• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pasmo Łososińskie  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Grąd – wielogatunkowy i wielowarstwowy las liściasty zazwyczaj z przewagą grabu i dębu i z udziałem różnych innych gatunków. W fitosocjologii zespoły leśne reprezentujące grądy wyodrębniane są w związek zespołów Carpinion betuli. Na mapach potencjalnej roślinności naturalnej Polski, lasy grądowe dominują stanowiąc 41,6% powierzchni kraju. Ze względu na to, że wykształcają się na siedliskach żyznych – zostały w ogromnej większości zniszczone i zajęte przez grunty rolne lub zdegradowane z powodu uprawy drzew iglastych. Grądy stanowią siedlisko przyrodnicze chronione w sieci Natura 2000.Paź żeglarz, witeź żeglarz, żeglarek (Iphiclides podalirius syn. Papilio podalirius) - motyl zaliczany do rodziny paziowatych.
  Widok na Pasmo Łososińskie z Jabłońca
  Wschodnia część pasma. Widok z Kaniny
  Fragment Pasma Łososińskiego – widok od strony północnej
  Pasmo Łososińskie, widok z Korabia
  Pasmo Łososińskie, widok z południowo-zachodniej strony
  Pasmo Łososińskie, widok z Chyszówek
  Kapliczka na północnych zboczach Sałasza
  Cmentarz na Korabiu

  Pasmo Łososińskie – grzbiet górski w Beskidzie Wyspowym o przebiegu równoleżnikowym, rozciągający się między Łososiną Górną koło Limanowej a Jeziorem Rożnowskim.

  Galicyjska Kolej Transwersalna (niem. Galizische Transversalbahn) - państwowa linia kolejowa, otwarta w 1884 w Galicji (Austro-Węgry). Linia przebiegająca równoleżnikowo z zachodu na wschód przez górskie obszary Karpat, równolegle do oddanej w roku 1851 drogi 28.Beskid Wyspowy (513.49) – część Beskidów Zachodnich położona pomiędzy doliną Raby a Kotliną Sądecką. Charakterystyczną cechą tego regionu południowej Polski jest występowanie odosobnionych, pojedynczych szczytów, od czego pochodzi jego nazwa. Najwyższym szczytem jest Mogielica (1170 m).

  Spis treści

 • 1 Topografia
 • 2 Szczyty i przełęcze
 • 3 Przyroda
 • 4 Turystyka
 • 5 Szlaki turystyki pieszej
 • 6 Przypisy
 • 7 Bibliografia
 • Topografia[]

  Długość całego grzbietu wynosi ok. 20 km. Od północy ograniczony jest rzeką Łososiną, od południa potokami Sowlinka, Mordarka i Smolnik. Najwyższy szczyt – Jaworz (921 m n.p.m.). Pasmo Łososińskie składa się z dwóch dość wyraźnie od siebie oddzielonych dolinami potoków grzbietów – niższego południowego i wyższego północnego. Główny grzbiet północny tworzy ciągłą grań i swoim wyglądem różni się znacząco od większości szczytów Beskidu Wyspowego, zwykle oddzielonych od siebie głębokimi przełęczami. Grań główna Pasma Łososińskiego jest bowiem niemal płaska i jej szczyty niewiele tylko wznoszą się ponad główny grzbiet. Od grani tej w północnym kierunku, do doliny Łososiny odchodzą krótkie grzbiety boczne, pomiędzy którymi spływają potoki. W kierunku od zachodu na wschód są to: Wiktorów, Korab, Cuprówka, Goła Góra.

  Białowodzka Góra (616 m) – zalesiony szczyt wznoszący się stromymi stokami nad Dunajcem. Dwie kulminacje Białowodzkiej Góry – Zamczysko (608 m n.p.m.) i Rozdziele (616 m n.p.m.) – są najdalej wysuniętym na wschód fragmentem Pasma Łososińskiego.Sarczyn – jeden z wierzchołków Pasma Łososińskiego w Beskidzie Wyspowym. Ma wysokość ok. 762 m n.p.m. Znajduje się w zachodniej części tego pasma, pomiędzy Groniem (742 m) a przełęczą pod Sałaszem (670 m). Wznosi się nad miejscowościami Sowliny, Mordarka, Laskowa. Jest całkowicie zalesiony. Grzbietem prowadzi szlak turystyczny.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Cuprówka (753 m) – najwyższy szczyt w kilkuwierzchołkowym, bocznym grzbiecie odbiegającym na północ od Sałasza Wschodniego (909 m) w Paśmie Łososińskim. Cuprówka oddzielona jest od Sałasza przełęczą Oślak, na której znajduje się wysoko położony przysiółek o tej samej nazwie. Grzbiet Cuprówki oddziela od siebie doliny dwóch potoków: Jaworzańskiego (po zachodniej stronie grzbietu) i Żmiąckiego (po wschodniej stronie). W dolinach tych potoków położone są dwie miejscowości gminy Laskowa: Jaworzna i Żmiąca. Grzbiet Cuprówki jest zalesiony, ale znajdują się na nim polany, a pola uprawne i zabudowania Jaworznej i Żmiącej w wielu miejscach od doliny potoków wysoko wcinają się w jego stoki (niektóre pod sam wierzch).
  Łysa Góra (781 m n.p.m.) – szczyt górski w Beskidzie Wyspowym pomiędzy Limanową a Mordarką. Sąsiaduje z Miejską Górą (716 m n.p.m.), oddzielony od niej płytką przełęczą. Obydwa te szczyty znajdują się w niższej, południowej części Pasma Łososińskiego.
  Polana Stoły – podwierzchołkowa polana na Sałaszu Zachodnim (865,5 m) w Paśmie Łososińskim w Beskidzie Wyspowym. Właściwie są to dwie polany na południowych stokach tego szczytu. Oddzielone są wąskim pasem lasu. Od dawna nieużytkowana polana zachodnia stopniowo zarasta lasem. Na polanie wschodniej znajduje się gospodarstwo rolne i kilka budynków. Obydwie są widokowe, roztacza się z nich panorama widokowa na południową stronę. Panorama ta obejmuje znaczną część Beskidu Wyspowego, Gorce, Pieniny i sięga aż po Magurę Spiską i Tatry. Szczególnie dobrze widoczna (z dolnej części polany zachodniej) jest leżąca poniżej Łysa Góra z wyciągiem narciarskim. Dawniej widoki rozciągały się również na północną stronę, jednak obecnie przesłonił je las.
  Sałasz Wschodni albo po prostu Sałasz (909 m n.p.m.) – szczyt w Paśmie Łososińskim w Beskidzie Wyspowym. Nieco niższy od Jaworza, lecz równie wspaniały szczyt całego pasma, położony pomiędzy Jaworzem (921 m) a Sałaszem Zachodnim (868,5 m). Wznosi się nad wsiami Żmiąca, Jaworzna, Pisarzowa i Mordarka. Nazwa Sałasz jest związana z gospodarką pasterską. W literaturze turystycznej (starsze roczniki "Wierchów") spotykamy także nazwę Sałacz. W północną stronę od Sałasza Wschodniego poprzez przełęcz Oślak odbiega boczny i niższy grzbiet Cuprówki oddzielający miejscowości Żmiąca i Jaworzna.
  Smolnik – potok, dopływ Dunajca. Najwyżej położone źródła ma na południowo-wschodnich stokach Sałasza Wschodniego. Spływa we wschodnim kierunku przez miejscowości Pisarzowa, Męcina, Kłodne, Chomranice, Wola Marcinkowska, Klęczany i Marcinkowice. W tej ostatniej miejscowości uchodzi do Dunajca jako jego lewy dopływ. Następuje to nieco powyżej wlotu Dunajca do Jeziora Rożnowskiego, na wysokości 269 m, w miejscu o współrzędnych 49°40′39,3″N 20°39′03,8″E/49,677583 20,651056.
  Słopnice – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, w gminie Słopnice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego. Dawniej Słopnice należały do gminy Tymbark. Obecnie miejscowość jest siedzibą gminy Słopnice i zarazem jedyną miejscowością należącą do tej gminy.
  Nowy Sącz – miasto na prawach powiatu w województwie małopolskim, siedziba ziemskiego powiatu nowosądeckiego. Trzecie co do liczby mieszkańców i trzecie co do powierzchni miasto w województwie małopolskim. Węzeł komunikacyjny, główny ośrodek turystyczny Sądecczyzny. Jedno z najstarszych miast w Małopolsce – lokowane 8 listopada 1292 roku. Był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.