• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pasmo Bukowca

  Przeczytaj także...
  Pogórze Wielickie (513.33) – mezoregion fizycznogeograficzny, obejmujący fragment przedpola Beskidów, położony pomiędzy dolinami Wieprzówki i Raby.Raba – jest rzeką w południowej Polsce, płynie przez województwo małopolskie, w 86% znajduje się w strefie karpackiej.
  Rudnik – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim, w gminie Sułkowice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa krakowskiego.

  Pasmo Bukowca – według fizyczno-geograficznego podziału Polski rejon Pogórza Wielickiego. Jest to pasmo wzgórz położone między miejscowościami: Biertowice, Krzywaczka, Bęczarka, Głogoczów, Krzyszkowice, Jawornik, Rudnik i Sułkowice.

  Pasmo Bukowca ma przebieg równoleżnikowy i ciągnie się od doliny Harbutówki na zachodzie po dolinę Głogoczówki na wschodzie. Stoki południowe opadają do dolin dwóch potoków spływających w przeciwne strony; jest to potok Jaworniczka uchodzący do Głogoczówki i Piegżówka (Rudnik) uchodzący do Harbutówki. Doliny tych potoków oddzielają Pasmo Bukowca od Pasma Barnasiówki. Większe wzniesienia w Paśmie Bukowca w kierunku od zachodu na wschód to: Lisia Góra (438 m), Bukowiec (Wielka Góra, 455 m), Podgranicznik (431 m), Wierzchogóra (414 m), Wilkówka (374 m). Na poprzek przez Pasmo Bukowca przechodzi dział wodny między zlewnią Raby (potok Głogoczówka) i zlewnią Skawinki (potok Harbutówka).

  Pierwsze poglądy na fizycznogeograficzną regionalizację Polski pojawiły się w dziele Jana Długosza, które przez wiele następnych stuleci jako jedyne było źródłem wiedzy geograficznej. Wyraźne ożywienie w tej dziedzinie nastąpiło dopiero na przełomie XIX i XX w., ponieważ większa była już znajomość warunków naturalnych kraju. W okresie tym publikowało wielu geografów, m.in.: Stanisław Staszic, Wincenty Pol, Antoni Rehman, Wacław Nałkowski, Stanisław Lencewicz czy Ludomir Sawicki. Każdy z nich miał własną koncepcję podziału Polski na regiony fizycznogeograficzne.Harbutówka – potok w południowej Polsce (województwo małopolskie), prawy dopływ Głogoczówki. Przepływa przez następujące miejscowości: Harbutowice, Sułkowice, Biertowice, Izdebnik i Krzywaczkę. Największym dopływem jest Potok Jastrzębski.

  Pasmo Bukowca jest częściowo zalesione (bardziej jego część zachodnia), ale pola i zabudowania miejscowości rozłożonych na jego stokach wysoko podchodzą w górę, w niektórych miejscach po sam grzbiet.

  Przypisy

  1. Jerzy Kondracki: Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1998. ISBN 83-01-12479-2.
  2. Geoportal. Mapa topograficzna i satelitarna. [dostęp 2012-09-10].
  Widok z Rudnika na Pasmo Bukowca
  Widok z Rudnika na Pasmo Bukowca  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Biertowice – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim, w gminie Sułkowice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa krakowskiego.
  Pasmo Barnasiówki – pasmo wzniesień po zachodniej stronie Myślenic. Według naukowo opracowanej przez Jerzego Kondrackiego regionalizacji Polski należy do Pogórza Wielickiego.
  Sułkowice – miasto w woj. małopolskim, w powiecie myślenickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Sułkowice. Jest jednym z ośrodków miejskich aglomeracji krakowskiej.
  Skawinka – rzeka w województwie małopolskim, prawy dopływ Wisły o długości 33 km i powierzchni dorzecza 365 km².
  Dział wód (dział wodny, rzadziej wododział) – umowna linia rozgraniczająca sąsiednie zlewnie lub dorzecza; dla wód powierzchniowych wyznacza się go na podstawie analizy ukształtowania terenu, a dla wód podziemnych w drodze rozpoznania wysokości zalegania zwierciadła wód podziemnych i układu utworów geologicznych.
  Piegżówka – potok, dopływ Harbutówki. Na niektórych mapach ma także nazwę Rudnik, i taką nazwą opisany jest na tablicy informacyjnej na moście przy drodze.
  Jawornik – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim, w gminie Myślenice. Zamieszkuje ją ponad 3060 mieszkańców (Dane z 2015 roku źródło:Gazeta Myślenicka)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.