• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Park przemysłowy

  Przeczytaj także...
  Park Przemysłowy Police (PPP, Policki Park Przemysłowy, Police Park) – park przemysłowy obejmujący rozległy teren w środkowej części miasta Police (województwo zachodniopomorskie). Rozciąga się na powierzchni ok. 137 ha w tym ponad 10 ha tworzy obszar Podstrefy Police Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym.
  KGHM Letia - Legnicki Park Technologiczny S.A. – park technologiczny jest podmiotem, funkcjonującym w ramach grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A..
  Lokalizacja parków przemysłowych i technologicznych w Polsce

  Park przemysłowy – wyodrębniony zespół nieruchomości, w skład którego wchodzi również nieruchomość, na której znajduje się infrastruktura techniczna pozostała po restrukturyzowanym lub likwidowanym przedsiębiorcy. Tworzony jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, której jedną ze stron jest jednostka samorządu terytorialnego, która stwarza możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom, w szczególności małym i średnim.

  Stargardzki Park Przemysłowy – park przemysłowy obejmujący rozległy teren w północno-zachodniej części miasta Stargard Szczeciński (województwo zachodniopomorskie). Rozciąga się na powierzchni ok. 150 ha.Gdański Park Naukowo-Technologiczny im. prof. Hilarego Koprowskiego – park technologiczny powstały w 2006 r. Założycielem i właścicielem GPN-T jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. GPN- To ośrodek badawczy, mieszczący się w centrum Gdańska, współpracujący z Samorządem Województwa Pomorskiego, miastem Gdańsk oraz Politechniką Gdańską i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

  Parki przemysłowe mogą nosić różne nazwy m.in. stref aktywności gospodarczej lub stref inwestycyjnych.

  Parki przemysłowe i ]

 • Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • ChemiPark Technologiczny w Brzegu Dolnym
 • Częstochowski Park Przemysłowy
 • Dolnośląski Park Technologiczny „T-Park”
 • Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny w Katowicach
 • Euro-Centrum Park Przemysłowy w Katowicach
 • Gdański Park Naukowo-Technologiczny
 • Goleniowski Park Przemysłowy
 • Goleszowski Park Przemysłowy
 • Górnośląski Park Przemysłowy
 • Grudziądzki Park Przemysłowy
 • Invest Park Hajduki
 • Jaworznicki Park Przemysłowy
 • Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
 • Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy
 • Legnicki Park Technologiczny S.A. w Legnicy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Krakowski Park Technologiczny
 • Kutnowski Park Agro-Przemysłowy
 • LOTOS Park Technologiczny
 • Mielecki Park Przemysłowy
 • Nickel Technology Park Poznań
 • Noworudzki Park Przemysłowy
 • Opolski Park Naukowo-Technologiczny
 • Park Naukowo-Technologiczny "Technopark Gliwice"
 • Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach
 • Park Przemysłowy i Usługowy w Bielsku-Białej
 • Park Przemysłowy "Cross Point" w Żorach
 • Park Przemysłowy Boruta
 • Park Przemysłowy Bukowice
 • Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS
 • Park Przemysłowy Police
 • Pomorski Park Naukowo-Technologiczny (Gdynia)
 • Poznański Park Naukowo-Technologiczny
 • Puławski Park Przemysłowy
 • Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości i Górnośląski Inkubator Technologiczny
 • Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny
 • Stargardzki Park Przemysłowy
 • Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny
 • Śląski Park Przemysłowy
 • Śremski Park Inwestycyjny
 • Świdnik Regionalny Park Przemysłowy
 • Toruński Park Technologiczny
 • Vistula Park
 • Wrocławski Park Przemysłowy
 • Wrocławski Park Technologiczny
 • Zielony Park Przemysłowy "Kryształowy"
 • Kielecki Park Technologiczny
 • Przypisy

  Zobacz też[]

 • Dystrykt przemysłowy
 • Inkubator przedsiębiorczości
 • Klaster przemysłowy
 • Okręg przemysłowy
 • Park naukowy
 • Park technologiczny
 • Linki zewnętrzne[]

 • Parki Przemysłowe i Technologiczne
 • Park naukowy – organizacja zarządzana przez profesjonalistów / fachowców, których celem jest wzrost zasobności przedsiębiorstw i instytucji naukowo-badawczych w niej zrzeszonych poprzez promowanie/ popieranie rozwoju innowacji i konkurencyjności. Park zarządza wiedzą i technologią wśród uniwersytetów, instytucji B+R, firm, sprzyja powstawaniu i wzroście liczby firm działających w oparciu o innowacje w wyniku procesów inkubacji i spin-off oraz zapewnia wysokiej jakości usługi.Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny – jest częścią Grupy Euro-Centrum; powstał w 2007 roku na terenie Euro-Centrum Parku Przemysłowego w Katowicach. Jak cała Grupa tematycznie koncentruje się na technologiach energooszczędnych , których rozwój stymuluje i które wdraża przede wszystkim w budynkach. Swoje działania prowadzi we współpracy ze środowiskiem nauki i biznesu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Specjalna Strefa Ekonomiczna Krakowski Park Technologiczny – specjalna strefa ekonomiczna w Krakowie postała w październiku 1997 roku. Jej powierzchnia obecnie wynosi 416,67 ha.
  Samorząd terytorialny – organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod określonym ustawowo nadzorem administracji rządowej.
  Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny – park przemysłowo-technologiczny powstały na terenie byłej Kopalni Niwka-Modrzejów.
  Okręg przemysłowy – skupisko wielu ośrodków i zakładów przemysłowych na silnie zurbanizowanych terenach. W tych rejonach szczególnie rozwinięty jest przemysł. Główne rodzaje ośrodków przemysłowych to regiony wydobywcze (górnicze), przemysłu high-tech (technopolis, inaczej technopolia), przemysłu różnego rodzaju (np. maszynowego, spożywczego, motoryzacyjny itp.). Wydobywcze okręgi przemysłowe w krajach wysokorozwiniętych obecnie podupadają lub zmieniają profil na regiony usługowe i nowoczesnych technologii.
  Pomorski Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) – w Gdyni powstał w 2001 roku jako inicjatywa stowarzyszenia Pomorskie Centrum Technologii i Miasta Gdyni. Park został założony z myślą o wspieraniu firm realizujących innowacyjne projekty.
  Park technologiczny (także park naukowo-technologiczny, technopark) – zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. Na ich terenie znajdują się zazwyczaj inkubatory technologiczne.
  Infrastruktura techniczna - urządzenia, sieci przesyłowe i związane z nimi obiekty świadczące niezbędne i podstawowe usługi dla określonej jednostki przestrzenno-gospodarczej (osiedla, dzielnicy, miasta, zakładu przemysłowego itp.) w zakresie energetyki, dostarczania ciepła, wody, usuwania ścieków i odpadów, transportu, teletechniki itp.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.037 sek.