• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Parki stanowe USA

  Przeczytaj także...
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Obszar chroniony – wydzielony geograficznie obszar, który objęty jest ochroną lub specjalnym zagospodarowaniem mającym na celu jego ochronę. Tworzony jest na terenie o ciekawym krajobrazie lub o dużych walorach przyrodniczych i podlega ochronie prawnej. W prawie wodnym obszar chroniony, to obszar o specjalnym użytkowaniu, wobec którego obowiązują wzmożone regulacje prawne, np. ujęcie wody pitnej, także obszar chroniony ze względów przyrodniczych.
  Lista parków stanowych w stanie Pensylwania zawiera 111 parków stanowych różnej wielkości. W Pensylwanii znajduje sie również dziewięć innych obszarów chronionych zarządzanych przez Pennsylvania Department of Conservation and Natural Resources, które w nazwie nie mają słów state park i nie są uwzględnione w tym zestawieniu.

  Parki stanowe USAobszary chronione częściowo i będące w gestii władz stanowych USA, które z reguły dopuszczają użytkowanie parku jako miejsca wypoczynku, rozrywki i - często - łowiectwa i rybołówstwa. W tym sensie parki stanowe są mniejszą i mniej restrykcyjną formą parków narodowych, tworzoną tam, gdzie znajdują się ciekawe - ze względów widokowych - tereny, które jednak nie zasługują (np. ze względu na obszar) na miano parków narodowych.

  Łowiectwo (gospodarka łowiecka) – zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody oraz zgodnie z gospodarką rolną i leśną. Współcześnie łowiectwo jest rozpatrywane w szerokim kontekście, określanym też jako gospodarka łowiecka. Obejmuje ona: hodowlę i ochronę zwierzyny oraz jej pozyskiwanie w drodze polowań lub odłowów, a następnie wprowadzenie do obrotu gospodarczego.Rezerwat przyrody – jedna z obszarowych form ochrony przyrody w Polsce. Podobne pod względem funkcji tereny chronione powoływane są też w wielu innych krajach na świecie.

  Parki stanowe nie są parkami narodowymi ani rezerwatami w potocznym rozumieniu tego słowa. Te drugie zastępowane są przez rezerwaty właściwe (ang. Wilderness refugees) i semi-rezerwaty (ang. forest preserves).

  W USA takich parków jest około 3675, jednak w niniejszym zestawieniu ujęte zostały najciekawsze, a ponadto charakterystyczne dla danego stanu. Przykładem tu może być stan Illinois, który nie ma żadnego parku narodowego, natomiast aż 63 parki stanowe o bardzo różnej wielkości, atrakcyjności i stopniu ochronności przyrody.

  Rybołówstwo – gałąź gospodarki obejmująca pozyskiwanie (połów) ryb i innych zwierząt oprócz wielorybów (wielorybnictwo), między innymi skorupiaków i mięczaków (frutti di mare – owoce morza) oraz roślin wodnych w celach spożywczych. Organizmy te wydobywa się zarówno na morzach i oceanach, jak i w rzekach i jeziorach, w celu ich spożycia lub dalszego przetworzenia (przemysł rybny). Rybołówstwo dzieli się na przybrzeżne i pełnomorskie. Pierwotnie obok zbieractwa i łowiectwa stanowiło podstawę utrzymania się społeczeństw (mezolit).Park narodowy – forma ochrony przyrody występująca w większości państw świata; obszar powołany przez władzę szczebla krajowego celem ochrony występującej tam przyrody ożywionej (rzadziej np. cech krajobrazu, także kulturowego), na którym prawnie ograniczona jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, osiedlania się itd., jednak obszar przynajmniej w pewnym zakresie jest udostępniony do zwiedzania.

  W zestawieniu nie ujęto lasów państwowych (ang. National Forests), ani lasów stanowych (ang. State Forests). W osobnym zestawieniu znaleźć się też powinny rezerwaty indiańskie (ang. Indian Reservations) oraz piesze szlaki turystyczne (ang. Hiking Trails), które stanowią oddzielną kategorię obszarów chronionych.

  Lista parków stanowych według stanów[]

  Alabama[]

  Alaska[]

  Arizona[]

  Arkansas[]

  Connecticut[]

  Dakota Południowa[]

  Dakota Północna[]

  Delaware[]

  Floryda[]

  Georgia[]

  Hawaje[]

  Idaho[]

  Illinois[]

  Indiana[]

  Iowa[]

  Kalifornia[]

  Kansas[]

  Karolina Południowa[]

  Karolina Północna[]

  Kentucky[]

  Kolorado[]

  Luizjana[]

  Maine[]

  Maryland[]

  Massachusetts[]

  Michigan[]

  Minnesota[]

  Missisipi[]

  Missouri[]

  Montana[]

  Nebraska[]

  Nevada[]

  New Hampshire[]

  New Jersey[]

  Nowy Jork[]

  Nowy Meksyk[]

  Ohio[]

  Oklahoma[]

  Oregon[]

  Pensylwania[]

  Rhode Island[]

  Teksas[]

  Tennessee[]

  Utah[]

  Vermont[]

  Waszyngton[]

  Wirginia[]

  Wirginia Zachodnia[]

  Wisconsin[]

  Wyoming[]


  Przypisy
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.