• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Parametr

  Przeczytaj także...
  Parametr spowolnienia jest bezwymiarową wielkością przyspieszenia Wszechświata występującą w teorii Wielkiego Wybuchu. Zdefiniowany jest on następująco:Parametr skali – parametr rozkładów prawdopodobieństwa, którego zwiększenie k razy powoduje następujące przekształcenie:
  Parametr kształtu – parametr rozkładu prawdopodobieństwa, który nie jest parametrem położenia, skali, ani ich funkcją. Parametr taki wpływa na kształt dystrybuanty i funkcji rozkładu prawdopodobieństwa, a nie tylko przesuwa ich wykresy i zmienia ich skalę.
  Parametr położenia – parametr rozkładów prawdopodobieństwa, którego zmiana powoduje przesunięcie dystrybuanty i funkcji rozkładu prawdopodobieństwa danego rozkładu bez zmiany ich kształtu.Parametr - prawdziwa (rzeczywista) wartość opisująca cechę danej populacji. Jest to wartość stała, służąca do opisu struktury danej zbiorowości statystycznej.
  Warto wiedzieć że... beta

  Argument (parametr aktualny), w informatyce, to element składni w określonym języku programowania, który w wyniku wywołania podprogramu, zostaje utożsamiony (skojarzony) z określonym parametrem podprogramu. Można stwierdzić, że argument konkretyzuje pewien abstrakcyjny parametr (nadając mu konkretną wartość, kojarząc parametr z określonym miejscem pamięci, zwracając konkretną wartość do miejsca wywołania itp.).
  Parametr Coriolisa – wzór określający siłę Coriolisa dla ciała poruszającego się po powierzchni w kierunku południkowym, w zależności od położenia na ziemi.
  Parametr (parametr formalny) - element składni w określonym języku programowania, umożliwiający komunikację pomiędzy podprogramem wywołanym, a programem wywołującym. Parametry deklaruje się wraz z deklaracją określonego podprogramu w jego nagłówku.
  Parametr heterogeniczności to używana w adsorpcji niezbyt precyzyjna nazwa określająca parametr izotermy adsorpcji, związany z heterogenicznością (niejednorodnością) adsorbentu - energetyczną lub strukturalną. W zależności od równania izotermy, mała wartość parametru heterogeniczności może oznaczać małą lub dużą dyspersję energii adsorpcji. Np.:
  W naukach matematycznych, parametrem nazywamy niewiadomą łączącą funkcję ze zmiennymi, w przypadku gdy relację tę trudno jest wyrazić równaniem. Innymi słowy jest to litera występująca w formule matematycznej, pełniąca w niej rolę współczynnika liczbowego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.743 sek.