• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Partie polityczne Stanów Zjednoczonych

  Przeczytaj także...
  Partia Libertariańska (National Libertarian Party) jest amerykańską partią polityczną, powstałą w 1971 roku. Przypisuje sobie bycie trzecią co do wielkości partią w USA (za Partią Republikańską i Partią Demokratyczną), ale pozostałe ugrupowania uważają, iż jest to twierdzenie dyskusyjne.Partia Konstytucyjna (ang. Constitution Party) – amerykańska konserwatywno-liberalna partia polityczna założona w 1992 jako Amerykańska Partia Podatników (ang. U.S. Taxpayers Party), a w 1999 przyjęła obecną nazwę.
  Komunizm (od łac. communis – wspólny, powszechny) – system społeczno-ekonomiczny, w którym nie istnieje własność prywatna środków produkcji, a całość wytworzonych dóbr jest w posiadaniu wspólnoty, której członkowie są równi.

  Partie polityczne Stanów Zjednoczonych - w USA istnieje de facto system dwupartyjny, który utworzył monopol władzy. Pozostałe partie odgrywają rolę marginalną, są pozaparlamentarne i bez możliwości wejścia do parlamentu.

  Ugrupowaniami, które zdominowały od dekad politykę są: Partia Republikańska i Partia Demokratyczna. Obie o typowym charakterze komitetowym. Pełnią zatem głównie rolę komitetów wyborczych.

  Leninizm, czasem określany jako marksizm-leninizm (ros. марксизм-ленинизм) lub bolszewizm, to doktryna polityczna i ekonomiczna, powstała na bazie wcześniej istniejącego marksizmu, którego filozoficznym źródłem był materializm dialektyczny opracowany przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa.Partia Demokratyczna (ang. Democratic Party) – jedna z dwóch głównych sił politycznych w Stanach Zjednoczonych, obok Partii Republikańskiej. Jest to partia łącząca amerykańskie środowiska centrowe i centrolewicowe. W wyborach prezydenckich jej kandydatów popierają małe ugrupowania lewicowe. Jest najstarszą partią amerykańską i drugą najstarszą na świecie.

  Dominujące partie w polityce amerykańskiej[]

 • Partia Republikańska - konserwatywna, prawicowa
 • Partia Demokratyczna - centrolewicowa, głosząca idee amerykańskiego liberalizmu
 • Lista pomniejszych partii amerykańskich[]

 • Partia Niepodległości Alaski (Alaskan Independence Party) - ugrupowanie prawicowe, działające na terytorium Alaski, jego głównym celem jest utworzenie niezależnego państwa
 • Connecticut na rzecz Liebermana (Connecticut for Lieberman) - założona w 2006 roku przez mieszkańców stanu Connecticut popierających senatora Liebermana
 • Komunistyczna Partia Stanów Zjednoczonych (Communist Party of the United States of America) - marksistowsko-leninowska partia komunistyczna, osłabiona w ramach maccartyzmu
 • Partia Konstytucyjna (Constitution Party) - konserwatywno-liberalna, założona w 1992 jako Amerykańska Partia Podatników (ang. U.S. Taxpayers Party), w 1999 przyjęła obecną nazwę, przejawia poglądy izolacjonistyczne
 • Partia Libertariańska (National Libertarian Party) - jej ideologią pozostaje libertarianizm i leseferyzm
 • Partia Zielonych (Green Party)
 • Partie historyczne[]

 • Amerykańska Partia Niezależnych (American Independent Party) - utworzona na potrzeby wyborów prezydenckich w 1968 roku, była przeciwna rozszerzaniu praw obywatelskich dla ludności kolorowej, obecnie ściśle stowarzyszona z Partią Konstytucyjną
 • Amerykańska Partia Wigów (Whigs Party) - powstała jako sprzeciw wobec polityki prezydenta Andrew Jacksona, rozpadła się w roku 1854
 • Partia Wolnej Ziemi (Freesoilerzy) (Free Soil Party) - założona przez abolicjonistów w latach 1847-1848, zakończyła działalność w 1854
 • Partia Demokratyczno-Republikańska (Democratic-Republican Party)
 • Partia Federalistyczna (Federalist Party)
 • Know Nothing - inaczej Partia Amerykańska (American Party), American Republican Party, Native American Party,
 • Zobacz też[]

 • TEA Party
 • partia polityczna
 • system dwupartyjny
 • Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Joseph Isadore Lieberman, znany jako Joe Lieberman (ur. 24 lutego 1942 w Stamford, Connecticut) – polityk amerykański, demokrata, senator ze stanu Connecticut (wybrany w 1988 i ponownie w 1994 i 2000). W wyborach prezydenckich roku 2000 był kandydatem na wiceprezydenta USA wystawionym przez Partię Demokratyczną. Był pierwszym Amerykaninem żydowskiego pochodzenia, wystawionym przez jedną z głównych partii jako kandydat na wiceprezydenta.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Konserwatywny liberalizm zwany także konserwatyzmem liberalnym (w USA konserwatywny libertarianizm) – pogląd będący połączeniem liberalizmu w gospodarce i konserwatyzmu w kwestiach społeczno-obyczajowych i politycznych, a także ustrojowych. Konserwatywni liberałowie uważają, że idee konserwatyzmu (poszanowanie tradycji) i liberalizmu (połączenie wolności z odpowiedzialnością) nie tylko nie są sprzeczne ze sobą, ale dobrze się uzupełniają. Odwołują się do myślicieli takich jak David Hume, John Locke, Edmund Burke, Alexis de Tocqueville czy John Acton..
  Izolacjonizm, kierunek polityki zagranicznej sprowadzający się do obrony interesów i bezpieczeństwa własnego państwa.
  Andrew Jackson (ur. 15 marca 1767, zm. 8 czerwca 1845) – amerykański prawnik i polityk; generał Armii Stanów Zjednoczonych; wojskowy gubernator Florydy (1821), członek Izby Reprezentantów USA (1796–1797), senator USA (1797–1798, 1823–1825) oraz siódmy prezydent USA (1829–1837).
  Free Soil Party (Freesoilerzy, Partia Wolnej Ziemi) – amerykańska partia polityczna założona przez abolicjonistów w sierpniu 1848 roku na konwencji w Buffalo.
  Libertarianizm – filozofia oraz styl politycznego myślenia postulujący nieograniczoną swobodę dysponowania własną osobą (samoposiadanie) i własnością, o ile tylko postępowanie to nie ogranicza swobody dysponowania swoją osobą i własnością komuś innemu (wedle zasady: wolność twojej pięści musi być ograniczona bliskością mojego nosa lub twoja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna moja). Fundamentem libertarianizmu jest aksjomat nieagresji.
  Prawica – zwyczajowe określenie sił politycznych, które charakteryzuje szacunek dla tradycji, autorytetów, religii, istniejącej hierarchii społecznej oraz wstrzemięźliwość przy dokonywaniu zmian w systemie społeczno-gospodarczym i politycznym. Poglądy prawicowe są przeciwstawiane lewicowym.
  Partia Federalistyczna (ang. Federalist Party), w skrócie federaliści, to amerykańskie stronnictwo polityczne, założone w 1792 roku przez Alexandra Hamiltona i istniejące do lat 20. XIX wieku. Program partii zakładał silną władzę federalną i poparcie dla Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Najwięcej zwolenników miała w stanach Nowej Anglii. Wywodzili się z niej między innymi Alexander Hamilton, pierwszy Sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych oraz John Adams, pierwszy wiceprezydent i drugi prezydent Stanów Zjednoczonych. Przeciwnikami politycznymi Partii Federalistycznej byli antyfederaliści, a później Partia Demokratyczno-Republikańska.

  Reklama