• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Parmen - Szczipielew

  Przeczytaj także...
  Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.Jego Świątobliwość Patriarcha moskiewski i całej Rusi (cs. Swiatiejszyj Patriarch Moskowskij i wsieja Rusi) – tytuł przysługujący zwierzchnikowi Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.
  Moskiewska Prawosławna Akademia Duchowna i Seminarium, w skrócie Moskiewska Akademia Duchowna - jedna z wyższych uczelni Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

  Parmen, imię świeckie Wiktor Iwanowicz Szczipielew (ur. 1 maja 1956 w Głubokim) – rosyjski biskup prawosławny.

  Życiorys[]

  Pochodzi z rodziny robotniczej z obwodu rostowskiego. Wykształcenie średnie uzyskał w Taganrogu. W 1979 ukończył seminarium duchowne w Odessie. Święcenia diakońskie przyjął 17 września roku następnego z rąk arcybiskupa rostowskiego Joazafa w soborze Narodzenia Matki Bożej w Rostowie nad Donem. Ten sam hierarcha 21 września 1980 udzielił mu święceń kapłańskich. Ks. Szczipielew przez kolejne lata związany był z eparchią rostowską i nowoczerkaską, służąc kolejno w soborze katedralnym, cerkwiach św. Jana Teologa w Leninie (październik 1980), św. Mikołaja w Bagajewskim (październik 1980–wrzesień 1982), św. Jerzego w Riażenym (wrzesień 1982–grudzień 1984), Opieki Matki Bożej w Batajsku (grudzień 1984–kwiecień 1987), Świętych Konstantyna i Heleny w Nowoczerkasku (kwiecień 1987–kwiecień 1988), św. Michała Archanioła w Kamienołomi (kwiecień 1988–marzec 1994), św. Mikołaja w Rostowie nad Donem (marzec 1994–2002). Od 1984 do 1987 był ponadto eparchialnym ekonomem, zaś od grudnia 1998 do 2012 – dziekanem dekanatu rostowskiego. W 1993 ukończył wyższe studia teologiczne na Moskiewskiej Akademii Duchownej. W 1988 otrzymał godność protoprezbitera. W 1995 obronił dysertację kandydacką.

  Kandydat nauk (ros. кандидат наук, cz. kandidát věd) – w Rosji i wielu krajach byłego ZSRR stopień naukowy niższy od stosowanego tam stopnia doktora nauk (odpowiednika polskiej habilitacji), odpowiadający polskiemu stopniowi naukowemu doktora, nadawany po tzw. aspiranturze (studia doktoranckie) i przeprowadzeniu przewodu oraz obronie pracy.Imię zakonne − imię przyjmowane w katolickich zakonach i zgromadzeniach zakonnych po przejściu okresu pierwszej próby − postulatu, podczas obłóczyn, jak również w klasztorach (monasterach) prawosławnych w momencie postrzyżyn mniszych małej schimy.

  Od 1999 do 2005 służył również jako kapelan Wojska Dońskiego, od 2003 do 2005 – kapelan szkoły morskiej im. Siedowa. W 2002 złożył w cerkwi św. Marii Magdaleny w Krasnym Diesancie wieczyste śluby mnisze przed ihumenem Hiobem (Tołstopiatowem), przyjmując imię zakonne Parmen. Od 2014 kierował skitem Zaśnięcia Matki Bożej, filii monasteru Dońskiej Ikony Matki Bożej w stanicy Staroczerkaskiej.

  Archimandryta (gr. archimandrites - przełożony owczarni) – w okresie wczesnego chrześcijaństwa opiekun klasztorów na terenie danej diecezji. Obecnie tytułu tego używa się w cerkwi prawosławnej i w niektórych wschodnich Kościołach katolickich.Monaster Wysocki - męski klasztor prawosławny w Sierpuchowie, w jurysdykcji eparchii moskiewskiej (obwodowej) Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

  5 maja 2015 Święty Synod nominował go na biskupa czystopolskiego i niżniekamskiego. 10 maja w związku z tą nominacją otrzymał godność archimandryty. Wyświęcony na biskupa został 18 maja 2015 w Monasterze Wysockim przez patriarchę moskiewskiego i całej Rusi Cyryla w asyście innych hierarchów.

  Joazaf, imię świeckie: Wasilij Siemionowicz Owsiannikow (ur. 1 stycznia 1904 w Biełgorodzie - zm. 2 kwietnia 1982 w Rostowie nad Donem) - rosyjski biskup prawosławny.Postrzyżyny mnisze – w prawosławiu obrzęd przyjęcia posłusznika do stanu mniszego. Jego forma jest identyczna dla wszystkich Cerkwi autokefalicznych.

  Przypisy

  Cyryl (cs. Кирилл, Kiriłł), imię świeckie: Władimir Michajłowicz Gundiajew (ros. Владимир Михайлович Гундяев; ur. 20 listopada 1946 w Leningradzie) – prawosławny duchowny, 16. patriarcha moskiewski i całej Rusi.Eparchia czystopolska – jedna z eparchii Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Razem z eparchią kazańską i eparchia almietjewską tworzy metropolię tatarstańską.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Eparchia rostowska i nowoczerkaska – eparchia metropolii dońskiej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego obejmująca południowo-zachodnią część obwodu rostowskiego.
  Seminarium duchowne w Odessie - prawosławne seminarium duchowne prowadzone przez Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego. Funkcjonowało w latach 1838-1920, po czym zostało zlikwidowane przez władze radzieckie. Wznowiło działalność w 1945. Jego siedziba znajduje się na terenie monasteru Zaśnięcia Matki Bożej w Odessie.
  Prawosławie – doktryna ortodoksyjnego (gr. ὀρθόδοξος – prawdziwie, prawidłowo wierzący) Kościoła chrześcijańskiego – jednej z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła katolickiego, powstałych w wyniku rozłamu w chrześcijaństwie z 1054 roku (tzw. schizmy wielkiej – co uznaje się historycznie bardziej uzasadnione niż pojęcie tzw. schizmy wschodniej).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.