Parlament Queenslandu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Parlament Queensland)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Parlament Queenslandu (Parliament of Queensland) – główny organ władzy ustawodawczej w australijskim stanie Queensland. Od 1922 jest jedynym faktycznie jednoizbowym parlamentem stanowym w Australii (formalnie drugą izbą jest królowa Australii reprezentowana przez gubernatora, ale przepis ten nie ma żadnego znaczenia praktycznego).

Australia (Związek Australijski, Commonwealth of Australia) – państwo położone na półkuli południowej, obejmujące najmniejszy kontynent świata, wyspę Tasmanię i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Jedyny kraj, który obejmuje cały kontynent. Siłą rzeczy nie posiada granic lądowych z żadnym państwem.Pojęcie autonomia pochodzi od (staro)greckiego αυτονομία, (αὐτονομία) autonomía = możliwość stanowienia norm samemu sobie, samodzielność prawna. Dziś używa się go w zależności od dyscypliny (gospodarka, prawo, polityka) lub kontekstu w znaczeniu suwerenność, niezawisłość, niezależność, samorządność, (całkowita lub częściowa).

Parlament powstał w 1860, niespełna rok po ukonstytuowaniu się Queensland jako osobnej i autonomicznej kolonii brytyjskiej. Przez pierwsze 62 lata swego istnienia składał się ze Zgromadzenia Ustawodawczego - które pełniło rolę izby niższej - oraz Rady Ustawodawczej. W 1922 dokonano nowelizacji stanowej konstytucji, na mocy której izba wyższa została zniesiona.

Władza ustawodawcza, legislatywa, władza prawodawcza – element teorii podziału władz Johna Locke’a, a następnie Monteskiusza. Domeną władzy ustawodawczej jest według nich stanowienie powszechnie obowiązującego prawa.Brisbane (wym. [ˈbrɪzbən]) – miasto w Australii, stolica stanu Queensland, położone nad Oceanem Spokojnym u ujścia rzeki Brisbane. Jest trzecim co do wielkości miastem Australii z liczbą ludności wynoszącą 2,5 mln mieszkańców, mieszka w nim ok. 10% populacji państwa. Wraz z miastami satelickimi Gold Coast, Sunshine Coast i kilkoma sąsiadującymi powiatami tworzy region i aglomerację South East Queensland zamieszkiwaną przez 3,5 mln osób. Miasto leży w strefie klimatu subtropikalnego, z całorocznym okresem z letnimi temperaturami, temperatury w dzień wahają się od 21 °C w lipcu do około 30 °C w styczniu.

Zgromadzenie Ustawodawcze liczy 89 członków wybieranych na trzyletnią kadencję, z zastosowaniem tzw. opcjonalnego systemu preferencyjnego, stanowiącego nieco zmodyfikowaną odmianę ordynacji preferencyjnej. Od klasycznej ordynacji preferencyjnej różni się on głównie tym, iż wyborca nie musi numerować wszystkich kandydatów na karcie wyborczej. Wystarczy, że zaznaczy cyfrą "1" swojego kandydata pierwszego wyboru. Opcjonalnie może oznaczyć innych kandydatów (wszystkich lub wybranych) dalszymi cyframi, ale nie wpływa to na ważność głosu. Przywódca partii lub koalicji posiadającej większość w parlamencie tradycyjnie obejmuje stanowisko premiera stanu.

Gubernator Queensland (Governor of Queensland) - osobisty przedstawiciel królowej Australii i zarazem formalnie najwyższy urzędnik władzy wykonawczej w stanie Queensland. Kompetencje gubernatora są niezwykle szerokie i obejmują m.in. skracanie kadencji parlamentu, mianowanie premiera i nakładanie na ustawy niewzruszalnego weta. W praktyce z tej ostatniej prerogatywy gubernator nie korzysta w ogóle, zaś pozostałe uprawnienia stosuje wyłącznie na wniosek premiera, na którego powołuje lidera partii lub koalicji mającej większość w parlamencie stanowym. Rzeczywista rola ustrojowa gubernatora jest głównie ceremonialna i sprowadza się do zadań reprezentacyjnych.Queensland (QLD) – jeden z sześciu stanów Związku Australijskiego, położony w północno-wschodniej części kraju.

Siedzibą Zgromadzenia jest Gmach Parlamentu (Parliament House) w Brisbane.

Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

  • Strona oficjalna

  • Warto wiedzieć że... beta

    Premier Queenslandu (Premier of Queensland) – faktycznie najważniejszy (choć formalnie sytuujący się w hierarchii poniżej gubernatora) urząd we władzy wykonawczej australijskiego stanu Queensland. Oficjalnie premiera powołuje gubernator, jednak tradycyjnie urząd ten obejmuje przywódca partii lub koalicji posiadającej większość w parlamencie stanowym. Następnie na jego wniosek gubernator mianuje pozostałych członków gabinetu stanowego.
    Ordynacja preferencyjna – system wyborczy, w którym wyborcy głosują preferencyjnie, tzn. oddają głos na wielu kandydatów, szeregując ich w kolejności od najbardziej preferowanego do najmniej. Taki sposób głosowania jest odmienny od stosowanego w najbardziej popularnych ordynacjach większościowych i proporcjonalnych z listami partyjnymi, w których każdy wyborca wybiera tylko jednego kandydata.

    Reklama