• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Park Narodowy Riły

  Przeczytaj także...
  Wilk eurazjatycki (Canis lupus lupus) – podgatunek typowy wilka szarego, średniej wielkości, waga ok. 60 kg. Poluje na jelenie, sarny, dziki. Sierść szara, ciemnoszara lub szaropłowa. Najszerzej rozpowszechniony podgatunek wilka. Niegdyś szeroko na obszarze całej Europy jednak zaciekłe polowania trwające kilka wieków spowodowały, że na wielu obszarach wyginął. Obecnie w Europie najwięcej tych wilków żyje na Ukrainie, w Polsce, Rumunii, Estonii, Białorusi, zaś największa populacja żyje na dużym obszarze zachodniej Rosji. Zamieszkuje Europę północną, środkową i wschodnią (niewielkie populacje w krajach Europy zachodniej i południowej), oraz duży obszar Azji zachodniej i środkowej. W ramach eurazjatyckiego wilka szarego oprócz formy typowej wyróżnia się inne formy (rasy) geograficzne zamieszkujące Europę i Azję:Sóweczka zwyczajna, sóweczka (Glaucidium passerinum) – gatunek niewielkiego ptaka z rodziny puszczykowatych (Strigidae).
  Fauna (od łac. Faunus – bóg trzód i pasterzy) – ogólne określenie na wszystkie gatunki zwierząt na danym obszarze (np. fauna Polski) lub w danym środowisku (fauna sawannowa), a także okresie geologicznym (np. fauna kambryjska). Badanie fauny pozostaje w gestii faunistyki, ale korzystają z niego również inne dziedziny biologii, np. ekologia i etologia, natomiast odkrycia faunistyki są systematyzowane przez systematykę.
  function mfTempOpenSection(id){var block=document.getElementById("mf-section-"+id);block.className+=" open-block";block.previousSibling.className+=" open-block";}

  Park Narodowy Riły (bułg. Национален парк „Рила“) – największy park narodowy w Bułgarii, o powierzchni 810,46 km². Usytuowany jest w najwyższej części gór Riła, około 100 km na południe od Sofii.

  Europejski długodystansowy szlak pieszy oznaczony symbolem E4 jest znakowanym szlakiem turystycznym, jednym z 11 europejskich szlaków wędrówkowych. Długość szlaku wynosi od 9100 do 11200 km.Suseł moręgowany (Spermophilus citellus) – niewielki gryzoń z rodziny wiewiórkowatych zamieszkujący tereny Europy Środkowej i Wschodniej. W Polsce susła moręgowanego uznano za gatunek „zanikły lub prawdopodobnie zanikły” i objęto ścisłą ochroną gatunkową. Od 2005 w województwie opolskim, a od 2008 także w dolnośląskim prowadzi się reintrodukcję gatunku.
  Panorama 6 jezior

  Został założony 24 lutego 1992 roku celem ochrony kilku ekosystemów o znaczeniu krajowym. Teren parku zajmuje 30% gór Riła. Wysokość terenu parku waha się od 800 m n.p.m. w okolicach Błagojewgradu aż do 2925 m n.p.m. na szczycie góry Musała – najwyższego szczytu Bułgarii jak i całego Półwyspu Bałkańskiego. Jest tu ogólnie ponad 100 szczytów powyżej 2000 m n.p.m., a także różne formacje skalne, urwiska, jaskinie, głębokie kaniony i wodospady. Znajduje się tu 120 jezior, z czego 70 to jeziora polodowcowe. Wiele rzek ma swój początek w tym parku narodowym, między innymi Marica – najdłuższa rzeka w całości płynąca przez Bałkany – czy Iskyr – najdłuższa rzeka Bułgarii płynąca w całości w jej granicach.

  Półwysep Bałkański (Bałkany) – półwysep położony w południowo-wschodniej części Europy. Jego granice wyznacza od zachodu Morze Adriatyckie i Morze Jońskie, od wschodu Morze Czarne i morze Marmara (cieśniny Bosfor i Dardanele), od południowego wschodu Morze Egejskie. Północna granica półwyspu ma charakter umowny. Zgodnie z tradycją przebiega następująco: wzdłuż Dunaju od Morza Czarnego do ujścia Sawy (rejon Belgradu), następnie wzdłuż Sawy do ujścia Kupy (rejon miasta Sisak), następnie wzdłuż Kupy aż do jej źródła (rejon Osilnicy), następnie przekracza pasmo Gorski Kotar przez tzw. Bramę Liburnijską (chorw. i wł. Vrata) na południe od góry Risnjak i dochodzi do Morza Adriatyckiego w rejonie Rijeki. Oprócz tej najpopularniejszej konwencji były i są proponowane inne linie stanowiące granicę między Półwyspem Bałkańskim a resztą kontynentu, np. linia prosta styczna do brzegów Adriatyku i Morza Czarnego, a także linia łącząca Triest z Odesą.Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (ang. International Union for Conservation of Nature, w skrócie IUCN) – międzynarodowa organizacja zajmująca się ochroną przyrody założona w 1948 roku jako pierwsza światowa organizacja skupiona na problemach środowiska naturalnego. Jej siedziba mieści się w Gland w Szwajcarii.

  Na terenie parku narodowego znajdują się 4 rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni 162,221 km²:

 • Rezerwat Parangalica – który chroni dwustuletni las świerkowy
 • Centralen Rilski Rezerwat – który chroni ekosystem piętra alpejskiego i subalpejskiego,
 • Rezerwat Skakawica – ochrona sosny górskiej, gdzie uprawia się wspinaczkę lodowcową,
 • Rezerwat Ibyr – ochrona sosny macedońskiej.
 • Park Narodowy Riły jest jednym z największych i najcenniejszych obszarów chronionych w Europie. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) zaklasyfikowała park w kategorii II. Dwa z czterech rezerwatów przyrody są ujęte w wykazie ONZ Reprezentatywnych Obszarów Chronionych, a wszystkie cztery są wliczone do Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO.

  Włochatka zwyczajna, włochatka, sowa włochata (Aegolius funereus) – gatunek średniego ptaka drapieżnego z rodziny puszczykowatych (Strigidae).Kuna leśna, tumak (Martes martes) – gatunek niewielkiego ssaka drapieżnego z rodziny łasicowatych. Występuje w całej niemal Europie oraz w Azji, aż po Iran i zachodnią Syberię. W Polsce występuje, choć niezbyt licznie, na całym obszarze kraju, a zasięg jej występowania często pokrywa się z występowaniem kuny domowej.

  Na terenie Parku Narodowego Riły występuje 1400 gatunków roślin, spośród których 98 znajduje się w Czerwonej księdze gatunków zagrożonych, zaś 3 z nich to endemity. Większość terytorium parku jest pokryta gęstymi lasami świerkowymi, przede wszystkim białej jodły i sosny. Spośród 141 gatunków roślin leczniczych, 20 jest wymienionych w Czerwonej Księgi, a 8 jest chronionych innymi przepisami o ochronie środowiska. Park Narodowy Riły jest miejscem występowania 282 gatunków mchów, 233 gatunków grzybów i 130 gatunków glonów słodkowodnych.

  Jezioro polodowcowe – rodzaj jeziora powstałego w zagłębieniu terenu utworzonym wskutek działalności lodowca lub lądolodu, charakterystyczny dla obszarów młodoglacjalnych. Woda tych jezior nie jest roztopową wodą lodowcową, bo ta dawno uległa wymianie, a nawet w pewnych przypadkach w jeziorze nigdy nie było wód roztopowych. W niektórych miejscach pojawiły się stale podmokłe obszary bagien i torfowisk.UNESCO (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;pol. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury; łac. unesco – łączę się w jedno) – organizacja wyspecjalizowana ONZ, której podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię.

  Terytorium parku narodowego to niezwykle zróżnicowana sieć siedlisk zwierząt, które w większości pozostawały praktycznie nietknięte przez działalność człowieka, przez co zachowano zróżnicowane i całkowicie naturalne zbiorowiska zwierząt. Fauna reprezentowana jest przez 48 gatunków ssaków, 99 gatunków ptaków, 20 gatunków gadów i płazów i 5 gatunków ryb, a także 2934 gatunków bezkręgowców, z których 282 to gatunki endemiczne. Całkowita liczba trzynastu gatunków bezkręgowców jest zagrożonych wyginięciem w skali globalnej. 158 gatunków zwierząt jest pod ochroną Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk a 24 gatunki kręgowców znajdują się w Czerwonej księdze gatunków zagrożonych. Wśród zwierząt występują tu między innymi kozica, głuszec zwyczajny, jarząbek zwyczajny, góropatwa skalna, włochatka zwyczajna, sóweczka zwyczajna, kuna leśna, suseł moręgowany, niedźwiedź brunatny zwyczajny, wilk eurazjatycki, a także jelenie, orły i sokoły.

  Marica (bułg. Марица, nowogr. Έβρος Évros, starogr. Ἕβρος Hébros, tur. Meriç) – rzeka na Półwyspie Bałkańskim, w Bułgarii, w Grecji i w Turcji. Długość – 544 km, powierzchnia zlewni – 54 tys. km².Riła (bułg. Рила, Рила планина) – pasmo górskie w południowo-zachodniej Bułgarii. Jest najwyżej wzniesionym masywem górskim na Półwyspie Bałkańskim, najwyższy szczyt Musała ma wysokość 2925 m n.p.m. Riła stanowi również szóste co do wysokości pasmo górskie w Europie (przy założeniu, że każde z nich jest reprezentowane tylko przez najwyższy szczyt) po Kaukazie, Alpach, Sierra Nevadzie, Pirenejach i masywie Etny. Jest także najwyższym pasmem leżącym między Alpami a Kaukazem. Na większości obszaru Riły utworzono park narodowy.

  Administracja parku znajduje się w mieście Błagojewgrad, filie zaś w miejscowościach: Samokow, Razłog, Bełowo, Borowec, Dupnica, Kostenec i Jakoruda.

  Park Narodowy Riły to jedno z tych miejsc w bułgarskich górach, w których turystyka jest dobrze rozwinięta. W parku jest wiele ośrodków, które są przeznaczone do turystyki zimowej i letniej. Park zawiera 178 domków turystycznych o łącznej liczbie 1500 łóżek. Przez teren parku narodowego prowadzi wiele szlaków turystycznych, w tym także Europejski długodystansowy szlak pieszy E4.

  Konwencja BerneńskaKonwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk – dotycząca głównie wspólnej europejskiej ochrony gatunków zagrożonych i ginących, oraz ich siedlisk naturalnych, podpisana w Bernie (Szwajcaria) 19 września w 1979 roku.Błagojewgrad (bułg. Благоевград, Błagoewgrad, do 1950 Gorna Dżumaja) – miasto i uzdrowisko w południowo-zachodniej Bułgarii, w regionie historyczno - geograficznym Macedonii. Ośrodek administracyjny obwodu Błagojewgrad, nad rzeką Strumą u podnóża gór Riła; 76 977 mieszkańców (2006); główne miasto błagojewgradzkiego zagłębia węgla brunatnego; poza górnictwem rozwinięty przemysł tytoniowy, oparty na uprawach tytoniu w dolinie Strumy; miasto słynie z ciepłych źródeł mineralnych.
 • Wejście do parku narodowego przy jeziorze Bełmeken

 • Zapora Bełmeken

 • Dołnoto ezero

 • Jezioro Bybreka

 • Jezioro Bliznaka

 • Góra Musała

 • Przypisy

  1. Parki narodowe w Bułgarii. bulgaria.lovetotravel.pl. [dostęp 2015-04-10].
  2. Rila National Park (ang.). bgtourinfo.net. [dostęp 2015-04-10].
  3. Rila National Park (ang.). rilanationalpark.bg. [dostęp 2015-04-10].
  4. E4 Bulgaria (ang.). www.traildino.com. [dostęp 2015-04-10].
  (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Ptaki (Aves) – gromada stałocieplnych zwierząt z podtypu kręgowców. Jest najbardziej zróżnicowaną spośród gromad kręgowców lądowych – istnieje około 10 tys. gatunków ptaków, które zamieszkują ekosystemy na całym świecie. Ich wielkość waha się od 5 cm u koliberka hawańskiego do 2,7 m u strusia.Kozica, kozica północna (Rupicapra rupicapra) – ssak z rodziny krętorogich (Bovidae), zamieszkujący wysokie góry, takie jak Alpy, Kaukaz, Taurus, Bałkany, Karpaty Wschodnie oraz Tatry. Jeden z dwóch gatunków z rodzaju Rupicapra (drugi to kozica pirenejska, występująca w Pirenejach, Apeninach i Górach Kantabryjskich).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Musała (bułg. Мусала) – najwyższy (2925 m n.p.m.) szczyt masywu Riła, zarazem najwyższy szczyt Bułgarii, Europy Wschodniej, jak i całego Półwyspu Bałkańskiego.
  Ryby – tradycyjna nazwa zmiennocieplnych kręgowców wodnych oddychających skrzelami i poruszających się za pomocą płetw. Obejmuje bezżuchwowe krągłouste (Cyclostomata) oraz mające szczęki ryby właściwe (Pisces).
  Góropatwa skalna, kuropatwa skalna (Alectoris graeca) – gatunek średniego ptaka z rodziny kurowatych (Phasianidae). Zamieszkuje południową Europę. Osiadły.
  Bułgaria, Republika Bułgarii (България, Република България) – państwo położone w południowo-wschodniej Europie, na Bałkanach. Graniczy z Serbią oraz Macedonią od zachodu, Grecją i Turcją od południa, Morzem Czarnym od wschodu i Rumunią od północy.
  Gady (Reptilia, od łac. repto – czołgać się) – parafiletyczna grupa zmiennocieplnych owodniowców. Współczesne gady są pozostałością po znacznie większej grupie zwierząt, której największy rozkwit przypadł na erę mezozoiczną. Obecnie żyją tylko cztery rzędy gadów, ich pozostałe znane linie ewolucyjne wymarły. Niektóre kopalne gady naczelne, czyli archozaury (takie jak pterozaury i dinozaury), były prawdopodobnie zwierzętami stałocieplnymi.
  Endemit – takson (najczęściej gatunek) unikatowy dla danego miejsca albo regionu, występujący na ograniczonym obszarze, nigdzie indziej nie występujący naturalnie.
  Niedźwiedź brunatny zwyczajny, niedźwiedź europejski (Ursus arctos arctos) – podgatunek niedźwiedzia brunatnego należącego do rodziny niedźwiedziowatych. Występuje w całej północnej Eurazji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.038 sek.