• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Partia Wolnych Obywateli

  Przeczytaj także...
  Liberalizm klasyczny to doktryna polityczna, podkreslająca wolność jednostek, biorąca za podstawę zasadę, iż funkcjonowanie aparatu państwa powinno być ograniczone jedynie do minimum. Wymieniane są tu takie funkcje jak:Obywatelska Partia Demokratyczna (cz. Občanská demokratická strana lub ODS) – prawicowa konserwatywna partia polityczna w Czechach. W sprawach gospodarczych ugrupowanie o poglądach wolnorynkowych.
  Petr Mach (ur. 6 maja 1975 w Pradze) – czeski ekonomista i polityk, od 2009 przewodniczący Partii Wolnych Obywateli, poseł do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji.

  Partia Wolnych Obywateli (cz. Strana svobodných občanů, Svobodní) – prawicowa, konserwatywno-liberalna partia polityczna w Czechach. Partia powstała na początku 2009 roku.

  Svobodní jest przede wszystkim partią o profilu konserwatywno-liberalnym i eurosceptycznym. W głoszonych przez nią poglądach można znaleźć także wiele elementów klasycznego liberalizmu i libertarianizmu. Jest przeciwna europeizmowi.

  Nowo powstała partia chce pozyskać wyborców, którzy są rozczarowani polityką i stopniowym odchodzeniem od zasad konserwatyzmu Obywatelskiej Partii Demokratycznej. Cieszy się nieoficjalnym poparciem ze strony prezydenta Václava Klausa.

  Konserwatywny liberalizm zwany także konserwatyzmem liberalnym (w USA konserwatywny libertarianizm) – pogląd będący połączeniem liberalizmu w gospodarce i konserwatyzmu w kwestiach społeczno-obyczajowych i politycznych, a także ustrojowych. Konserwatywni liberałowie uważają, że idee konserwatyzmu (poszanowanie tradycji) i liberalizmu (połączenie wolności z odpowiedzialnością) nie tylko nie są sprzeczne ze sobą, ale dobrze się uzupełniają. Odwołują się do myślicieli takich jak David Hume, John Locke, Edmund Burke, Alexis de Tocqueville czy John Acton..Parlament Europejski – instytucja Unii Europejskiej będąca odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu, której członkowie są wybierani przez obywateli państw należących do UE na 5-letnią kadencję. Oficjalną siedzibą Parlamentu jest Strasburg, ale w Brukseli odbywa się większość obrad parlamentu i mieszczą się biura poselskie, a także komisje parlamentarne i władze klubów. W Luksemburgu znajduje się sekretariat generalny, biblioteka i część zaplecza technicznego.

  Pierwszym prezesem partii został ekonomista Petr Mach, który stał przed powstaniem partii na czele komitetu przygotowawczego. 19 listopada 2017 roku nie uzyskał reelekcji, ustępując miejsca Tomášowi Pajonkowi.

  W wyborach w 2013 roku Partia Wolnych Obywateli otrzymała 122 564 głosów, czyli 2,46% i tym samym nie dostała się do czeskiego parlamentu. Warto zwrócić jednak uwagę na ponad trzykrotny wzrost poparcia w ciągu 3 lat, od wcześniejszych wyborów w 2010 roku.

  W związku z rosnącym poparciem, w wyborach w 2014 roku Partia Wolnych Obywateli przekroczyła próg wyborczy 5%, uzyskując 5,24% i jeden mandat do Europarlamentu. Zadeklarowano współpracę z polską partią Kongres Nowej Prawicy, która uzyskała cztery mandaty po wyborach w Polsce.

  Wybory parlamentarne w Czechach w 2013 roku odbyły się w dniach 25 i 26 października 2013. W ich wyniku Czesi wybrali 200 posłów do Izby Poselskiej na nową czteroletnią kadencję.Libertarianizm – filozofia oraz styl politycznego myślenia postulujący nieograniczoną swobodę dysponowania własną osobą (samoposiadanie) i własnością, o ile tylko postępowanie to nie ogranicza swobody dysponowania swoją osobą i własnością komuś innemu (wedle zasady: wolność twojej pięści musi być ograniczona bliskością mojego nosa lub twoja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna moja). Fundamentem libertarianizmu jest aksjomat nieagresji.

  Wyniki w wyborach[ | edytuj kod]

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. IALP MEMBERS (ang.). ialp.com. [dostęp 2019-01-13].
  2. Interlibertarians Members, interlibertarian.altervista.org [dostęp 2017-11-25] [zarchiwizowane z adresu 2014-09-04] (wł.).
  3. Pravolevé paradoxy (cz.). www.svobodni.cz.
  4. https://is.muni.cz/th/397608/fss_b/Strana_svobodnych_obcanu_z_hlediska_politicky_ideji_-_Navrat__Miroslav.pdf
  5. Rzeczpospolita, 16.02.2009, Chcemy bronić wolności w Unii Europejskiej, str. A11.
  6. http://volby.svobodni.cz/aktualne/podekovani-volicum-svobodni-jedou-dal/ Poděkování voličům. Svobodní jedou dál!.
  7. „Spotkanie z przedstawicielami Czeskiej partii Strana svobodných občanů, Svobodní”, wita Korwin-Mikke z KNP. NPTV PL, youtube.com.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna witryna Svobodnych
 • Prawica – zwyczajowe określenie sił politycznych, które charakteryzuje szacunek dla tradycji, autorytetów, religii, istniejącej hierarchii społecznej oraz wstrzemięźliwość przy dokonywaniu zmian w systemie społeczno-gospodarczym i politycznym. Poglądy prawicowe są przeciwstawiane lewicowym.Partia polityczna ("partia" od łac. pars, część) – dobrowolna organizacja społeczna o określonym programie politycznym, mająca na celu jego realizację poprzez zdobycie i sprawowanie władzy lub wywieranie na nią wpływu.
  Warto wiedzieć że... beta

  Czechy (czes. Česko), Republika Czeska (czes. Česká republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Od północnego wschodu graniczy z Polską, od zachodu i północnego zachodu z Niemcami, od południa z Austrią, a od południowego wschodu ze Słowacją. Stolicą i największym miastem Czech jest Praga. Kraj składa się z trzech historycznych krain – Czech właściwych, Moraw i czeskiej części Śląska. Na powierzchni 78 866 km² żyje ponad 10,5 mln osób, z czego 94% to Czesi. Państwo czeskie dzieli się na czternaście krajów. Czechy są republiką parlamentarną, demokratycznym państwem prawa o liberalnym systemie rządów, opartym na swobodnej rywalizacji partii i ruchów politycznych. Głową państwa jest prezydent. Naczelnym organem władzy ustawodawczej jest parlament z Izbą Poselską i Senatem, władzy wykonawczej rząd z czternastoma ministerstwami, a władzy sądowniczej Sąd Konstytucyjny i Sąd Najwyższy. Czechy są członkiem wielu organizacji międzynarodowych, m.in. ONZ, Unii Europejskiej, NATO, strefy Schengen, Rady Europy, OECD i Grupy Wyszehradzkiej.
  Eurosceptycyzm – potoczne pojęcie stosowane w różnych znaczeniach, zwykle dla pejoratywnego opisania poglądów osób krytycznych wobec różnych elementów bieżącej polityki oraz systemu prawnego Unii Europejskiej.
  Wybory parlamentarne w Czechach odbyły się 28-29 maja 2010. Pierwotnie miały się odbyć 9 i 10 października 2009. Początkowo miały być to wybory przedterminowe, spowodowane faktem, że centroprawicowy rząd Mirka Topolánka otrzymał 24 marca 2009 wotum nieufności. W związku z zaistniałą sytuacją liderzy głównych ugrupowań w Czechach porozumieli się co do tworzenia technicznego rządu tymczasowego i przeprowadzenia przedterminowych wyborów. Data 9 i 10 października została jednak zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny, w związku z czym 5 lutego prezydent Czech Václav Klaus ogłosił termin wyborów parlamentarnych, wyznaczając je na 28-29 maja 2010. Do tego czasu władzę w kraju sprawował gabinet Jana Fischera.
  Kongres Nowej Prawicy (Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke, Nowa Prawica, KNP) – polska prawicowa partia polityczna o charakterze konserwatywno-liberalnym i eurosceptycznym. Powołana została przez działaczy Wolności i Praworządności oraz grupy byłych działaczy Unii Polityki Realnej skupionych wokół Stanisława Żółtka. Zarejestrowana została 25 marca 2011 jako Unia Polityki Realnej – Wolność i Praworządność. Na czele ugrupowania stanął Janusz Korwin-Mikke. 12 maja 2011 partia przyjęła nazwę "Kongres Nowej Prawicy".
  Rzeczpospolita” – ogólnopolski dziennik społeczno-polityczny i ekonomiczno-prawny wydawany w średnim nakładzie jednorazowym około 94 tys. egzemplarzy, jego wynik sprzedaży wynosi 63 tys. (dane z lutego 2013 roku). Tytuł dziennika to staropolskie określenie państwa o ustroju republikańskim. Wydawcą jest spółka Presspublica.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.