• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Park Krajobrazowy Gór Słonnych

  Przeczytaj także...
  Na Oratyku – rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Ustrzyki Dolne w województwie podkarpackim, przy granicy z Ukrainą.Rezerwat przyrody Chwaniów – rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Ustrzyki Dolne, powiat bieszczadzki, w województwie podkarpackim.
  Góry Słonne (niem. Berge Saana, staropol. Góry Sanockie, Słonna Góra 1877 ) – pasmo górskie, należące do Gór Sanocko-Turczańskich, w Karpatach Wschodnich. Pasmo przebiega z północnego zachodu na południowy wschód. Nigdy nie został dokładnie zdefiniowany obszar kryjący się pod tą nazwą, zwyczajowo przyjmuje się, że dotyczy on gór na wschód od doliny Sanu, na północ od Leska po Olszanicę.

  Park Krajobrazowy Gór Słonnychpark krajobrazowy znajdujący się na terenie województwa podkarpackiego i leży na terenie gmin Lesko, Olszanica, Sanok, Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne (powiaty bieszczadzki, leski i sanocki).

  Utworzenie: 1992

  Powierzchnia: 51392 ha (w 1996 zwiększono z pierwotnych 38096 ha)

  Flora[]

  Szata roślinna parku licząca około 900 gatunków roślin naczyniowych wyróżnia się znacznym stopniem naturalności. Ponad 73% jego obszaru zajmują lasy, głównie naturalne buczyny karpackie. Duże ich fragmenty objęte są ochroną w kilku rezerwatach przyrody, największe z nich to "Chwaniów", "Nad Trzciańcem", "Na Oratyku".

  Powiat sanocki – powiat w Polsce (południowo-wschodnia część województwa podkarpackiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Sanok. Od wschodu graniczy z powiatem leskim, od południa ze słowackim powiatem Medzilaborce kraju preszowskiego.Gmina Sanok – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krośnieńskim.

  Rezerwaty[]

  Stosunkowo niewielka część Parku została objęta ochroną rezerwatową. Istnieje tam 9 rezerwatów o łącznej powierzchni 1427,61 ha. z wyjątkiem „Cisów w Serednicy” wszystkie rezerwaty mają charakter leśny.

 • Buczyna w Wańkowej
 • Chwaniów
 • Cisy w Serednicy
 • Dyrbek
 • Góra Sobień
 • Nad Trzciańcem
 • Na Opalonym
 • Na Oratyku
 • Polanki
 • Przez Park przebiega wiele szlaków turystycznych.

  Linki zewnętrzne[]

 • Rezerwaty-podkarpackie.pl – Park Krajobrazowy Gór Słonnych
 • Rezerwat przyrody – jedna z obszarowych form ochrony przyrody w Polsce. Podobne pod względem funkcji tereny chronione powoływane są też w wielu innych krajach na świecie.Gmina Tyrawa Wołoska – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krośnieńskim.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Województwo podkarpackie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw utworzonych w 1999 roku. Powstało poprzez scalenie ziem dawnego województwa rzeszowskiego sprzed 1975 roku (z wyjątkiem powiatu gorlickiego), tj. województw przemyskiego i rzeszowskiego, oraz części krośnieńskiego, tarnobrzeskiego i tarnowskiego. Województwo zajmuje powierzchnię 17 846 km² i zajmuje 11 miejsce w kraju. Pod względem liczby mieszkańców (2 128 687 osób) znajduje się na 9 miejscu w Polsce. Jest najdalej na południe wysuniętym województwem Polski.
  Powiat bieszczadzki – powiat w Polsce (województwo podkarpackie, wcześniej województwo krośnieńskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Ustrzyki Dolne. Jest to najrzadziej zaludniony powiat w Polsce (19,56 os/km²).
  Park krajobrazowy – forma ochrony przyrody, która obejmuje działania podejmowane na obszarze chronionym. Parki krajobrazowe tworzone są ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe terenów, w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.
  Gmina Ustrzyki Dolne – gmina miejsko-wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krośnieńskim.
  Nad Trzciańcem – rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Ustrzyki Dolne w województwie podkarpackim, wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Gór Słonnych.
  Powiat leski - powiat w Polsce (województwo podkarpackie), utworzony w 2002 z części powiatu bieszczadzkiego. Jego siedzibą jest miasto Lesko - będące najmniejszą stolicą powiatu w Polsce. Powiat od południa graniczy ze słowackim krajem preszowskim, od zachodu - z powiatem sanockim, a od wschodu - z powiatem bieszczadzkim.
  Rezerwat przyrody Góra Sobień – rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Lesko w województwie podkarpackim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.