• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Parlament Kanady

  Przeczytaj także...
  Demokracja – ustrój polityczny i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli).Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.
  Gubernator Generalny (ang. Governor General, fr. Gouverneur général) - najstarsza instytucja polityczna w Kanadzie. Gubernator generalny jest namiestnikiem monarchy Kanady, który jest głową Kanady. Dawniej gubernator generalny sprawował realną władzę nad koloniami brytyjskimi w Kanadzie. Współcześnie posiada funkcje głównie tytularne i honorowe, choć z szerokimi uprawnieniami konstytucyjnymi z których może skorzystać w sytuacjach wyjątkowych. Jest wodzem naczelnym (Comander-in-Chief) kanadyjskich sił zbrojnych. Gubernator generalny mianowany jest przez monarchę, współcześnie za radą premiera Kanady, zwykle na okres pięciu lat. Oficjalną rezydencją gubernatora generalnego jest Rideau Hall w Ottawie. Drugą rezydencją, w której spędza zazwyczaj kilka tygodni w roku jest La Citadelle w Québecu.
  Wnętrze budynku

  Parlament Kanady – najwyższa władza ustawodawcza w Kanadzie.

  Struktura Parlamentu Kanady[ | edytuj kod]

  Parlament, na wzór brytyjski, jest instytucją trójczłonową, w której skład wchodzą:

 • Korona, reprezentowana przez gubernatora generalnego
 • Senat (Senate)
 • Izba Gmin (House of Commons)
 • Senat[ | edytuj kod]

  Obecnie w skład Senatu wchodzi 105 senatorów, mianowanych przez gubernatora generalnego zgodnie z sugestiami premiera Kanady i ministrów. Współcześnie uprawnienia Senatu są znikome i ograniczają się do inicjowania ustawy budżetowej. Senat ma także prawo inicjowania wszelkich innych ustaw. Ustawa uchwalona przez Izbę Gmin wchodzi w życie dopiero po zatwierdzeniu przez Senat. Daje to Senatowi teoretyczną możliwość blokowania pracy legislacyjnej, jednak w praktyce opcja ta jest niezwykle rzadko wykorzystywana.

  Bikameralizm – element ustroju politycznego, polegający na istnieniu w parlamencie danego państwa dwóch izb: niższej i wyższej, które zazwyczaj różnią się między sobą sposobem wyboru członków, ich liczbą i kompetencjami.Izba Gmin (ang. House of Commons, fr. Chambre des communes) - izba niższa parlamentu federalnego Kanady. Składa się z 308 deputowanych wybieranych na kadencję nie dłuższą niż cztery lata (z możliwością skrócenia przez gubernatora generalnego na wniosek premiera). W wyborach stosuje się ordynację większościową i jednomandatowe okręgi wyborcze.

  Początkowo mandat senatora przyznawany był dożywotnio. Od 1965 r. senator ustępuje po ukończeniu 75 roku życia.

  Historycznie Senat, mający za zadanie strzec interesów Korony, posiadał dużo większe uprawnienia legislacyjne, z czasem wraz z dochodzeniem do nowoczesnej demokracji praktycznie wszystkie funkcje Senatu zostały przekazane Izbie Gmin.

  Izba Gmin[ | edytuj kod]

  Izba Gmin składa się z 338 członków (Members of Parliament, w skrócie MP). Członkowie Izby Gmin pochodzą z wyborów powszechnych. Wybierani są w 338 jednomandatowych okręgach wyborczych. Izba Gmin odpowiedzialna jest za cała pracę legislacyjną. Pierwszy Parlament Kanady ukonstytuował się 6 listopada 1867. Obecny, czterdziesty drugi Parlament, ukonstytuował się 3 grudnia 2015 roku.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Kadencja Izby Gmin trwa pięć lat. Gubernator Generalny może jednak, na wniosek Premiera, rozwiązać ją i zarządzić nowe wybory przed upływem tego okresu.

  Nominacje do Senatu[ | edytuj kod]

  Składy Izby Gmin[ | edytuj kod]

  Podany skład Izby Gmin po głównych wyborach, mógł ulec zmianie w wyniku wyborów uzupełniających. Wytłuszczeniem wskazano partię rządzącą.

  Ważne ustawy parlamentarne[ | edytuj kod]

 • Ustawa o ziemiach państwowych w Kanadzie – 1872
 • Ustawa o Albercie – 1905
 • Kanadyjska Karta Praw i Swobód – 1982
 • Konstytucja Kanady – 1982
 • Ustawa o Manitobie – 1870
 • Ustawa o Nowej Fundlandii – 1949
 • Ustawa o Saskatchewanie – 1905
 • Ustawa o Jukonie – 1898
 • Konstytucja Kanady (ang. Canada Act of 1982 / Constitutional Act of 1982, fr. Loi de 1982 sur Le Canada / Loi constitutionnelle de 1982) – ustawa konstytucyjna uchwalona przez Parlament Kanady 25 marca 1982 i proklamowana przez królową Elżbietę II 17 kwietnia tego samego roku, stanowiąca pełną suwerenność Kanady.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Warto wiedzieć że... beta

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Ustawa o Manitobie – Manitoba Act – ustawa przyjęta przez Parlament Kanady w 1870 i podpisana przez królową Wiktorię 12 maja 1870. Ustawa o Manitobie powoływała do życie nową prowincję Manitobę utworzoną na tzw. Ziemi Ruperta. Ustawa była aktem bezprecedensowym gdyż nigdy przedtem nie tworzono prowincji. Także wydarzenia bezpośrednio poprzedzające uchwalenie ustawy – Rebelia nad Rzeką Czerwoną czynią ją wyjątkowym dokumentem.
  Ustawa o ziemiach państwowych w Kanadzie – Dominion Lands Act – ustawa uchwalona przez parlament Kanady w 1872 roku w celu zachęcenia do emigracji i osiedlania się na obszarach rolniczych Terytoriów Północno-Zachodnich Kanady. Ustawa przewidywała przyznawanie nadań ziemskich, działek rolniczych o powierzchni 65 hektarów, dla rodzin i osób indywidualnych, będących w wieku co najmniej 21 lat (później limit obniżono do 19 lat). Jedynym wymaganiem była opłata skarbowa wysokości 10 dolarów. Działka po trzech latach przechodziła na własność gospodarza pod warunkiem, że zagospodarował co najmniej 12 hektarów ziemi rolniczej i zbudował stałe domostwo. W przeciwnym razie tracił prawo własności i zobowiązany był zwrócić działkę. To bardzo liberalne prawo przyczyniło się do bardzo szybkiego zasiedlenia południowych terenów Terytoriów Północno-Zachodnich.
  Premier Kanady - osoba stojąca na czele rządu federalnego Kanady. Premierem Kanady zostaje szef partii politycznej, która posiada większość w Izbie Gmin Parlamentu Kanady.
  Ustawa o Saskatchewanie – akt prawny uchwalony przez Parlament Kanady powołujący prowincję Saskatchewan. The Saskatchewan Act, pełna nazwa An Act to establish and provide for the Government of the Province of Saskatchewan , został zatwierdzony podpisem króla Edwarda VII 20 czerwca 1905 i wszedł w życie 1 sierpnia 1905 r.
  Ustawa o Albercie – akt prawny uchwalony przez Parlament Kanady powołujący prowincję Alberta. The Alberta Act, pełna nazwa An Act to establish and provide for the Government of the Province of Alberta, został zatwierdzony podpisem króla Edwarda VII 20 czerwca 1905 i wszedł w życie 1 sierpnia 1905 r.
  Kanadyjska Karta Praw i Swobód - Canadian Charter of Rights and Freedoms – Charte canadienne des droits et libertés – część Konstytucji Kanady określająca prawa i swobody obywatelskie. Karta Praw odnosi się do stosunków pomiędzy obywatelem a rządami federalnymi i prowincjonalnymi, lecz nie dotyczy stosunków pomiędzy innymi instytucjami a obywatelami i pomiędzy samymi obywatelami. Stosunki te są regulowane przez inne akty prawne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.037 sek.