• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Parzęczew - gmina

  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna (ŁRST) – projekt realizowany przez województwo łódzkie, polegający na utworzeniu, głównie w technologii światłowodowej, sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie województwa łódzkiego. W ramach projektu skonstruowana ma zostać sieć szkieletowa oraz sieć dystrybucyjna wraz z węzłami szkieletowymi oraz punktami dystrybucyjnymi.
  Gmina Łęczyca (do 1954 gmina Topola + gmina Tkaczew) – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie płockim. Siedzibą gminy jest Łęczyca.

  Parzęczew (do 1953 gmina Piaskowice) – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łódzkim.

  Siedziba gminy to Parzęczew.

  Według danych z 31 grudnia 2007 r. gminę zamieszkiwało 5025 osób.

  W gminie Parzęczew w listopadzie 2010 roku został uruchomiony pilotażowy etap Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej.

  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.Ozorków – miasto i gmina nad rzeką Bzurą, w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim. Miasto znajduje się 20 km na północ od Łodzi.

  Struktura powierzchni[]

  Według danych z roku 2007 gmina Parzęczew ma obszar 103,89 km², w tym:

 • użytki rolne: 73%
 • użytki leśne: 15%
 • Gmina stanowi 12,15% powierzchni powiatu.

  Demografia[]

  Dane z 31 grudnia 2007 r.:

  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.Gmina Ozorków (dawn. gmina Leśmierz + gmina Tkaczew) – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łódzkim.
 • Piramida wieku mieszkańców gminy Parzęczew w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Parzeczew.png

  Sąsiednie gminy[]

 • Aleksandrów Łódzki,
 • Dalików,
 • Łęczyca,
 • Ozorków,
 • Ozorków,
 • Wartkowice,
 • Zgierz
 • Przypisy

  1. Lucyna Nowak, Joanna Stańczyk, Agnieszka Znajewska. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 31 XII 2007 r.). , 2008. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1734-6118 (pol.). 
  2. Rusza łódzka sieć regionalna. portal Polska Szerokopasmowa, 15 listopada 2010. [dostęp 2012-02-21].
  3. Ireneusz Budzyński. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2010 r. , 2010-08-20. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1505-5507 (pol.). 
  4. http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Parzeczew, w oparciu o dane GUS.
  Gmina Dalików – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie sieradzkim.Gmina Piaskowice (także gmina Puskowice; do 1868 gmina Strzeblew; od 1953 gmina Parzęczew) – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1868-1953 w woj. łódzkim. Siedzibą władz gminy były Piaskowice.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Województwo łódzkie – jedno z 16 województw Polski, położone w centralnej części kraju. Obejmuje obszar o powierzchni 18 218,95 km². Według danych z 31 grudnia 2010 województwo miało 2,53 mln mieszkańców. Ma najmniejszą lesistość w kraju.
  Gmina Wartkowice (do 1954 gmina Gostków) – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie sieradzkim.
  Gmina Aleksandrów Łódzki – – gmina miejsko-wiejska w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łódzkim.
  Powiat zgierski – powiat w Polsce (województwo łódzkie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Zgierz.
  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.
  Główny Urząd Statystyczny, GUS – centralny organ administracji państwowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych). Dane mogą być udostępniane tylko w formie zagregowanej (opracowanej), która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.