• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pasikonikowate

  Przeczytaj także...
  Metrioptera – rodzaj owadów prostoskrzydłych z rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae). Gatunki z tego rodzaju są określane w języku polskim zwyczajową nazwą podłatczyn. Rodzaj obejmuje kilkanaście gatunków występujących w Europie i w Azji. Gatunkiem typowym jest Gryllus brachypterus (=Metrioptera brachyptera).Miecznikowate, mieczniki – grupa ponad 1000 gatunków owadów prostoskrzydłych szeroko rozprzestrzenionych na całym świecie; klasyfikowana początkowo w randze rodziny Conocephalidae, później w randze podrodziny Conocephalinae w obrębie pasikonikowatych (Tettigoniidae). Rodzajem typowym jest Conocephalus.
  Nadrzewkowate, nadrzewki (Meconematinae) – podrodzina owadów prostoskrzydłych w obrębie rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae) klasyfikowana początkowo w randze rodziny Meconematidae. Obejmuje ponad 400 gatunków, głównie tropikalnych. Rodzajem typowym jest Meconema.

  Pasikonikowate (Tettigoniidae) – rodzina owadów prostoskrzydłych, długoczułkowych (Ensifera).

  Rodzina jest reprezentowana przez ponad 6800 gatunków na całym świecie, grupowanych w około 20 podrodzinach, przy czym część systematyków niektóre z tych podrodzin, a nawet niższe taksony, traktuje jako odrębne rodziny (np. długoskrzydlakowate, miecznikowate, nadrzewkowate lub siodlarkowate). Wówczas do pasikonikowatych zalicza się około 900 gatunków.

  Liczba gatunków owadów (Insecta) występujących w Polsce nie jest dokładnie poznana. Na podstawie dotychczasowych opublikowanych danych można ją szacować na około 28–34 tysięcy gatunków. Dokładna liczba nie jest znana, ze względu na brak wystarczających badań faunistycznych w wielu grupach owadów. W najnowszym, całościowym zestawieniu Andrzejewskiego i Weigle (Różnorodność biologiczna Polski) wymieniana jest liczba 26 579 zarejestrowanych gatunków. Jednakże w niektórych grupach szacuje się większą liczbę gatunków, przykładowo wśród Hymenoptera opisano z Polski 6 tys., a szacuje się, że występuje 9 tys. Każdego roku opisywane są kolejne, nowe dla fauny Polski gatunki owadów. Liczba gatunków owadów występujących w Polsce zmienia się z trzech powodów:Stepówka (Gampsocleis glabra) – gatunek ciepłolubnego, euroazjatyckiego owada z rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae). Jest gatunkiem kserotermofilnym. Występuje na trawiastych stepach, murawach lub wrzosowiskach – od Hiszpanii po zachodnią Syberię. W Polsce występuje tylko na Ponidziu – krajowa populacja szacowana jest na kilkaset osobników. W kilku krajach Europy został uznany za gatunek wymarły.

  Wiele gatunków pasikonikowatych to owady głównie drapieżne, choć zjadają też pokarm roślinny. Osiągają długość do ok. 10 cm. Ubarwienie zwykle zielonkawe. Długie pokładełko. Aparaty strydulacyjne pasikoników znajdują się na sztywnych, pergaminowatych skrzydłach pierwszej pary. Jest to cecha odróżniająca pasikonikowate od szarańczowatych (oprócz długości czułków, które u pasikoników są dłuższe), u których aparat strydulacyjny znajduje się na tylnych nogach. Aparat słuchowy pasikoników umieszczony jest w piszczeli odnóży przednich.

  Prostoskrzydłe długoczułkowe, prostoskrzydłe długoczułkie (Ensifera) – podrząd owadów prostoskrzydłych (Orthoptera), do którego zaliczane są m.in. powszechnie znane pasikoniki i świerszcze. Obejmuje ponad 10 tysięcy gatunków występujących na wszystkich kontynentach poza Antarktydą. W zapisie kopalnym są znane co najmniej od górnego triasu.Leptophyes – rodzaj owadów prostoskrzydłych z rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae) zaliczany do długoskrzydlakowych. Obejmuje około 20 gatunków rozprzestrzenionych w Euroazji. Typem nomenklatorycznym rodzaju jest Barbitistes albovittata.

  Niektóre rodzaje[]

 • Barbitistes, np. opaślik sosnowiec (Barbitistes constrictus),
 • Decticus, np. łatczyn brodawnik (Decticus verrucivorus),
 • Gampsocleis, np. stepówka (Gampsocleis glabra),
 • Metrioptera, np. podłatczyn Roesela (Metrioptera roeselii),
 • Pholidoptera, np. podkrzewin szary (Pholidoptera griseoaptera),
 • Platycleis,
 • Tettigonia, np. pasikonik zielony (T. viridissima) i pasikonik śpiewający (T. cantans),
 • Leptophyes, np. wątlik charłaj (Leptophyes punctatissima),
 • Meconema, np. nadrzewek długoskrzydły (M. thalassinum).
 • Zobacz też[]

 • konik polny
 • owady Polski
 • Przypisy

  1. Tettigoniidae, w: Integrated Taxonomic Information System (ang.).
  2. Eades, D.C.; D. Otte; M.M. Cigliano & H. Braun: Orthoptera Species File Online: family Tettigoniidae Krauss 1902 (ang.). [dostęp 13 września 2010].
  3. Fauna Polski - charakterystyka i wykaz gatunków. Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I. i Skibińska E. (red.). T. II. Warszawa: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 2007. ISBN 978-83-881470-7-4.
  Podłatczyn Roesela (Metrioptera roeselii) – eurosyberyjski gatunek owada prostoskrzydłego z rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae). Nazwa gatunkowa honoruje niemieckiego entomologa A. J. Rösela.Pokładełko (ovipositor, terebra) – narząd spotykany u wielu owadów, pajęczaków i niektórych ryb. Samicom służy do składania jaj do otworów w drzewie, mchu, zagłębień w ziemi oraz w ciałach innych organizmów. U samców niektórych ryb występuje pokładełko służące do zapładniania ikry.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pasikonik zielony (Tettigonia viridissima) – gatunek owada prostoskrzydłego z rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae). Występuje w Europie, Azji i północnej Afryce. W środkowej Europie jest pospolity.
  Siodlarkowate, siodlarki – grupa około 180 gatunków owadów prostoskrzydłych długoczułkowych o siodłowatym przedpleczu. Ich pozycja w systematyce jest dyskutowana. Są klasyfikowane w randze rodziny Ephippigeridae lub w obrębie rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae) w randze podrodziny Ephippigerinae lub plemienia Ephippigerini.
  Nadrzewek długoskrzydły (Meconema thalassinum) – niewielki, jasnozielony owad z rzędu prostoskrzydłych, pospolity w środkowej Europie. Długość ciała 10–17 mm. U samic długość pokładełka zbliżona jest do długości odwłoka. U samców brak aparatów strydulacyjnych. Wabią samice bębniąc tylnymi nogami o liście.
  Długoskrzydlakowe (Phaneropterinae) – bardzo zróżnicowana morfologicznie podrodzina owadów prostoskrzydłych z rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae), klasyfikowana też jako rodzina długoskrzydlakowate (Phaneropteridae). Należą do niej największe z pasikoników. Jest najliczniejszą w gatunki podrodziną pasikonikowatych – obejmuje blisko 2200 gatunków występujących na wszystkich kontynentach, poza Antarktydą. W Europie występuje ponad 150, a w Polsce 13 gatunków. Rodzajem typowym jest Phaneroptera.
  Prostoskrzydłe (Orthoptera) – rząd owadów uskrzydlonych w większości ciepło- i słońcolubnych (heliobiontów), rozpowszechnionych na całym świecie, głównie w strefie klimatu tropikalnego i subtropikalnego, potocznie nazywanych konikami polnymi. Charakteryzują się przeobrażeniem niezupełnym, dwiema parami niejednakowych skrzydeł i kryptycznym ubarwieniem. Należą do nich świerszcze, pasikoniki, reliktowe weta oraz – uznawane za jedne z najgroźniejszych szkodników upraw – szarańcze, stąd prostoskrzydłe są czasami nazywane szarańczakami.
  Aparat strydulacyjny, narząd strydulacyjny (łac. organum stridentium) – narząd głosowy, który służy pajęczakom, skorupiakom, wijom oraz owadom do wytwarzania dźwięków, najczęściej poprzez pocieranie o siebie dwóch powierzchni różnych części ciała z pewną częstotliwością.
  Takson – jednostka zdefiniowana w systematyce organizmów jako grupa organizmów (populacja lub grupa populacji) zwykle uznawanych za filogenetycznie spokrewnione, wyróżniających się konkretną cechą różniącą je od innych jednostek taksonomicznych. Takson obejmuje wszystkie zawarte w nim taksony niższego poziomu. Kryterium pokrewieństwa stosowane jest w systemach filogenetycznych, mimo że taksonem w zasadzie może być dowolna grupa organizmów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.