• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pasmo Babiogórskie

  Przeczytaj także...
  Osuwisko - nagłe przemieszczenie się mas ziemnych, powierzchniowej zwietrzeliny i mas skalnych podłoża spowodowane siłami przyrody lub działalnością człowieka (podkopanie stoku lub jego znaczne obciążenie). Jest to rodzaj ruchów masowych, polegający na przesuwaniu się materiału skalnego lub zwietrzelinowego wzdłuż powierzchni poślizgu (na której nastąpiło ścięcie), połączone z obrotem. Ruch taki zachodzi pod wpływem siły ciężkości. Osuwiska są szczególnie częste w obszarach o sprzyjającej im budowie geologicznej, gdzie warstwy skał przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych występują naprzemiennie. Miejsca występowania osuwisk to naturalne stoki i zbocza dolin i zbiorników wodnych, obszary źródłowe rzek (gdzie erozja wsteczna zwiększa spadek terenu), skarpy wykopów i nasypów oraz wyrobisk.Działy Orawskie (513.513) – część Beskidu Żywieckiego. Od północnej strony Działy Orawskie graniczą z Pasmem Babiogórskim, od wschodniej z Beskidem Orawsko-Podhalańskim, od południowej z Kotliną Orawsko-Nowotarską, od zachodniej (na Słowacji) z Beskidami Orawskimi. Około połowy ich powierzchni znajduje się w Polsce, druga połowa na Słowacji
  Mała Babia Góra lub Cyl (słow. Malá Babia hora, 1517 m) – jeden z wierzchołków w masywie Babiej Góry. Według polskich geografów masyw ten należy do Beskidu Żywieckiego, według słowackich geografów są to Oravské Beskydy.

  Pasmo Babiogórskie (513.512) – pasmo górskie w Beskidach Zachodnich, część Beskidu Żywieckiego. Sąsiaduje z Beskidem Makowskim, Kotliną Rabczańską, Beskidem Orawsko-Podhalańskim, Działami Orawskimi, Beskidem Orawsko-Podhalańskim, Beskidem Orawsko-Żywieckim i Beskidami Orawskimi na Słowacji. Najwyższym szczytem jest Babia Góra (1725 m).

  Kotlina Rabczańska (513.50) – mezoregion w Beskidach Zachodnich, graniczący od północnego wschodu z Beskidem Wyspowym, od północnego zachodu z Beskidem Makowskim, od południowego wschodu z Gorcami, od południa i zachodu z Beskidem Orawsko-Podhalańskim.Skawa (w górnym biegu Wsiowy Potok) – rzeka, prawy dopływ Wisły. Płynie na obszarze Beskidów Zachodnich: przez Beskid Żywiecki, dalej przez Beskid Makowski, między pogórzami Śląskim i Wielickim oraz Doliną Wisły. Jej bieg w całości znajduje się na terytorium województwa małopolskiego.

  Topografia[]

  Pasmo Babiogórskie (oraz grupa Pilska) widoczne z Leskowca
  Pasmo Babiogórskie, widok spod Magurki
  Pasmo Babiogórskie, widok z Ćwilina
  Masyw Babiej Góry
  Granice

  Według naukowo opracowanej przez Jerzego Kondrackiego regionalizacji Polski granice Pasma Babiogórskiego są następujące: od Jałowieckiej Przełęczy na granicy polsko-słowackiej potokiem Jaworzynka i Czatożanka, oraz rzeką Skawicą do jej ujścia do Skawy. Skawą w górę do ujścia Bystrzanki i dalej w górę Bystrzanką, Ciśniawą oraz południowo-wschodnimi i południowymi podnóżami Babiej Góry.

  Beskidy Zachodnie (513.4-5, słow. Západné Beskydy) – makroregion położony w obrębie Zewnętrznych Karpat Zachodnich, którego średnie wysokości nad poziomem morza oscylują pomiędzy 600 a 1400 m n.p.m. (wyjątek to masyw Pilska i masyw Babiej Góry, które przekraczają 1500 m n.p.m.).Bystrzanka – potok, dopływ rzeki Skawa. Górny bieg Bystrzanki do ujścia Sidziny ma nazwę Sidzinka. Źródła Sidzinki znajdują się w należącym do Sidziny przysiółku Mała Sidzinka, na północno-zachodnich stokach jednego z grzbietów Beskidu Orawsko-Podhalańskiego. Grzbietem tym biegnie Wielki Europejski Dział Wodny między zlewiskami Morza Czarnego i Bałtyku. Sidzinka znajduje się w zlewisku Bałtyku. Początkowo płynie w kierunku zachodnim, od ujścia potoku Sidzina zmienia nazwę na Bystrzanka i kierunek na północno-wschodni. Przepływa przez miejscowość Bystra, w której uchodzi do Skawy jako jej lewy dopływ. Następuje to na wysokości 427 m. Głównymi dopływami Bystrzanki są potoki: Sidzina, Glinków Potok, Głaza, Ciśniawa, Mostów Potok, Byków Potok i Wędźno.
  Przebieg pasma

  Od Jałowieckiej Przełęczy grzbiet Pasma Babiogórskiego wznosi się na Małą Babią Górę (1517 m), następnie biegnie na przełęcz Bronę (1408 m) i najwyższy w całych Beskidach Zachodnich Diablak (1725 m). Granica państwa skręca na szczycie na południe, na Orawę, a grzbiet Babiej opada ku wschodowi, przez Gówniak (1617 m), Kępę (1521 m) i Sokolicę (1367 m), na przełęcz Lipnicką (1012 m). Dalej przechodzi w Pasmo Polic. Przebiega przez Syhlec (1143 m), Cyl Hali Śmietanowej (1298 m) i osiąga Policę (1369 m), z której na południe odbiega grzbiet Czyrńca (1318 m), przechodzący następnie w Pasmo Orawsko-Podhalańskie. Główny grzbiet opada na Złotą Grapę (1242 m) i Kucałową Przełęcz (1170 m), kulminuje w Okrąglicy (1239 m), a następnie, poprzez Urwanicę (1106 m), Naroże (1063 m), a także Cupel (887 m), obniża się do doliny Skawy.

  Schronisko na Hali Krupowej im. Kazimierza Sosnowskiego – schronisko górskie położone w Paśmie Polic (Beskid Żywiecki) wybudowane w 1935 roku. Znajduje się na południowy zachód od Kucałowej Przełęczy, na skraju Hali Kucałowej, na wysokości 1152 m n.p.m. Wbrew nazwie nie leży ono na Hali Krupowej.Złota Grapa (1247 m) – szczyt w Paśmie Policy w Beskidzie Żywieckim, położony między Policą (1369 m) a Kucałową Przełęczą (1170 m) . Na mapie Geoportalu ma wysokość 1243 m i nazwę Jasna Góra, od Policy oddzielony jest przełęczą (ok. 1200 m) i jeszcze jednym mało wybitnym wierzchołkiem 1236 m.
  Podział
 • Masyw Babiej Góry,
 • Pasmo Polic.
 • Pasmo Jałowieckie (Przedbabiogórskie), często w przewodnikach i mapach zaliczane do Beskidu Żywieckiego, według regionalizacji Polski opracowanej przez Jerzego Kondrackiego należy do Beskidu Makowskiego.

  Opis pasma[]

  Pasmo Babiogórskie ma długość około 23 km i szerokość około 8 km. ¾ jego powierzchni znajduje się na terenie Polski, ¼ na Słowacji. W stromych stokach północnych występują osuwiska, a w niektórych niszach osuwiskowych w plejstocenie istniały pola firnowe. Przyroda dobrze zachowana i niewiele tylko przekształcona w wyniku działalności człowieka. Pod względem atrakcyjności Pasmo Babiogórskie porównywać można z Tatrami i Sudetami. Po stronie polskiej utworzono Babiogórski Park Narodowy. Występuje charakterystyczny piętrowy układ roślinności. Występują 4 piętra; od regla dolnego, przez regiel górny i piętro kosodrzewiny po piętro alpejskie (na Diablaku).

  Sokolica (1367 m) – najniższy i położony najdalej na wschód wierzchołek w północno-wschodniej grani masywu Babiej Góry w Beskidzie Żywieckim. Wschodnie stoki opadają bezpośrednio do przełęczy Krowiarki, natomiast na południowy zachód od szczytu biegnie główny grzbiet babiogórski w kierunku następnej kulminacji, jaką jest Kępa.Pierwsze poglądy na fizycznogeograficzną regionalizację Polski pojawiły się w dziele Jana Długosza, które przez wiele następnych stuleci jako jedyne było źródłem wiedzy geograficznej. Wyraźne ożywienie w tej dziedzinie nastąpiło dopiero na przełomie XIX i XX w., ponieważ większa była już znajomość warunków naturalnych kraju. W okresie tym publikowało wielu geografów, m.in.: Stanisław Staszic, Wincenty Pol, Antoni Rehman, Wacław Nałkowski, Stanisław Lencewicz czy Ludomir Sawicki. Każdy z nich miał własną koncepcję podziału Polski na regiony fizycznogeograficzne.
  Najwyższe szczyty
 • Babia Góra: Diablak (1725 m ), Gówniak (1617 m), Kępa (1521 m), Mała Babia Góra (1517 m), Sokolica (1367 m)
 • Polica (1369 m)
 • Czyrniec (1318 m)
 • Infrastruktura turystyczna[]

  Baza noclegowa
 • Schronisko PTTK na Markowych Szczawinach
 • Schronisko na Babiej Górze – obecnie nie istnieje
 • Schronisko PTTK na Hali Krupowej
 • schronisko prywatne "Viktoria K."

 • Czyrniec (Syhlec) – szczyt górski w Paśmie Babiogórskim o wysokości 1318 m n.p.m., położony w Paśmie Polic. Znajduje się w jego bocznym grzbiecie odbiegającym na południe od Policy, z którą sąsiaduje poprzez przełęcz (ok. 1250 m n.p.m.). Wschodnie stoki opadają do doliny Zakulawki, natomiast zachodnie – Białego Potoku. Południowy stok kończy się Przełęczą Zubrzycką. Stoki są przeważnie pokryte lasem, ale kopułę szczytową i polany na stokach porasta kosodrzewina, dzięki czemu roztaczają się stamtąd widoki na okolicę.Piętro halne, zwane też piętrem alpejskim – obszar występowania łąk wysokogórskich zwanych halami. Panuje tu klimat umiarkowanie zimny. Poniżej znajduje się piętro kosówki a powyżej piętro turni. W Polsce piętro alpejskie występuje tylko w Tatrach, Karkonoszach i na Babiej Górze. W Tatrach położone jest mniej więcej pomiędzy 1800 m n.p.m., a 2300 m n.p.m., na Babiej Górze i w Karkonoszach znajduje się niżej – w Karkonoszach na wysokości 1450-1603 m n.p.m. i obejmuje głównie szczyty Śnieżki i Wielkiego Szyszaka.

  Przypisy

  1. Jerzy Kondracki: Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1998. ISBN 83-01-12479-2.

  Bibliografia[]

  1. Piotr Krzywda: Grupa Babiej Góry, Policy i Jałowca. Przewodnik turystyczny. Warszawa: PTTK "Kraj", 2001.
  2. Beskid Śląski i Żywiecki. Mapa turystyczna 1:75 000. Warszawa: PPWK SA.
  Regiel dolny w klimacie umiarkowanie chłodnym jest to piętro lasów liściastych i mieszanych występujące powyżej piętra pogórza i poniżej regla górnego.Skawica – rzeka w południowej Polsce, lewy dopływ Skawy. Jej długość wynosi 23,3 km, a powierzchnia dorzecza 145,96 km². Średni spadek 3,25%.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Beskid Orawsko-Podhalański lub Pasmo Orawsko-Podhalańskie, (513.514) – pasmo górskie wchodzące w skład Beskidu Żywieckiego. Od wschodu graniczy z Kotliną Rabczańską i Gorcami, od zachodu z Działami Orawskimi, od północny z Pasmem Babiogórskim, od południa z Kotliną Orawsko-Nowotarską. Najwyższym wzniesieniem jest Kiełek (961 m).
  Pasmo Policy – pasmo górskie w Beskidach Zachodnich. Nazwa pochodzi od najwyższego szczytu – Polica (1369 m). Dawniej używano nazwy Pasmo Polic, gdyż Polica miała nazwę Police. Według Jerzego Kondrackiego, autora naukowo opracowanej regionalizacji geograficznej Polski grzbiet Policy jest częścią Pasma Babiogórskiego i wraz z nim wchodzi w skład Beskidu Żywieckiego.
  Jerzy Aleksander Kondracki (ur. 1 listopada 1908 w Warszawie, zm. 13 kwietnia 1998 koło Villach w Austrii) – polski geograf, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, autor najbardziej znanej regionalizacji fizycznogeograficznej Polski.
  Cyl Hali Śmietanowej (inaczej Kiczorka) – szczyt o wysokości 1298 m n.p.m. w Beskidzie Żywieckim, w zachodniej części Pasma Polic, położony na zachód od Policy. Jest to szczyt zwornikowy, gdyż od głównego grzbietu odchodzą dwa boczne – jeden na północ, w kierunku Kiczorki (1013 m n.p.m.), drugi na zachód, w stronę Mosornego Gronia (1047 m n.p.m.). Ponadto grzbiet główny zmienia na szczycie kierunek przebiegu z równoleżnikowego na południkowy (patrząc od strony Policy skręca na południe). Stoki są zalesione, ale na wierzchołku znajduje się niewielka Hala Śmietanowa, od której góra wzięła swoją nazwę.
  Przełęcz Krowiarki – przełęcz w Paśmie Babiogórskim, które jest częścią Beskidu Żywieckiego. Różne źródła różnie podają jej wysokość: 986 m, 1009 m, 1012 m. Przełęcz Krowiarki oddziela masyw Babiej Góry od Pasma Policy. Znajduje się w woj. małopolskim, na granicy powiatów suskiego i nowotarskiego oraz gmin Zawoja i Jabłonka.
  Kępa (1521 m) – jedna z kulminacji masywu Babiej Góry w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się we wschodniej grani Diablaka, pomiędzy Gówniakiem (1617 m) a Sokolicą (1367 m). Północne stoki są w górnej części znacznie bardziej strome niż południowo-wschodnie. Za Kępą w (kierunku Diablaka) znajduje się 300 m długości wypłaszczenie zwane Zarubanym.
  Pasmo Jałowieckie – pasmo górskie, według regionalizacji Polski opracowanej przez Jerzego Kondrackiego stanowiące część Pasma Przedbabiogórskiego i wraz z nim należące do Beskidu Makowskiego. Na mapach i w przewodnikach turystycznych często zaliczane jest do Beskidu Żywieckiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.046 sek.