• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Parafia Trójcy Przenajświętszej w Wiśniewie

  Przeczytaj także...
  Kościół Starokatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej – kościół chrześcijański nurtu katolickiego prawnie działający na terenie Polski i Francji. Obecnie liczy około 30 tysięcy wyznawców, głównie na Mazowszu. Siedzibą władz Kościoła jest miasto Płock, gdzie rezyduje biskup naczelny ojciec Michał Maria Ludwik Jabłoński. Organem prasowym wspólnoty jest kwartalnik Mariawita.Dzieło Wielkiego Miłosierdzia – zbiór objawień siostry zakonnej Marii Franciszki Kozłowskiej, uznawanej przez mariawitów za świętą, będących po Piśmie Świętym podstawowym źródłem wiary mariawickiej.
  Brześć, dawniej Brześć Litewski, Brześć nad Bugiem, (biał. Брэст, Берасьце, Brest, Bieraście; ros. Брест, Берестье, Briest, Bieriestje; jid. בּריסק, hebr. ברסט ליטובסק; ukr. Берестя, Berestia) – miasto na Białorusi, u ujścia Muchawca do Bugu, siedziba administracyjna obwodu brzeskiego i rejonu brzeskiego. Ośrodek przemysłowy, węzeł kolejowy i drogowy na granicy z Polską, port rzeczny, port lotniczy; uniwersytet (1995), politechnika (1989); ośrodek kultury polskiej na Białorusi, polski konsulat generalny; 310,8 tys. mieszk. (1 stycznia 2010).

  Parafia Trójcy Przenajświętszej w Wiśniewiemariawicka parafia diecezji lubelsko-podlaskiej, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP. W statystykach rzymskokatolickiej parafii Trójcy Świętej w Wiśniewie, parafia mariawicka liczy 1715 wiernych[1].

  Siedziba parafii i diecezji oraz kościół parafialny znajduje się w Wiśniewie, w gminie Jakubów, powiecie mińskim, województwie mazowieckim. Proboszczem parafii jest ks. Czesław Maria Zbigniew Nawara.

  Parafia Trójcy Świętej w Wiśniewie - rzymskokatolicka parafia diecezji siedleckiej w dekanacie grębkowskim. Siedziba parafii i kościół parafialny znajduje się w Wiśniewie, w gminie Jakubów, powiecie mińskim, województwie mazowieckim. Parafia liczy 1154 wiernych i stanowi mniejszość wyznaniową w swojej okolicy. Proboszczem parafii jest ks. Sławomir Malon.Diecezja lubelsko-podlaska – jedna z trzech diecezji Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Polsce, ze stolicą w Wiśniewie. Ordynariuszem diecezji jest bp Michał Maria Ludwik Jabłoński, rezydujący w Płocku.

  Kościół mariawicki pw. Trójcy Przenajświętszej w Wiśniewie jest też główną świątynią diecezji lubelsko-podlaskiej.

  Historia[]

  Za organizatora parafii przyjmuje się księdza Wawrzyńca Rostworowskiego, który jeszcze przed przybyciem do Wiśniewa, zetknął się z ukrytym ruchem mariawickim. Przyjął zasady tego ruchu i stał się gorliwym kapłanem szerzącym Dzieło Miłosierdzia. Profesję w Zgromadzeniu mariawickim wykonał 17 października 1900. To wydarzenie pociągnęło za sobą późniejsze konsekwencje w postaci karnego zesłania w 1903 na stanowisko proboszcza w Wiśniewie. Parafia była na tyle oddalona od innych ośrodków kościelnych, w tak złym stanie duchowym, że nie dawała proboszczowi wielkich możliwości działania. Duch mariawicki zmienił oblicze parafii. Gdy doszło do rozłamu z papiestwem w 1906, cała niemal parafia opowiedziała się za mariawityzmem. Kapłan Wawrzyniec otrzymał jako zakonnik i duchowny mariawicki imiona Maria Franciszek, nawiązując do tradycji św. Franciszka z Asyżu. Właśnie w uroczystość św. Franciszka (4 października 1906) położono kamień węgielny pod nowy kościół mariawicki. Dokładnie rok później została poświęcona nowa świątynia. 4 października 1907 kapłan Leon Maria Andrzej Gołębiowski z Łodzi w obecności 15 kapłanów mariawickich poświęcił nowy kościół parafialny w Wiśniewie. W tym dniu przeniesiono Przenajświętszy Sakrament z kaplicy do nowej świątyni. W uroczystości wzięło udział 15 tysięcy wiernych.

  Powiat miński – powiat w Polsce (województwo mazowieckie), w aglomeracji warszawskiej, reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Mińsk Mazowiecki.Cmentarz mariawicki w Wiśniewie – założony na początku XX wieku, cmentarz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów położony w Wiśniewie, na terenie parafii mariawickiej w Wiśniewie.

  Parafia za sprawą swojego proboszcza rozwijała się bardzo szybko. Do pierwszej wojny światowej na jej terenie wybudowano pięć budynków w których znalazły pomieszczenie: dom zakonny żeński, szkoła, dwie ochronki dla dzieci, sklep, warsztaty usługowe (koszykarski, tkacki, szewski, introligatorski), łaźnia publiczna, przytułek i szpitalik, biblioteka i czytelnia, spółka pożyczkowo-oszczędnościowa a także budynki gospodarcze dla ponad 40-morgowego gospodarstwa rolnego. Wiele rodzin przyczyniło się do rozrostu materialnego parafii ofiarując jej swoje grunty. Działania zbrojne pierwszej wojny ominęły leżącą na uboczu parafię, nie powodując zniszczeń. Została jednak zahamowana aktywność misyjna mariawityzmu. Tragedia wiśniewskich mariawitów rozegrała się w sierpniu 1944, kiedy to nacierająca ze wschodu Armia Czerwona zepchnęła wojska niemieckie z głównego szlaku BrześćWarszawa. Cofały się one wzdłuż linii Sokołów–Dobre–Stanisławów. Parafia znalazła się pomiędzy walczącymi wojskami. Od 2 sierpnia 1944 przez dwa tygodnie Wiśniew i jego okolice stały się terenem zmagań niemiecko-radzieckich. W wyniku walk zniszczeniu uległ kościół mariawicki. Zdewastowano i rozkradziono majątek klasztorny. Spłonął cały majątek parafii, a także duma wiśniewian – jedyne organy w przedwojennych kościołach mariawickich. Tak poważne straty nie wpłynęły negatywnie na postawę mariawirów, którzy dokładali wszelkich starań by parafia powróciła do przedwojennego stanu. Najważniejsza była pilna odbudowa budynku kościelnego. Parafianie z całym poświęceniem rozpoczęli odbudowę kościoła. Dzięki tym staraniom już w lecie 1945 stanęły na murach kościelnych wiązania dachowe i zbudowano prowizoryczny ołtarz. Jesienią 1946 wszystkie nabożeństwa zostały przeniesione do kościoła. Dwa lata później zbudowano nowy ołtarz (jednak bez konfesji, która jest charakterystyczną dla kościołów mariawickich), balustradę oraz rozpoczęto budowę ławek wzorowanych na tych z płockiej Świątyni.

  Parafia (z łac. parochia), probostwo – podstawowa jednostka organizacyjna Kościoła katolickiego i wielu innych wyznań chrześcijańskich. Według koncepcji teologicznych to przede wszystkim określona wspólnota wiernych. Zwierzchnikiem parafii jest proboszcz, któremu mogą pomagać inni księża wikariusze, oraz kapelani czy rezydenci. Centralnym ośrodkiem życia parafii jest kościół parafialny (farny).Świątynia Miłosierdzia i Miłości w Płocku – katedra mariawicka wybudowana z inicjatywy Marii Franciszki Kozłowskiej w latach 1911-1914. Poza kościołem w skład kompleksu budynków wchodzi także klasztor – siedziba władz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Świątynię i klasztor wzniesiono w stylu neogotyku angielskiego na planie litery E i F (E jak Eucharystia i F jak Franciszka(imię założycielki) )

  W 1956 zmarł założyciel wiśniewskiej parafii, biskup Maria Franciszek Rostworowski. Biskup Franciszek został pochowany na cmentarzu przykościelnym w Wiśniewie. W dniu 4 października 1956 kościół został ponownie uroczyście konsekrowany. Wszyscy kapłani pełniący funkcję proboszczów parafii przyczynili się, wraz z wiernymi, do jej rozwoju duchowego i materialnego oraz do nadania świątyni parafialnej i jej otoczeniu przedwojennego charakteru. Ostatnie dziesięciolecie obfitowało w prace remontowo-budowlane. W tym czasie parafianie wraz z proboszczem podjęli się przeprowadzenia remontu organów. We wnętrzu świątyni stanęła także konfesja nad ołtarzem. Została odbudowana po 63 latach na wzór pierwotnej i poświęcona przez biskupów Kościoła Starokatolickiego Mariawitów podczas uroczystości.

  Franciszek z Asyżu, właśc. włos. Giovanni Bernardone, nazywany Biedaczyną z Asyżu (ur. 1181 lub 1182w Asyżu, zm. 3 października 1226 w Porcjunkuli koło Asyżu) – włoski duchowny katolicki, diakon, założyciel zakonu franciszkanów, a pośrednio także klarysek i tercjarzy, misjonarz, mistyk średniowieczny, stygmatyk, święty Kościoła katolickiego, uważany za prekursora ekologii.Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km². Według danych z 2011 r. miało 5,29 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Warszawa. Województwo zostało utworzone 1 stycznia 1999 r.

  Nabożeństwa[]

  Kościoły i kaplice parafialne (z odległościami od kościoła parafialnego):

 • AbramySzembory (5,1 km)
 • Adoracja miesięczna i nabożeństwo – 26. dnia każdego miesiąca
 • Czarnogłów (5,2 km)
 • Nabożeństwo w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 14.00
 • Wólka Kałuska (3 km)
 • Nabożeństwo w trzecią niedzielę miesiąca o godz. 14.00
 • Wólka Mlęcka (8,2 km)
 • Nabożeństwo w drugą niedzielę miesiąca o godz. 14.00
 • Turek (2,6 km)
 • Nabożeństwo w czwartą niedzielę miesiąca o godz. 14.00
 • Wiśniew
 • Nabożeństwa niedzielne o godz. 8.30, 11.30
 • Nabożeństwo w dni powszednie o godz. 8.00
 • Adoracja tygodniowa – w każdy czwartek
 • Adoracja miesięczna – 5. dnia każdego miesiąca
 • Adoracja młodzieżowa – 3. sobota miesiąca o godz. 18:00
 • Kaplice parafialne
 • Abramy–Szembory
 • Czarnogłów
 • Wólka Kałuska
 • Wólka Mlęcka
 • Turek
 • Bibliografia[]

 • Stanisław Rybak. Mariawityzm. Dzieje i współczesność. Warszawa 2011
 • I wojna światowa – konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 (w latach 20. i 30. XX wieku nazywany "wielką wojną") pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917), a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię.Mariawityzm – grupa wyznań chrześcijańskich powstała w Polsce na przełomie XIX i XX wieku, oparta na objawieniu Miłosierdzia Bożego, którego miała dostąpić polska zakonnica Feliksa Kozłowska, która po objawieniach w 1893 podjęła misję uzdrowienia polskiego duchowieństwa. Wspólnota mariawicka działała początkowo w ramach Kościoła rzymskokatolickiego zachowując jego zwyczaje i praktyki pobożnościowe, jednak w 1906, po ekskomunice nałożonej przez papieża Piusa X na założycielkę i księdza Jana Kowalskiego, została z niego wyłączona.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wawrzyniec Ignacy Ksawery Maria Franciszek Rostworowski (ur. 1874 w Milejowie, zm. 8 maja 1956 w Wiśniewie) – biskup Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, ordynariusz diecezji lubelsko-podlaskiej.
  Leon Maria Andrzej Gołębiowski (ur. 11 kwietnia 1867, zm. 20 marca 1933) – biskup Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, pierwszy mariawicki biskup diecezji śląsko-łódzkiej i pierwszy w historii biskup sprawujący urząd w Łodzi.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Parafia św. Franciszka z Asyżu w Łodzi – mariawicka parafia, siedziba diecezji śląsko-łódzkiej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP.
  Adoracja miesięczna – forma cyklicznego nabożeństwa odprawianego w kościołach i kaplicach mariawickich, polegająca na wspólnotowej adoracji Przenajświętszego Sakramentu.
  Gmina Jakubów - gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie siedleckim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.041 sek.