa krakowskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.