• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Partie polityczne w Polsce  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Wolność i Równość (WiR) – polska lewicowa partia polityczna (w latach 2005–2010 działająca jako Unia Lewicy III RP, a w latach 2010–2015 jako Unia Lewicy).Konfederacja – koalicja o charakterze prawicowym i eurosceptycznym, zawiązana przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 (formalnie zarejestrowana była w nich jako komitet wyborczy wyborców Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy), następnie kontynuowana. Od lipca 2019 zarejestrowana jako federacyjna partia polityczna pod nazwą Konfederacja Wolność i Niepodległość (Konfederacja Wolnościowcy i Narodowcy).

  Partie polityczne w Polsce – lista działających na terenie Polski (oraz skupiających Polaków w okresie zaborów, a także działających na emigracji w okresie PRL) partii i innych ugrupowań politycznych. Zawiera spis wszystkich aktualnie zarejestrowanych partii politycznych oraz listy wybranych partii, koalicji i działających na zasadzie partii ugrupowań z przeszłości (a także aktualnie działających koalicji).

  Niezależna Socjalistyczna Partia Pracy (NSPP) – polska partia polityczna grupująca lewicowych socjalistów, działająca od 1922 do 1937. Do 1924 nosiła nazwę Partia Niezależnych Socjalistów.Forum Emerytów i Rencistów (FER) – polskie ugrupowanie polityczne zrzeszające emerytów i rencistów, działające w pierwszej połowie lat 2000.

  Aktualnie zarejestrowane partie[ | edytuj kod]

  Poniższa lista pochodzi głównie z wykazu partii politycznych publikowanego przez Państwową Komisję Wyborczą (PKW), który to wykaz jest sporządzany na podstawie informacji z ewidencji partii politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Przyczyny odstępstw od wykazu PKW wyjaśnione są w odpowiednich przypisach.

  Komunistyczna Partia Polski (w latach 1918-1925: Komunistyczna Partia Robotnicza Polski) – partia komunistyczna założona 16 grudnia 1918 na zjeździe połączeniowym SDKPiL i PPS-Lewicy, rozwiązana przez Komintern 16 sierpnia 1938 w ramach wielkiej czystki w ZSRR.Polska Partia Socjalistyczna - Rewolucja Demokratyczna (PPS-RD) – nazwa większościowej części Polskiej Partii Socjalistycznej, działającej od 1987 roku, po ustąpieniu z władz partii w lutym 1988 przewodniczącego Jana Józefa Lipskiego i innych.

  Partie reprezentowane w Sejmie, Senacie i Parlamencie Europejskim[ | edytuj kod]

  Pogrubioną czcionką zostały oznaczone partie obecnie sprawujące władzę (wchodzące w skład koalicji rządowej).

  Uwagi[ | edytuj kod]

  1. W klubie PiS zasiada 234 posłów – łącznie z przedstawicielami Solidarnej Polski i Porozumienia.
  2. W klubie PiS zasiada 48 senatorów – łącznie z przedstawicielami Porozumienia i Solidarnej Polski.
  3. W obecnej formie.
  4. Po raz ostatni. Prawdopodobnie po raz pierwszy partia została zarejestrowana w 1990.
  5. Moment prezentacji partii i ogłoszenia obecnej nazwy.
  6. Data przerejestrowania Polski Razem, zarejestrowanej 14 lutego 2014.
  7. Jednocześnie Konfederacja Wolność i Niepodległość.
  8. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partię zarejestrowano 11 lutego 2015.
  9. Data przerejestrowania Partii Demokratycznej – demokraci.pl, na którą 10 czerwca 2005 została przerejestrowana Unia Wolności, po raz ostatni zarejestrowana 5 stycznia 1998.
  10. W obecnej formie.
  11. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partia została zarejestrowana około 1990.

  Pozostałe partie[ | edytuj kod]

  Uwagi[ | edytuj kod]

  1. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partię zarejestrowano 2 grudnia 1997.
  2. Data przerejestrowania Polskiego Porozumienia Przedsiębiorczości i Pracy, które zostało zarejestrowane 20 stycznia 2006.
  3. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partię zarejestrowano 21 kwietnia 2015.
  4. Data przerejestrowania Tak dla Polski, zarejestrowanego 19 lutego 2014. LN do 27 kwietnia 2013 działała jako Ruch Ludowo-Narodowy i pod tą nazwą zarejestrowana była od 11 stycznia 2007 do 10 grudnia 2014.
  5. Data przerejestrowania Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, które zostało zarejestrowane 23 maja 1991.
  6. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partię zarejestrowano 22 kwietnia 1992.
  7. Data przerejestrowania Przedsiębiorczej Rzeczypospolitej Polskiej, która została zarejestrowana 11 lutego 2015.
  8. Po raz ostatni. Jako Samoobronę Narodu Polskiego partię zarejestrowano 15 czerwca 2005.
  9. Po raz ostatni. Jako Ligę Polską – Organizację Narodu Polskiego partię zarejestrowano 25 października 2000.
  10. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partię zarejestrowano 17 listopada 2004 lub przed 2002.
  11. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partię zarejestrowano (pod nazwą Obywatelska Rzeczpospolita Polska) 17 września 2015.
  12. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partię zarejestrowano 24 września 2010.
  13. Po raz ostatni. Jako Partię Piratów partię zarejestrowano 29 listopada 2007.
  14. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partię zarejestrowano 21 listopada 2008.
  15. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partię zarejestrowano 30 sierpnia 1991.
  16. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partię zarejestrowano 10 listopada 2004.
  17. Po raz ostatni. Jako Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” partię zarejestrowano 28 marca 2006.
  18. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partię zarejestrowano 30 maja 2000.
  19. W obecnej formie.
  20. Po raz ostatni. Na początku lat 2000. zostało przerejestrowane z Chrześcijańskiej Demokracji – Stronnictwa Pracy zarejestrowanego 15 czerwca 1994.
  21. Data przerejestrowania Ruchu Palikota, który został zarejestrowany 1 czerwca 2011.
  22. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partię zarejestrowano 17 kwietnia 1997.
  23. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partię zarejestrowano 6 grudnia 1990.
  24. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partię zarejestrowano 3 września 1992.
  Stronnictwo Chłopskie (SCh) – partia powstała 2–3 marca 1926 z połączenia odłamu PSL "Wyzwolenie" pod nazwą Jedność Ludowa oraz partii Związek Chłopski. Utworzona została na bazie klubu parlamentarnego Stronnictwo Chłopskie, założonego 12 stycznia 1926 przez Jana Dąbskiego, do którego 22 stycznia 1926 dołączyli parlamentarzyści Związku Chłopskiego. Początkowo SCh poparło przewrót majowy Józefa Piłsudskiego (1926), wkrótce jednak przeszło do opozycji (jeden z jego działaczy, Adolf Sawicki, był nawet aresztowany i sądzony ale ostatecznie uniewinniony w procesie brzeskim).Stronnictwo Wielkiej Polski – partia polityczna o charakterze narodowo-radykalnym, istniejąca w pierwszej połowie 1934.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Suwerenność-Praca-Sprawiedliwość (SPS) – mała polska partia polityczna o profilu konserwatywnym i socjalnym, działająca w latach 2003–2005.
  Alternatywa Ruch Społeczny to koalicja na wybory parlamentarne w 2001, która powstała 18 marca 2001 w Warszawie z połączenia KPN-Ojczyzna (liderzy: Michał Janiszewski, Tomasz Karwowski, Janina Kraus) i grupy polityków wywodzących się z ZChN (m.in. Henryk Goryszewski i Mariusz Olszewski) oraz działaczy WZZ „Sierpień 80” (liderzy: Daniel Podrzycki, Bogusław Ziętek). Została zarejestrowana jako partia polityczna.
  Lewica – polski projekt polityczny o charakterze lewicowym, utworzony przed wyborami parlamentarnymi w 2019. Po wyborach reprezentowany w Sejmie IX kadencji i Senacie X kadencji przez Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy.
  Ruch Społeczny Naprzód Polsko (Naprzód Polsko, NP) – polska prawicowa partia polityczna, utworzona 12 października 2008 głównie przez byłych polityków Ligi Polskich Rodzin, zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z 31 października 2008. Wykreślona z ewidencji partii politycznych 19 maja 2010. Jej celem miało być przełamanie dominacji PiS i PO na polskiej scenie politycznej. Rozpoczęcie procedury rejestracji ugrupowania potwierdził w październiku 2008 były przewodniczący rady politycznej LPR, Janusz Dobrosz. Kandydaci partii brali udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009, startując bez powodzenia z różnych list.
  Polska Konfederacja - Godność i Praca - koalicyjne ugrupowanie polityczne działające w Polsce, utworzone 4 czerwca 2005 roku. Wzięło udział w wyborach parlamentarnych 2005, uzyskując 0,07% głosów. Przedstawiciele ugrupowania na konwencji w Częstochowie postanowili wystawić własnego kandydata na Prezydenta RP w osobie Adama Słomki.
  Federacja Polskiej Przedsiębiorczości – mała polska prawicowa partia polityczna, funkcjonująca w latach 90. XX wieku, reprezentująca m.in. środowiska rzemieślnicze.
  Polska Jest Najważniejsza (PJN) – polska centroprawicowa partia polityczna założona 12 grudnia 2010, zarejestrowana 17 marca 2011. Posiadała klub parlamentarny (w Sejmie VI kadencji i Senacie VII kadencji), obecnie posiada reprezentację w Parlamencie Europejskim. Ugrupowanie tworzą w większości byli politycy Prawa i Sprawiedliwości, częściowo również Platformy Obywatelskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.957 sek.