• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pasmo Barnasiówki

  Przeczytaj także...
  Pogórze Wielickie (513.33) – mezoregion fizycznogeograficzny, obejmujący fragment przedpola Beskidów, położony pomiędzy dolinami Wieprzówki i Raby.Bysinka – rzeka w województwie małopolskim, dopływ Raby. Przepływa przez wieś Bysina oraz Myślenice. Jej ujście wyznacza granicę pomiędzy górnym a środkowym biegiem Raby. Powierzchnia zlewni wynosi 13,4 km².
  Maczuga skalna – rodzaj skalicy (skałki) o kształcie przypominającym maczugę, smuklejsza forma grzyba skalnego. Najbardziej znana tego typu formacja w Polsce to Maczuga Herkulesa w Pieskowej Skale.
  Pasmo Barnasiówki i leżące u jego podnóża Myślenice
  Widok na Pasmo Babicy i Pasmo Barnasiówki z góry Chełm w Myślenicach

  Pasmo Barnasiówki – pasmo wzniesień po zachodniej stronie Myślenic. Według naukowo opracowanej przez Jerzego Kondrackiego regionalizacji Polski należy do Pogórza Wielickiego.

  Przełęcz Szklary – przełęcz oddzielająca pasmo Babicy w Beskidzie Makowskim od pasma Barnasiówki zaliczanego do Pogórza Wielickiego. Mapa Geoporatlu podaje wysokość przełęczy 429 m, mapa Compass 440 m. Przełęcz znajduje się pomiędzy Zachodnią Górą (509 m) w paśmie Babicy i Jasienicą (550 m) w paśmie Barnasiówki. Obydwa te wzniesienia znajdują się w bocznych grzbietach wymienionych pasm.Raba – jest rzeką w południowej Polsce, płynie przez województwo małopolskie, w 86% znajduje się w strefie karpackiej.

  Pasmo Barnasiówki ciągnie się od doliny Gościbi w Sułkowicach w północno-wschodnim kierunku po "zakopiankę" w Myślenicach. W kierunku tym wyróżnia się na nim następujące, mało wybitne wzniesienia:

 • Pisana (545 m)
 • Barnasiówka (566 m)
 • Dalin (506 m)
 • Przez pasmo Barnasiówki przebiega dział wodny między zlewnią Skawinki (zachodnia i północno-wschodnia część pasma Barnasiówki) a zlewnią Raby (południowo-wschodnia część pasma). Południowe stoki pasma opadają do dolin dwóch potoków; część zachodnia do Jasieniczanki będącej dopływem Gościbi (w dorzeczu Skawinki), część wschodnia do Bysinki uchodzącej do Raby. Doliny tych potoków oddzielają pasmo Barnasiówki od Beskidu Makowskiego. Łączy się ono natomiast z nim przez grzbiet przełęczy Szklary, którą biegnie dział wodny Skawinki i Raby. Od północy stoki Pasma Barnasiówki opadają do doliny potoków Piegżówka (Rudnik) i Jaworniczka, oddzielających je od Pasma Bukowca.

  Rudnik – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim, w gminie Sułkowice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa krakowskiego.Dalin – wzniesienie o wysokości 506 m na Pogórzu Wielickim. Znajduje się na północno-wschodnim krańcu pasma Barnasiówki. Jest w większości zalesione. Stoki południowo-wschodnie opadają do doliny Bysinki oddzielającej go od Beskidu Makowskiego, stoki północno-zachodnie i północne do doliny potoków Studzianka i Głogoczówka

  Pasmo Barnasiówki jest zalesione, ale dolną część stoków zajmują pola uprawne i zabudowania miejscowości: Sułkowice i Rudnik, oraz Myślenice, Bysina, Jasienica, Jawornik. Również w górnej części stoków i na grzbiecie pasma było dawniej wiele polan i pól uprawnych, obecnie zarastających lasem. Grzbietem prowadzi szlak turystyczny.

  Barnasiówka (566 m) – szczyt na Pogórzu Wielickim. Znajduje się w długim Paśmie Barnasiówki i jest najwyższym szczytem tego pasma.Pisana – wzniesienie o wysokości 545 m n.p.m. w paśmie Barnasiówki. Według opracowanej przez Jerzego Kondrackiego regionalizacji Polski należy do Pogórza Wielickiego.

  W lesie na północnych stokach Pasma Barnasiówki, w miejscowości Rudnik znajduje się Diabelski Kamień – oryginalna skała w formie maczugi oraz mur skalny.

  Szlaki turystyki pieszej[]

  szlak turystyczny żółty MyśleniceDalinBarnasiówkaPisanaSułkowice. Czas przejścia około 3 godz. 45 min szlak turystyczny czarny dojściowy szlak z Rudnika na Diabelski Kamień – czas ok. 30 min, z powrotem 15 min

  Przypisy

  1. Beskid Wyspowy 1:50 000. Mapa turystyczna. Kraków: Wyd. Compass, 2006. ISBN 83-89165-86-4.
  2. Jerzy Kondracki: Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1998. ISBN 83-01-12479-2.
  3. Geoportal. Mapa topograficzna i satelitarna. [dostęp 2012-01-10].
  4. Julian Zinkow: Myślenice i okolice : (Dobczyce, Sułkowice) : monograficzny przewodnik turystyczny i krajoznawczy po wschodniej części Beskidu Średniego oraz po przyległym rejonie Pogórza Wielickiego. Kraków: 1993.
  Jerzy Aleksander Kondracki (ur. 1 listopada 1908 w Warszawie, zm. 13 kwietnia 1998 koło Villach w Austrii) – polski geograf, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, autor najbardziej znanej regionalizacji fizycznogeograficznej Polski.Gościbia – rzeka w województwie małopolskim prawy dopływ Skawinki o dł. 7,5 km i powierzchni dorzecza 19 km². Jej żródła znajdują się na zboczach Babicy w Rezerwacie Gościbia na wysokości 680 m n.p.m. W zasadzie Gościbię tworzy siedem podobnej wielkości potoków które ostatecznie się łączą na wysokości 384 m n.p.m. Miejscami Gościbia pokonuje kilkanaście metrów wysokości, efektem są wodospady. W dolnym biegu założony został zbiornik retencyjny ujęcia wody dla miasta i gminy Sułkowice. Największy dopływ to Jasieniczanka (prawy). Poniżej, na wysokości gimnazjum w Sułkowicach powstał zalew rekreacyjny. Rzeka kończy bieg na wysokości 279 m n.p.m..  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zakopianka — popularna nazwa drogi z Krakowa do Zakopanego, której długość wynosi 102 km. Droga ta z Krakowa do Rabki-Zdroju stanowi fragment drogi krajowej nr 7. Odcinek z Rabki do Zakopanego to droga krajowa nr 47.
  Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.
  Chełm (614 m) – wznoszący się nad Myślenicami szczyt w Paśmie Lubomira i Łysiny. Pasmo to budzi wiele kontrowersji wśród geografów. Według Jerzego Kondrackiego należy do Beskidu Wyspowego, na mapach i w przewodnikach turystycznych zaliczane jest czasami do Beskidu Makowskiego. Ostatnio niektórzy geografowie zaliczają to pasmo do niedawno wyodrębnionego nowego regionu – Beskidu Myślenickiego.
  Sułkowice – miasto w woj. małopolskim, w powiecie myślenickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Sułkowice. Jest jednym z ośrodków miejskich aglomeracji krakowskiej.
  Bysina – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim, w gminie Myślenice. Płynie przez nią rzeka Bysinka. Wieś ma na swym terenie kaplicę zbudowaną w roku 1950 na cześć partyzantów, którzy w czasie II Wojny Światowej ukrywali się w tutejszych lasach.
  Skawinka – rzeka w województwie małopolskim, prawy dopływ Wisły o długości 33 km i powierzchni dorzecza 365 km².
  Dział wód (dział wodny, rzadziej wododział) – umowna linia rozgraniczająca sąsiednie zlewnie lub dorzecza; dla wód powierzchniowych wyznacza się go na podstawie analizy ukształtowania terenu, a dla wód podziemnych w drodze rozpoznania wysokości zalegania zwierciadła wód podziemnych i układu utworów geologicznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.