• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pasmo Bukowicy

  Przeczytaj także...
  Rzepedka (708 i 706 m n.p.m.) – dwuwierzchołkowy szczyt we wschodniej części Beskidu Niskiego. Dawna, łemkowska nazwa szczytu brzmi Rożynkania, co można zapewne tłumaczyć jako "góra w kształcie rogu".Nadolany – wieś w gminie Bukowsko, powiecie sanockim, województwie podkarpackim, położona nad potokiem Pielnica na Pogórzu Bukowskim.
  Osława (niem. Oslawa, cz. Oslava, ukr. Ослава) – rzeka w południowo-wschodniej Polsce, lewy dopływ Sanu w zlewisku Morza Bałtyckiego. Długość – 55 km, powierzchnia zlewni – 503 km².
  Strumień u podnóży Pasma Bukowicy
  Bukowica część północno-zachodnia, rzeka Wisłok w Puławach

  Pasmo Bukowicypasmo górskie w północno-wschodniej części Beskidu Niskiego.

  Pasmo Bukowicy leży między doliną Wisłoka na zachodzie a doliną Osławy na wschodzie. Właściwe pasmo ciągnie się na długości około 13 km z północnego zachodu na południowy wschód, od doliny Wisłoka w Puławach Dolnych do dolinki potoku Płonka na południe od Karlikowa. W kierunku północnym przedłużeniem pasma jest ramię ze szczytami Polana i Spalony Horbek, schodzące ku dolinie Wisłoka nad wsią Pastwiska. W kierunku południowo-wschodnim geometrycznym przedłużeniem Pasma Bukowicy (w węższym pojęciu) poza doliną Płonki jest pasemko Połońskiego Wierchu (zwanego też Szerokim Łanem) i Rzepedki, długości ok. 6 km, schodzące ku dolinie Osławy w Szczawnem. Natomiast orograficznym przedłużeniem jest przesunięte bardziej na południe i oddzielone od poprzedniego doliną potoku Rzepedka pasemko Kamienia i Długiego Łazu, długości ok. 6,5 km, schodzące nad dolinę Osławicy w Rzepedzi. Całkowita długość pasma (w szerszym rozumieniu) wynosi ok. 23 km, natomiast szerokość od 6 do 9 km.

  Szczawne – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Komańcza nad rzeką Osławą. Wieś lokowana w I poł. XV wieku, na prawie wołoskim, na wschodnim skraju pasma Bukowicy.Wernejówka lub Werszejówka – nieistniejąca wieś, wólka przy wsi Puławy, położona w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, położona nad Wisłokiem na stoku Bukowicy. Wieś lokowana w II poł. XVI wieku.

  W kierunku południowo-wschodnim Bukowica przez Osławę graniczy z pasmem Beskidu Lesistego (Bieszczady Zachodnie). W kierunku północnym i północno-wschodnim przechodzi w Pogórze Bukowskie. Na przełomie Wisłoka w Rudawce Rymanowskiej, na stokach ścian Olzy znajduje się największą w polskich Karpatach odkrywka łupków menilitowych.
  Najwyższe i najważniejsze kulminacje tego pasma to:

  Dolinianie – niegóralska ludność pochodzenia polsko-ruskiego zamieszkująca obszar wokół Sanoka, okolice Mrzygłodu oraz tereny na północ i wschód od Leska (wsch. Pogórze Bukowskie, połud. Pogórze Dynowskie), przede wszystkim Mrzygłód, Bukowsko, Sanok, Zagórz, Lesko, Nadolany. Na południu sąsiadowali z góralami ruskimi - Bojkami i Łemkami, na zachodzie - z Pogórzanami (Głuchoniemcami). Byli głównie rolnikami.Pogórzanie – duża polska grupa etnograficzna zamieszkująca Pogórze (Ciężkowickie, Jasielskie, Dynowskie, Bukowskie) oraz zachodnią część Dołów Jasielsko-Sanockich. Grupa została wyodrębniona po II wojnie światowej dla celów klasyfikacji etnograficznej przez Franciszka Kotulę oraz Romana Reinfussa. We wcześniejszych opracowaniach posługiwano się m.in. terminem Głuchoniemcy dla enklaw w obrębie Pogórze. Nazwę grupy Pogórzan wprowadził w 1935 roku Adam Wójcik zapożyczając ja z nomenklatury geograficznej,;.
 • Tokarnia (778 m n.p.m.),
 • Zrubań (Też: Skibce; 776 m n.p.m.),
 • Pańskie Łuki (778 m n.p.m.),
 • Kamień (717 m n.p.m.),
 • Wilcze Budy (759 m n.p.m.),
 • Rzepedka (708 i 706 m n.p.m.),
 • Kiczera (640 m n.p.m.).
 • Osadnictwo[ | edytuj kod]

  U podnóża Bukowicy dopiero od II poł. XV wieku zaczęły powstawać wsie, lokowane tylko i wyłącznie na prawie wołoskim. Były to miejscowości Wernejówka, Puławy, Tokarnia, Wola Piotrowa, Karlików, Płonna, Rzepedź, Wisłok Wielki, Przybyszów i Polany Surowiczne. Wsie te okalały wieńcem całe pasmo górskie, większość z nich już nie istnieje.

  Rymanów-Zdrój – wieś uzdrowiskowa w południowo-wschodniej Polsce, położone w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Rymanów, nad rzeką Tabor, ok. 2 km na południe od miasta Rymanów.Tokarnia – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Bukowsko na Pogórzu Bukowskim.

  Grupy etnograficzne[ | edytuj kod]

 • Pogórzanie, Dolinianie, Łemkowie
 • Turystyka[ | edytuj kod]

  Szlaki piesze[ | edytuj kod]

 • szlak turystyczny czerwony Iwonicz-ZdrójRymanów-ZdrójPuławy - Zrubań (776 m n.p.m.) – Tokarnia (778 m n.p.m.) – PrzybyszówKamień (717 m n.p.m.) – Komańcza (Główny Szlak Beskidzki - biegnie głównym grzbietem Pasma Bukowicy)
 • szlak turystyczny żółty Kanasiówka (823 m n.p.m.) – Wisłok Wielki – grzbiet Pasma Bukowicy ok. 1 km na północny zachód od szczytu Tokarnia (778 m n.p.m.) – Wola Piotrowa (biegnie w poprzek Pasma Bukowicy)
 • szlak turystyczny zielony KomańczaDołżycaGarb Średni (822 m n.p.m.) – Kanasiówka (823 m n.p.m.) – MoszczaniecSurowicaDarów - Dział - północny skraj Pasma Bukowicy – Puławy Górne - Spalony Horbek (546 m n.p.m.) - MymońBesko
 • Wyciągi narciarskie[ | edytuj kod]

 • Ośrodek Sportów Zimowych KiczeraSki w Puławach Górnych
 • Karlików.
 • Baza noclegowa[ | edytuj kod]

  Gospodarstwa agroturystyczne znajdują się m.in. w miejscowościach: Puławy, Tokarnia, Nagórzany, Nadolany, Nowotaniec, Bukowsko, Wola Sękowa, Wola Piotrowa, Karlików, Płonna, Szczawne, Rzepedź, Wisłok Wielki.

  Przybyszów – nieistniejąca już wieś na terenie gmina Bukowsko, w powiecie sanockim, województwie podkarpackim. Mimo to miejscowość jest odnotowana przez GUS w rejestrze TERYT jako miejscowość podstawowa.Wisłok Wielki – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Komańcza. Wieś lokowana w II poł. XIV wieku, na zachodnim stoku pasma Bukowicy, nad rzeką Wisłok.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Beskid Niski. Mapa turystyczna 1:50 000, wyd. Compass, Kraków 2004, ​ISBN 83-89165-54-6​;
 • Krukar Wojciech, Kryciński Stanisław, Luboński Paweł, Olszański Tadeusz A. i in.: Beskid Niski. Przewodnik, wyd. II poprawione i aktualizowane, Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Pruszków 2002, ​ISBN 83-85557-98-9​;
 • Krukar Wojciech: Bukowica, w: "Magury 89", wyd. Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich, Warszawa 1989, s. 45-50;
 • Krygowski Władysław: Beskid Niski, Pogórze Ciężkowickie (część wschodnia) i Pogórze Strzyżowsko-Dynowskie (część zachodnia), wyd. II poprawione i uzupełnione, wyd. Sport i Turystyka, Warszawa 1977.
 • Moszczaniec – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Komańcza, przy DW897.Dołżyca (w latach 1977-1981 Długopole) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Komańcza.
  Warto wiedzieć że... beta

  Polany Surowiczne – nieistniejąca wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Komańcza.
  Łupek – dość niejednoznaczne pojęcie opisujące grupę skał, wykazujących dobrą łupkowatość (złupkowacenie). Najczęściej określenie to dotyczy skał metamorficznych (łupek metamorficzny lub też łupek krystaliczny), lecz jest także powszechnie stosowane do skał osadowych o podobnym wyglądzie (łupek osadowy). Polski termin łupek odpowiada angielskim shale, slate, schist, czy czeskim břidlice i svor. Jest to skała o zróżnicowanym składzie i o charakterystycznej teksturze łupkowej. Tekstura łupków osadowych jest spowodowana pierwotnym uwarstwieniem sedymentacyjnym lub wtórnym złupkowaceniem.
  Wola Piotrowa – wieś w gminie Bukowsko, powiecie sanockim, województwie podkarpackim, przy drodze z Bukowska do Kulasznego.
  Władysław Maria Antoni Krygowski (ur. 28 stycznia 1906 r. w Krakowie, zm. 4 kwietnia 1998 r. tamże) – prawnik, adwokat, pracownik i działacz polskich organizacji turystycznych, publicysta, znawca polskich Karpat, autor przewodników górskich i książek poświęconych górom, jeden z najbardziej zasłużonych dla rozwoju polskiej turystyki górskiej i kształtowania jej etosu.
  Beskidy Lesiste (522.1) – makroregion stanowiący niższą, północną część Beskidów Wschodnich (Zewnętrzne Karpaty Wschodnie). Leżą na obszarze Polski, Słowacji, Ukrainy i Rumunii.
  Prawo wołoskie – prawo osadnicze; zbiór norm regulujący stosunki pomiędzy właścicielem a osadnikami (najczęściej byli to Wołosi, Rusini, Bojkowie, Huculi).
  Płonna – wieś w gminie Bukowsko, powiecie sanockim, województwie podkarpackim. Leży w dolnej części stoku, opadającego od masywu Rzepedki łagodnie ku północy, do doliny potoku Płonka. Położona jest przy drodze 889 z Sieniawy, przez Bukowsko do Szczawnego. Droga ta łączy się drogą 892 prowadzącą do przejścia granicznego przez Radoszyce na Słowację.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.76 sek.