• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pasek menu

  Przeczytaj także...
  Focus (z ang. skupienie) jest to jeden ze stanów widgetu (elementu graficznego interfejsu użytkownika), który to stan może posiadać tylko jeden widget w aktywnym oknie. Wszelkie zdarzenia związane z naciskaniem klawiszy przez użytkownika zostaną skierowane właśnie do tego widgetu, pod warunkiem jednak, że nie zostaną wcześniej przechwycone. Zdarzenia z klawiatury bowiem w pierwszej kolejności odnotowuje system okienkowy (lub menadżer okien), potem dopiero ten przekazuje go aplikacji. Aplikacja następnie może, ale nie musi przekazać takie zdarzenie do widgetu, który jest nim zainteresowany, i nie robi tego w przypadku tych kombinacji klawiszy, które obsługuje sama.Widżet – podstawowy element graficznego interfejsu użytkownika (np. okno, pole edycji, suwak, przycisk). Termin ten jest szczególnie popularny wśród użytkowników systemów operacyjnych z rodziny UNIX, natomiast użytkownicy systemów MS Windows używają w tym kontekście terminu kontrolka lub element kontrolny. W produktach firmy Microsoft (Visual Studio, .NET, Office itp.) używana jest nazwa formant. W pewnych kontekstach synonimem widżetu jest okno.
  Graficzny interfejs użytkownika, środowisko graficzne (ang. Graphical User Interface, GUI) – ogólne określenie sposobu prezentacji informacji przez komputer oraz interakcji z użytkownikiem, polegające na rysowaniu i obsługiwaniu widżetów.

  Pasek menu jest to widżet (patrz też: GUI) występujący zwykle jako część okna, przynajmniej we współcześnie używanych GUI (w systemie Amigi np. było trochę inaczej - menu podlegało nie pod okno, ale pod ekran i było aktywowane zawsze prawym klawiszem myszy).

  Pasek menu składa się jedynie z odpowiednich etykiet, zwanych też przyciskami menu (ang. menu button). Po naciśnięciu na odpowiedni przycisk menu lewym klawiszem myszy następuje aktywacja menu, tzn. otwarcie przypisanego mu menu rozwijalnego. W zależności od systemu okienkowego, menu rozwijalne może zostać zamknięte albo w wyniku puszczenia lewego klawisza myszy, albo dopiero w przypadku kliknięcia gdzieś poza menu rozwijalnym.

  Menu rozwijalne (ang. pull-down menu, ewentualnie pop-up menu) (patrz: GUI) w ogólności jest to prostokątny obszar złożony z mniejszych prostokątów, stanowiących kolejne pozycje menu. Zwykle każda taka pozycja zawiera nazwę opcji do wyboru, czasem jest tam jeszcze ikonka dla ozdoby.

  Pasek menu jest też zwykle możliwy do aktywowania z klawiatury. Klawiatura w menu jest obsługiwana zwykle na globalnych dowiązaniach klawiszy w aplikacji (w systemie Windows np. detekcja takich zdarzeń naciśnięcia klawiszy następuje na poziomie kolejki zdarzeń, więc jeśli naciśnięty klawisz był jakimś globalnym dowiązaniem, to zdarzenie w ogóle nie dotrze do widżetu, który aktualnie posiada skupienie, tylko zostanie przesłane bezpośrednio do głównego okna aplikacji) i najczęściej jest to Alt+litera podkreślona w nazwie na danym przycisku menu.

  Zdarzenie generowane jest w momencie aktywacji przycisku menu (w Qt np. jest to sygnał aboutToShow), ale zwykle nikt go nie obsługuje, bo nie ma takiej potrzeby. Zdarzenie to przydaje się jedynie w sytuacji, gdy chcemy zrobić menu dynamiczne, budowane przez aplikację bezpośrednio przed otworzeniem menu.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.045 sek.