• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Parki narodowe Francji

  Przeczytaj także...
  Parki regionalne we Francji (fr. Parc naturel régional) - francuskie rejony ochrony przyrody, tworzone przez gminy wraz z państwem. Aktualnie istnieje ponad 46 parków, powstało przy tym też kilka parków, które już utraciły ten status.Rezerwat przyrody – jedna z obszarowych form ochrony przyrody w Polsce. Podobne pod względem funkcji tereny chronione powoływane są też w wielu innych krajach na świecie.
  Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (ang. International Union for Conservation of Nature, w skrócie IUCN) – międzynarodowa organizacja zajmująca się ochroną przyrody założona w 1948 roku jako pierwsza światowa organizacja skupiona na problemach środowiska naturalnego. Jej siedziba mieści się w Gland w Szwajcarii.

  Parki narodowe Francji znajdują się pod zarządem Parcs Nationaux de France. We Francji park narodowy składa się z części centralnej (cœur), o podniesionym rygorze ochrony przyrody (II kategoria według IUCN) i części zewnętrznej (aire d'adhésion), o statusie ochronnym zbliżonym do polskich parków krajobrazowych (V kategoria według IUCN). Istnieje 10 parków narodowych, a trwają prace nad powołaniem dwóch kolejnych parków: leśnego burgundzko-szampańskiego (Parc national entre Bourgogne et Champagne) i chroniącego ekosystemy wodne (obecnie rozpatrywane są trzy lokalizacje). W przeciwieństwie do wielu innych państw we Francji park narodowy nie ma chronić wszystkich obszarów cennych przyrodniczo (tę rolę spełniają rezerwaty przyrody), tylko reprezentatywne dla danych ekosystemów, co skutkuje między innymi względnie sporą jak na standardy europejskie powierzchnią.

  W Europie powołano kilkaset parków narodowych, w większości odpowiadających kategorii II obszarów chronionych wg Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. Pierwsze z nich powstały w 1909 r. w Szwecji. Do wybuchu II wojny światowej pierwsze parki narodowe powstały w 12 państwach (w Szwecji od 1909 r., Francji 1913 r., Szwajcarii 1914 r., Hiszpanii 1918 r., Włoszech 1922 r., Islandii 1930 r., Polsce i Irlandii 1932 r., Bułgarii 1934 r., Rumunii 1935 r. oraz Finlandii i Grecji 1938 r.). Największym parkiem jest rosyjski Park Narodowy Jugyd Wa mający obszar 18 917 km². W artykule nie uwzględniono parków państw europejskich, bądź ich terytoriów zależnych znajdujących się poza granicami fizycznymi kontynentu (dotyczy Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, krajów Kaukazu, Kazachstanu, Rosji, Turcji oraz byłych kolonii)Park narodowy – forma ochrony przyrody występująca w większości państw świata; obszar powołany przez władzę szczebla krajowego celem ochrony występującej tam przyrody ożywionej (rzadziej np. cech krajobrazu, także kulturowego), na którym prawnie ograniczona jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, osiedlania się itd., jednak obszar przynajmniej w pewnym zakresie jest udostępniony do zwiedzania.

  Zobacz też[]

 • Regionalne parki przyrody we Francji
 • Parki narodowe Europy
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Parki narodowe Francji
 • Regionalne parki przyrody Francji
 • Rezerwaty przyrody Francji
 • Atlas parków • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.