• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Parki narodowe w Polsce  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Ekspozycja Przyrodnicza Ojcowskiego Parku Narodowego w Ojcowie, dawniej Muzeum Przyrodnicze im. Władysława Szafera – muzeum, działające w ramach Ojcowskiego Parku Narodowego, położone w OjcowieBudżet państwa – najwyższej rangi plan finansowy polityki państwa oraz narzędzie polityki społecznej, uwzględniające planowane dochody i wydatki państwa w okresie roku budżetowego. Jako dochody uwzględnia się m.in.: wpływy z podatków pośrednich i bezpośrednich, dochody niepodatkowe (np. cła), dochody z prywatyzacji oraz dochody zagraniczne. Mianem wydatków określa się m.in. koszty dotacji, obsługi długu publicznego, obsługi strefy budżetowej, rozliczeń z bankami, subwencji dla gmin oraz rezerw ogólnych. Termin „budżet” pochodzi z łacińskiego bulga, oznaczającego skórzany mieszek przeznaczony do zbierania dochodów. Słowo to przyjęło się następnie w wielu językach (ang. budget, starofr. bougette, fr. le budget]. Dla historycznego rozwoju instytucji budżetu znaczenie miało kilka zdarzeń, które rozstrzygnęły o jej współczesnym kształcie, wśród których – poza oddzieleniem majątku publicznego od majątku królewskiego – wymienić należy rozwijanie stosunków towarowo-pieniężnych, parlamentaryzmu, funkcji socjalnych i gospodarczych państwa, rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych oraz procesy integracyjne zachodzące we współczesnym świecie.
  Zobacz też[]
 • Ochrona przyrody w Polsce
 • Parki krajobrazowe w Polsce
 • Rezerwaty przyrody w Polsce
 • Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK „Znam Parki Narodowe”
 • Przypisy

  1. Tekst ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)
  2. Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1051
  3. Parki Narodowe w Polsce. Działalność organizacyjna i finansowanie w 2009 r. (pol.). Departament Ochrony Przyrody Ministerstwa Ochrony Środowiska. [dostęp 2014-09-08].
  4. is24.pl: Od dziś Karkonoskie parki narodowe mają wspólne logo!!! : Karkonoski Park Narodowy. www.kpnmab.pl. [dostęp 2015-08-11].
  5. Piotr Profus, Zofia Tomek: Ssaki. W: Tadeusz Wilgat (red.): Roztoczański Park Narodowy. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy, s. 202. ISBN 83-900625-2-6.
  6. Posiedzenie zespołu studyjnego do spraw ustanowienia Jurajskiego Parku Narodowego (pol.). www.katowice.uw.gov.pl, 2007-10-29. [dostęp 2010-12-08].
  7. Polskie Radio Rzeszów: Będzie Turnicki Park Narodowy (pol.). [dostęp 9 maja 2008].
  8. Dla kogo powinna istnieć puszcza? Dla Ciebie, czy dla myśliwych?
  9. Nowiny: Czy powstanie Turnicki Park Narodowy? (pol.). [dostęp 9 maja 2008].
  10. Dzikie Życie, wrzesień 2003, Nr 9/111 „Turnicki węzeł gordyjski” (pol.). [dostęp 6 stycznia 2009].
  11. Działania Pracowni na rzecz Wszystkich Istot w celu utworzenia TPN (pol.). [dostęp 6 stycznia 2009].
  12. Senat RP: Diariusz Senatu RP nr 13 (pol.). [dostęp 9 maja 2008].
  13. Dzikie Życie, lipiec/sierpień 1999, Nr 7,8/61,61 „List do ministra ochrony środowiska” (pol.). [dostęp 6 stycznia 2009].
  14. Powstało stowarzyszenie na rzecz Turnickiego Parku Narodowego (pol.). [dostęp 9 maja 2008].
  15. Anita Karwowska Drzewa na pomniki
  16. www.ochrona-przyrody.edu.pl: Mazurski Park Narodowy (pol.). [dostęp 2011-01-04].
  17. Józef Partyka "Ruch turystyczny w polskich parkach narodowych", w: Folia Turistica nr 22/2010, AWF Kraków, ISSN 0867-3888, str. 11

  Linki zewnętrzne[]

 • Polish National Parks (ang.)
 • Parki Narodowe Polski – www.parki.pl (pol.)
 • Wirtualny przewodnik po Parkach Narodowych (pol.)
 • Wyszukiwarka parków narodowych, krajobrazowych i obszarów chronionych na świecie
 • Informacja NIK o funkcjonowaniu parków narodowych w zakresie zachowania, zrównoważonego użytkowania oraz odnawiania zasobów przyrody (2006) (pol.)
 • Informacja NIK o wynikach kontroli funkcjonowania parków narodowych (2001) (pol.)
 • Mapka (1)
 • Fauna (od łac. Faunus – bóg trzód i pasterzy) – ogólne określenie na wszystkie gatunki zwierząt na danym obszarze (np. fauna Polski) lub w danym środowisku (fauna sawannowa), a także okresie geologicznym (np. fauna kambryjska). Badanie fauny pozostaje w gestii faunistyki, ale korzystają z niego również inne dziedziny biologii, np. ekologia i etologia, natomiast odkrycia faunistyki są systematyzowane przez systematykę.Petycja – pismo zawierające jakąś prośbę, kierowane do władz czy osób na wyższym stanowisku na przykład w sprawie likwidacji szkoły przez gminę w danej miejscowości. Petycję składa się bądź przedstawia. Ma ona większą szansę pozytywnego załatwienia sprawy wówczas, gdy zawarte w niej argumenty będą sformułowane jasno i przekonująco.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Krościenko dawniej też Karaszyn, Koroszno, Koroscienko – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne, nad rzeką Strwiąż.
  Wyżyna Krakowsko-Częstochowska (341.3) – makroregion geograficzny położony w południowej Polsce. Stanowi wschodnią część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Tworzy pas długości ok. 80 km, pomiędzy Krakowem a Częstochową. W pasie tym wzgórza wznoszą się na wysokość 400-515 m n.p.m..
  Zamek w Olsztynie – potoczna nazwa ruin średniowiecznego zamku królewskiego, znajdującego się we wsi Olsztyn w województwie śląskim. Ruiny te są jedną z atrakcji na turystycznym Szlaku Orlich Gniazd.
  Państwowa Rada Ochrony Przyrody (PROP) – organ opiniodawczo-doradczy w zakresie ochrony przyrody, działający przy Ministrze Środowiska, ale doradzający na podstawie różnych ustaw także innym organom oraz mogący wyrażać opinie i stanowiska z własnej inicjatywy oraz na wniosek dowolnych podmiotów. Rada składa się z 40 członków powoływanych przez ministra na pięcioletnią kadencję, spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych. Państwowa Rada Ochrony Przyrody okresowo ocenia stan ochrony przyrody w Polsce, opiniuje projekty aktów prawnych, projekty nowych obszarów chronionych, przedstawia wnioski w sprawach dotyczących ochrony przyrody oraz popularyzuje ochronę przyrody. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody pełni także funkcję organu naukowego CITES. PROP jest także członkiem Światowej Unii Ochrony Przyrody IUCN (jako organizacja pozarządowa). Do 1949 r. była wraz z Biurem Delegata Ministra Oświaty jedyną w Polsce instytucją państwową zajmującą się ochroną przyrody.
  Łodzinka Dolna (ukr. Лодинка-Долішня) – wieś w Polsce, położona w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Bircza, na Pogórzu Przemyskim.
  Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Poleskiego Parku Narodowego (inna nazwa: Muzeum Poleskiego Parku Narodowego) - ośrodek edukacyjny i muzeum przyrodnicze zlokalizowane w Starym Załuczu. Gromadzi zbiory związane z Polesiem Zachodnim, w szczególności z Poleskim Parkiem Narodowym. Ośrodek funkcjonuje od 1993.
  Trzcianiec - wieś w Polsce, położona w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne przy DW896.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.053 sek.