• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Park Narodowy Karula

  Przeczytaj także...
  Lipiennik Loesela (Liparis loeselii (L.) Rich.) – gatunek byliny należący do rodziny storczykowatych (Orchidaceae). Gatunek typowy. Występuje w Europie, Ameryce Północnej oraz Azji, niemal wyłącznie w obszarze klimatu umiarkowanego ciepłego. W Polsce wyłącznie na niżu, głównie na Pomorzu i Mazurach. Na terenie Europy gatunek rzadki, zagrożony wyginięciem, jedyny przedstawiciel rodzaju Liparis, który na świecie obejmuje 418 gatunków.Väikene Saarjärv (est. Väikene Saarjärv) – jezioro w Estonii, w prowincji Võrumaa, w gminie Antsla. Położone jest na południowy północ od wsi Ähijärve. Ma powierzchnię 4,6 ha linię brzegową o długości 1224 m, długość 435 m i szerokość 220 m. Sąsiaduje z jeziorami Suur Saarjärv, Pormeistri, Suur Saarjärv, Küüdre, Väikene Pehmejärv. Położone jest na terenie Parku Narodowego Karula.
  Torfowisko (ang. peatland, mire, niem. Moor, Moos, Ried, Filz) – jeden z typów mokradeł, siedlisk na tyle uwodnionych, że występuje tam specyficzna roślinność i zachodzą procesy akumulacji osadów organicznych. Jest to teren stale podmokły, o podłożu trudno przepuszczalnym, pokryty zbiorowiskami roślin bagiennych i bagienno-łąkowych. Torfowiska występują głównie w strefie klimatu umiarkowanego, wilgotnego i chłodnego (północna część Eurazji i Ameryki Północnej, a także obszary górskie). Obszary te są cenne pod względem przyrodniczym, można je także wykorzystać gospodarczo – poprzez wydobywanie torfu. Torfowisko przyrasta średnio o 1 mm w ciągu roku.

  Park Narodowy Karula (est. Karula rahvuspark) – park narodowy w Estonii, w prowincji Võrumaa.

  Położenie[ | edytuj kod]

  Park leży w prowincji Võrumaa w południowej Estonii, ok. 70 km na południe od miasta Tartu.

  Opis[ | edytuj kod]

  Od 1979 roku wzgórza Karuli były obszarem chronionego krajobrazu. Sam park narodowy utworzono tu w 1993 roku. Park ma powierzchnię ok. 123 km² i obejmuje ochroną krajobrazy polodowcowe z charakterystycznymi formami kemów, ozów i 40 jezior polodowcowych. Wzgórza pokrywają pola, łąki lub lasy, występują tu również torfowiska i trzęsawiska. Największym trzęsawiskiem jest Äestamise – zajmuje 2,19 km².

  Väiku-Kuikli (est. Väiku-Kuikli järv) – jezioro w Estonii, w prowincji Valgamaa, w gminie Karula. Położone jest na południe od wsi Rebasemõisa. Ma powierzchnię 0,5 ha linię brzegową o długości 259 m, długość 110 m i szerokość 80 m. Sąsiaduje z jeziorami Kuikli, Lajassaarõ, Ahnõjärv, Pautsjärv, Vihmjärv, Suur-Apja. Położone jest na terenie Parku Narodowego Karula.Sibula (est. Sibula järv) – jezioro w Estonii, w prowincji Võrumaa, w gminie Antsla. Położone jest na północ od wsi Ähijärve. Ma powierzchnię 3,3 ha linię brzegową o długości 745 m, długość 290 m i szerokość 130 m. Sąsiaduje z jeziorami Küüdre, Mikilä, Viitka, Suur Saarjärv, Kaugjärv, Küünimõtsa. Położone jest na terenie Parku Narodowego Karula.

  Park należy do sieci obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii EuropejskiejNatura 2000.

  Jeziora[ | edytuj kod]

  Na terenie parku znajduje się 40 jezior o łącznej powierzchni ponad 3.88 km²: Ähijärv, Pormeistri, Küüdre, Karula Savijärv, Kallõtõ, Kaadsi Mustjärv, Väikene Mustjärv, Kaadsijärv, Karula Papijärv, Õdri, Köstrijärv, Karula Raudjärv, Mikilä, Rebäsejärv, Sibula, Küünimõtsa, Saarjärve Kogrõjärv, Viitka, Ojajärv, Suur Saarjärv, Väikene Saarjärv, Kaugjärv, Karula Linnajärv, Konnumäe, Lajassaarõ, Alakonnu, Kuikli, Väiku-Kuikli, Ahnõjärv, Väikene Pehmejärv, Ähijärve Kogrõjärv, Vihmjärv, Pautsjärv, Ähijärve Vahejärv, Ähijärve Peräjärv, Suur-Apja, Väiku-Apja, Ubajärv, Põrgujärv. Największym jeziorem jest Ähijärv, które zajmuje powierzchnię 1.72 km².

  Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis. Lin (Tinca tinca) – słodkowodna ryba z rodziny karpiowatych (Cyprinidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Tinca. Inne nazwy: pszenicznik, oczeretniak oraz kaliniak.

  Flora i fauna[ | edytuj kod]

  Na terenie parku odnotowano 563 gatunków roślin naczyniowych, w tym 19 gatunków storczyków, 157 gatunków ptaków, 7 gatunków płazów, 5 gatunków gadów i 42 gatunki ssaków.

  Występują tu m.in. takie gatunki chronione zwierząt jak bocian czarny, rybołów zwyczajny, orlik krzykliwy, jaszczurka zwinka, grzebiuszka ziemna. W wodach jezior żyją perce, płocie, szczupaki, karasie i liny, a z gatunków chronionych: kozy i piskorze.

  Z gatunków chronionych roślin rośnie tu m.in. podejźrzon marunowy. Na trzęsawiskach występują bagno zwyczajne, chamedafne północna, żurawina oraz różne gatunki storczyków, m.in. wyblin jednolistny, wątlik błotny, kruszczyk błotny i lipiennik Loesela.

  Oz (od szw. ås) — wał lub silnie wydłużony pagórek o wysokości najczęściej kilkunastu metrów i długości nawet kilkudziesięciu kilometrów, wyniesiony wskutek osadzania piasku i żwiru przez wody płynące pod lądolodem , w jego szczelinach lub na powierzchni. Ozy zbudowane są z piasków i żwirów, ułożonych poziomymi lub skośnymi warstwami. Niekiedy pokryte są cienką warstwą gliny. Zwykle wał ozu jest na przemian węższy i szerszy, przy czym rozszerzenia są wyższe, zwężenia zaś niższe. Górna powierzchnia wału niekiedy jest płaska i biegnie poziomo (podobnie jak w nasypach kolejowych). Zbocza ozów są zwykle strome.Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.
 • Ähijärve küla.jpg
 • Karula maastik 2010.jpg
 • Rebasemõisa vaatetorn.jpg
 • Karula rahvuspark 2.jpg
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Karula National Park » About the National Park (ang.). W: Environmental Board of Republic of Estonia [on-line]. [dostęp 2019-06-19].
  2. Karula National Park (ang.). W: Environmental Board of Republic of Estonia [on-line]. [dostęp 2019-06-19].
  3. Karula National Park » About the National Park » Nature (ang.). W: Environmental Board of Republic of Estonia [on-line]. [dostęp 2019-06-19].
  4. Karula rahvuspark Seotud objektid (est.). Keskkonnaregister. [dostęp 2016-05-07].
  Köstrijärv (est. Köstrijärv, Köstrejärv) – jezioro w Estonii, w prowincji Valgamaa, w gminie Karula. Położone jest na południe od wsi Rebasemõisa. Ma powierzchnię 11,5 ha linię brzegową o długości 2123 m, długość 640 m i szerokość 470 m. Sąsiaduje z jeziorami Karula Raudjärv, Karula Papijärv, Aheru, Kiiviti, Rebäsejärv. Położone jest na terenie Parku Narodowego Karula.Küünimõtsa (est. Küünimõtsa järv, Küünimetsa järv, Küünimetsa Ahnjärv) – jezioro w Estonii, w prowincji Võrumaa, w gminie Antsla. Położone jest na północ od wsi Ähijärve. Ma powierzchnię 2,5 ha linię brzegową o długości 618 m, długość 225 m i szerokość 200 m. Sąsiaduje z jeziorami Saarjärve Kogrõjärv, Suur Saarjärv, Kaugjärv. Położone jest na terenie Parku Narodowego Karula.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Storczyk (Orchis L.) – rodzaj bylin należących do rodziny storczykowatych (Orchidaceae). W zależności od ujęcia systematycznego klasyfikowanych jest do tego rodzaju od 17 do 33 gatunków, przy czym większa liczba podawana jest w starszych klasyfikacjach. Po odkryciu w końcu lat 90. XX wieku polifiletycznego charakteru tradycyjnie definiowanego rodzaju, część zaliczanych tu gatunków przeniesiona została przez taksonomów do rodzaju koślaczek (Anacamptis) i Neotinea. Gatunkiem typowym jest storczyk kukawka (Orchis militaris L.).
  Koza pospolita, koza, kózka (Cobitis taenia) – gatunek słodkowodnej ryby karpiokształtnej z rodziny piskorzowatych (Cobitidae). Bywa hodowana w akwariach.
  Podejźrzon marunowy (Botrychium matricariifolium (Döll) A. Braun ex W.D.J. Koch) – gatunek psylota z rodziny nasięźrzałowatych.
  Rebäsejärv (est. Rebäsejärv) – jezioro w Estonii, w prowincji Valgamaa, w gminie Karula. Położone jest na południe od wsi Rebasemõisa. Ma powierzchnię 4,1 ha linię brzegową o długości 1022 m, długość 340 m i szerokość 220 m. Sąsiaduje z jeziorami Ojajärv, Köstrijärv, Viitka, Papijärv, Õdri. Położone jest na terenie Parku Narodowego Karula.
  Suur Saarjärv (est. Suur Saarjärv) – jezioro w Estonii, w prowincji Võrumaa, w gminie Antsla. Położone jest na północ od wsi Ähijärve. Ma powierzchnię 10,9 ha linię brzegową o długości 2307 m, długość 820 m i szerokość 275 m. Sąsiaduje z jeziorami Saarjärve Kogrõjärv, Väikene Saarjärv, Küünimõtsa, Sibula. Położone jest na terenie Parku Narodowego Karula. Z jeziora wypływa rzeka Mustjõgi, która uchodzi do rzeki Gauja.
  Kuikli (est. Kuikli, Kuigli järv) – jezioro w Estonii, w prowincji Valgamaa, w gminie Karula. Położone jest na południe od wsi Rebasemõisa. Ma powierzchnię 2,4 ha linię brzegową o długości 690 m, długość 225 m i szerokość 175 m. Sąsiaduje z jeziorami Väiku-Kuikli, Lajassaarõ, Ahnõjärv, Pautsjärv, Vihmjärv, Suur-Apja. Położone jest na terenie Parku Narodowego Karula.
  Chamedafne północna (Chamaedaphne calyculata (L.) Moench) – gatunek rośliny należący do rodziny wrzosowatych. Jest jedynym przedstawicielem rodzaju chamedafne (Chamaedaphne Moench).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.911 sek.