• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Parataksa

  Przeczytaj także...
  Polisyndeton (gr. polysýnthetos = wielokrotnie złożony) – konstrukcja składniowa zaliczana do figur retorycznych, polegająca na połączeniu współrzędnych członów zdania lub zdań takimi samymi spójnikami.Język mówiony – reprezentacja języka naturalnego lub języka sztucznego wyrażona za pomocą mowy; jest środkiem komunikacji werbalnej.
  Spójnik — wyraz łączący dwa zdania, równoważniki zdań lub wyrażenia w jedno zdanie złożone. W języku polskim spójniki wyróżniane są zwykle jako osobna, nieodmienna część mowy. Przeważnie występują na granicy pomiędzy wypowiedziami składowymi, choć niektóre spójniki mogą być używane wewnątrz drugiej z nich. W funkcji spójników mogą także występować dwu- lub kilkuwyrazowe połączenia zawierające inne części mowy (są to tzw. spójniki zestawione).

  Parataksa (z gr. parataxis „postawienie obok siebie”) – współrzędne połączenie kilku zdań w jedno złożone. Jest charakterystyczna dla języka mówionego, występuje również w języku osób o ubogiej edukacji. Zastosowanie parataksy bądź hipotaksy jest cechą stylistyczną, a nie gramatyczną; nie istnieją treści, które mogą wystąpić jedynie w konstrukcji parataktycznej bądź hipotaktycznej.

  Hipotaksa – połączenie zdań relacją podrzędną (w przeciwieństwie do parataksy). Użyta w tekście świadczy (zazwyczaj) o "literackości" tekstu lub o tym, iż podmiot jest "wyedukowany". Widać to np. w Piosence o Wicie Stwoszu K. I. Gałczyńskiego:

  Spójniki[ | edytuj kod]

  Spójnikami charakterystycznymi dla parataksy są: jak, i, ani, oraz, zaś, albo, więc

  Przykłady[ | edytuj kod]

 • zobaczyła przed sobą nieznanego mężczyznę, przystanęła, zapytała o drogę.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • polisyndeton
 • spójnik
 • hipotaksa
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Nagórko 2007 ↓, s. 297.
  2. Nagórko 2007 ↓, s. 298.
  3. Nagórko 2007 ↓, s. 298-299.
  4. Nagórko 2007 ↓, s. 299.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Alicja Nagórko: Zarys gramatyki polskiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2007. ISBN 978-83-01-15390-8.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.627 sek.