• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Parasitica

  Przeczytaj także...
  Larwa (łac. larva – maska, widmo, lm larvae) – postać i stadium rozwoju postembrionalnego (młodocianego) zwierzęcia, charakteryzujące się możliwością wzrostu, często różniące się anatomicznie, fizjologicznie i ekologicznie od postaci dojrzałej osobników tego samego gatunku. Występuje powszechnie w rozwoju bezkręgowców, ryb i płazów.Miesierka (Megachile sp. Latr.) rodzaj owadów z rodziny pszczołowatych albo z rodziny miesierkowatych (Megachilidae) z rzędu błonkoskrzydłych. W Polsce reprezentowany przez ok. 20 gatunków. Największe osiągają prawie 2 cm ale większość ma około 1 cm. Samice zbierają pyłek kwiatowy na szczoteczkę brzuszną na spodzie odwłoka przy okazji zapylając wiele roślin w tym wiele motylkowych, zwłaszcza komonicę.
  Galasówkowate (Cynipidae) – rodzina owadów z rzędu błonkoskrzydłych i nadrodziny galasówek. Należy tu od 3 do 6 tysięcy gatunków. Współcześnie kosmopolityczne, ale większość zasiedla strefę umiarkowaną półkuli północnej. Dorosłe osiągają od 1 do 8 mm długości. Larwy roślinożerne, rozwijają się w wyroślach zwanych galasami. Większość gatunków rozwija się w galasach, których powstanie same indukowały. Przedstawiciele jednego plemienia rozwijają się inkwilinistycznie w galasach wywołanych przez inne gatunki. Wśród galasówkowatych spotyka się przemianę pokoleń, jak i partenogenezę obligatoryjną.

  Owadziarki (Terebrantes) – grupa błonkoskrzydłych z podrzędu trzonkówek (Apocrita).

  Dojrzałe owadziarki mają dwuczłonowe krętarze nóg i często wieloczłonowe czułki, samice mają zwykle pokładełko (czasem bardzo długie), nie mają natomiast żądła. Larwy są beznogie, bez oczu i ze słabo zaznaczoną puszką głowową, są pasożytami wewnętrznymi owadów lub rzadziej roślin. Wiele gatunków jest naturalnymi wrogami szkodników roślin, niektóre z nich są sztucznie rozmnażane (np. z rodzajów Trichogramma i Aphelinus). Nieliczne (np. Melittobia i Monodontomerus) są groźnymi pasożytami pszczół, zwłaszcza miesierek (Megachile).

  Gąsieniczniki (Ichneumonoidea) – nadrodzina błonkoskrzydłych z podrzędu Apocrita i grupy owadziarek. Obejmuje około 80-100 tysięcy gatunków, co czyni ją najliczniejszą wśród błonkówek. Parazytoidy owadów i pajęczaków.Galasówki (Cynipoidea) – nadrodzina błonkoskrzydłych z podrzędu Apocrita i grupy owadziarek. Zalicza się tu około 3 tysięcy znanych gatunków. Znane od kredy wczesnej, prawdopodobnie pojawiły się w pod koniec triasu lub w jurze. W większości parazytoidy owadów o przeobrażeniu zupełnym, rzadziej fitofagi powodujące tworzenie na roślinach galasów lub inkwilinistycznie żerujące w galasach indukowanych przez inne gatunki. Charakteryzują się bocznie skompresowaną metasomą i, oprócz jednej rodziny wymarłej, użyłkowaniem przedniego skrzydła o przesuniętej ku przodowi żyłce medialnej.

  Systematyka[]

  Nadrodziny i rodziny:

 • dwojarki (Ceraphronoidea)
 • Ceraphronidae
 • Megaspilidae
 • bleskotki (Chalcidoidea)
 • Agaonidae
 • Aphelinidae
 • Chalcididae
 • Encyrtidae
 • Eucharitidae
 • Eulophidae
 • Eupelmidae
 • Eurytomidae
 • Leucospidae
 • Mymaridae
 • Ormyridae
 • Perilampidae
 • Pteromalidae
 • Rotoitidae
 • Signiphoridae
 • Tanaostigmatidae
 • Tetracampidae
 • Torymidae
 • Trichogrammatidae
 • galasówki (Cynipoidea)
 • Austrocynipidae
 • Cynipidae - galasówkowate
 • Figitidae
 • Ibaliidae
 • Liopteridae
 • zadziorki (Evanioidea)
 • Aulacidae
 • Evaniidae
 • Gasteruptiidae
 • gąsienniczki (Ichneumonoidea)
 • Braconidae - mączelkowate
 • Ichneumonidae - gąsienniczniki
 • Megalyroidea
 • Megalyridae
 • Mymarommatoidea
 • Mymarommatidae
 • Platygastroidea
 • Platygastridae
 • Scelionidae
 • tybelarki (Proctotrupoidea)
 • Austroniidae
 • Diapriidae
 • Heloridae
 • Maamingidae
 • Monomachidae
 • Pelecinidae
 • Peradeniidae
 • Proctorenyxidae
 • Proctotrupidae
 • Roproniidae
 • Vanhorniidae
 • Stephanoidea
 • Stephanidae
 • przydanki (Trigonaloidea)
 • Trigonalidae
 • Uwagi

  1. Najmniejsze z poznanych dotąd owadów (USDA Mymaridae)
  2. Wyróżnia się niekiedy tutaj wymarłą (znaną ze skamieniałości) nadrodzinę Serphitoidea (ITIS:Serphitoidea)

  Przypisy

  1. Terebrantes, w: Integrated Taxonomic Information System (ang.).
  (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Trzonkówki zwane również stylikowcami, stylikówkami lub stylikoodwłokymi (Apocrita) – podrząd owadów z rzędu błonkówek.Męczelkowate (Braconidae) – rodzina owadów z rzędu błonkoskrzydłych licząca ok. 5 tys. gatunków. Larwy męczelkowatych są pasożytami larw innych owadów, najczęściej motyli. Po zakończeniu rozwoju opuszczają ofiarę, a następnie budują owalne kokony, w których następuje przepoczwarczenie. Najpospolitszym przedstawicielem tej rodziny w Polsce jest baryłkarz bieliniak pasożytujący na gąsienicach bielinka kapustnika.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Eucharitidae – rodzina pasożytniczych błonkówek z nadrodziny bleskotek (Chalcidoidea). Należą tu trzy podrodziny: Oraseminae, Eucharitinae i Gollumiellinae, obejmujące 55 rodzajów i 417 gatunków. Pozycja systematyczna australijskiej podrodziny Akapalinae jest niepewna. Eucharitidae są wyspecjalizowanymi parazytoidami mrówek.
  Kruszynek (Trichogramma) – rodzaj owadów błonkoskrzydłych z rodziny kruszynkowatych (Trichogrammatidae). Opisano ponad 200 gatunków kruszynków.
  Integrated Taxonomic Information System (ITIS) – system zaprojektowany do dostarczania informacji taksonomicznych o organizmach. Został utworzony w 1996 r. System jest wspierany przez agencje rządowe Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady i Meksyku. Współpracuje z taksonomami z całego świata. Jest partnerem Species 2000 i Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Współuczestniczy w realizacji międzynarodowego programu Katalog Życia (Catalogue of Life Programme).
  Gąsieniczniki (Ichneumonidae) – rodzina owadów z rzędu błonkoskrzydłych licząca ok. 30 tys. gatunków, w Polsce występuje ok. 2300.
  Błonkoskrzydłe, błonkówki (Hymenoptera) – rząd owadów obejmujący ponad 110 tys. gatunków występujących na całym świecie, z wyjątkiem rejonów polarnych. Najwięcej gatunków spotyka się w krajach tropikalnych. Do błonkówek należą m.in. pszczoły, osy, mrówki, pilarzowate, gąsieniczniki, bleskotki i trzpiennikowate.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.