• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Starczy

  Przeczytaj także...
  Kościół Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Starczy – mariawicki kościół parafialny. Należy do diecezji śląsko-łódzkiej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP.Kościół Starokatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej – kościół chrześcijański nurtu katolickiego prawnie działający na terenie Polski i Francji. Obecnie liczy około 30 tysięcy wyznawców, głównie na Mazowszu. Siedzibą władz Kościoła jest miasto Płock, gdzie rezyduje biskup naczelny ojciec Michał Maria Ludwik Jabłoński. Organem prasowym wspólnoty jest kwartalnik Mariawita.
  Klepaczka – wieś sołecka w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Starcza.

  Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Starczymariawicka parafia diecezji śląsko-łódzkiej, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP. Siedziba parafii oraz kościół parafialny znajduje się w Starczy, w gminie Starcza, powiecie częstochowskim, województwie śląskim. Proboszcz nie mieszka na terenie parafii. Obecnie funkcję tę pełni kapł. Tomasz Dariusz Maria Daniel Mames, dojeżdżający z parafii św. Marii Magdaleny w Gniazdowie.

  Województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,62 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.Parafia św. Marii Magdaleny w Gniazdowie – mariawicka parafia diecezji śląsko-łódzkiej, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP.

  W kościele parafialnym odprawiane są niedzielne msze św. oraz adoracja ubłagania 27. dnia każdego miesiąca Starczańscy mariawici mają także własny Cmentarz w Rudniku Małym, urządzony na serwitutowych gruntach podarowanych na ten cel przez samych wiernych

  Cmentarz mariawicki w Rudniku Małym – założony na początku XX wieku, cmentarz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów położony we wsi Rudnik Mały, na terenie parafii mariawickiej w Starczy.Powiat częstochowski – powiat w Polsce w województwie śląskim. Jego siedzibą jest miasto Częstochowa, które położone jest poza jego terytorium.

  Historia[]

  Parafia mariawicka w Starczy powstała 15 lutego 1909, jej pierwszym proboszczem był kapłan Maria Hieronim Skrzypiciel, a do pierwszego historycznego zarządu parafii weszli bracia: Franciszek Ochocki z Własnej i Teofil Szkop z Klepaczki. W 1911 rozpoczęto budowę drewnianego kościoła w Starczy, stanął ona na działce ofiarowanej przez Michała Hofmana, a przy budowie pracowała większość parafian. 25 listopada 1975 część kościoła została strawiona przez ogień. Parafianie ze Starczy, wraz z ówczesnym proboszczem kapł. Mieczysławem Marią Kazimierzem Kaczmarskim, wzięli czynny udział w pracach naprawczych świątyni.

  Parafia (z łac. parochia), probostwo – podstawowa jednostka organizacyjna Kościoła katolickiego i wielu innych wyznań chrześcijańskich. Według koncepcji teologicznych to przede wszystkim określona wspólnota wiernych. Zwierzchnikiem parafii jest proboszcz, któremu mogą pomagać inni księża wikariusze, oraz kapelani czy rezydenci. Centralnym ośrodkiem życia parafii jest kościół parafialny (farny).Diecezja śląsko-łodzka – jedna z 3 diecezji Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Polsce, ze stolicą w Łodzi. Ordynariuszem diecezji jest biskup Zdzisław Maria Włodzimierz Jaworski. Diecezja śląsko-łódzka powstała w 1910 jako kustodia, po konsekracji biskupiej kapłana Leona Marii Andrzeja Gołębiowskiego i jest pierwszym w historii biskupstwem w Łodzi. O oprawę muzyczną podczas uroczystości kościelnych dba chór diecezjalny.

  Proboszczowie parafii[]

 • 1909–1937 – kapł. Apolinary Maria Hieronim Skrzypiciel
 • 1937–1947 – kapł. Mieczysław Maria Konrad Kołak
 • 1948–1957 – kapł. Jan Maria Bogusław Kusztelak
 • 1957–1960 – kapł. Bazyli Maria Ireneusz Furmanik
 • 1960–1972 – kapł. Ireneusz Maria Stefan Adamiec
 • 1973–1991 – kapł. Mieczysław Maria Kazimierz Kaczmarski
 • 1992–2015 – kapł. Tadeusz Maria Ładysław Ratajczyk
 • od 2015 – kapł. Tomasz Maria Daniel Mames
 • Zobacz też[]

 • Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP
 • Starcza
 • Rudnik Mały
 • Bibliografia[]

 • Stanisław Rybak. Mariawityzm. Dzieje i współczesność. Warszawa 2011.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Informacje o parafiach Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP
 • 15 lutego – jest 46. dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało 319 (w latach przestępnych 320) dni.Tomasz Dariusz Maria Daniel Mames (ur. 1980) – prezbiter Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, doktor pedagogiki, kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu w Białymstoku; asystent w Zakładzie Pedagogiki i Wychowania Zdrowotnego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie; doktorant w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się badaniami nad sakramentologią mariawitów oraz praktyką i ideologią oświatową tego wyznania. Autor kilkunastu artykułów i przyczynków naukowych z zakresu pedagogiki, teologii i religioznawstwa w periodykach konfesyjnych i akademickich oraz w pracach zbiorowych. W Krakowie w 2009 ukazała się jego książka „Misteria Mysticorum. Szkice z historii i duchowości mariawitów. 7 sierpnia 2011, w Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku, diakon M. Daniel Mames został wyświęcony na kapłana. Od września 2011 proboszcz parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Nowej Sobótce.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Mariawityzm – grupa wyznań chrześcijańskich powstała w Polsce na przełomie XIX i XX wieku, oparta na objawieniu Miłosierdzia Bożego, którego miała dostąpić polska zakonnica Feliksa Kozłowska, która po objawieniach w 1893 podjęła misję uzdrowienia polskiego duchowieństwa. Wspólnota mariawicka działała początkowo w ramach Kościoła rzymskokatolickiego zachowując jego zwyczaje i praktyki pobożnościowe, jednak w 1906, po ekskomunice nałożonej przez papieża Piusa X na założycielkę i księdza Jana Kowalskiego, została z niego wyłączona.
  Gmina Starcza – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie częstochowskim.
  Adoracja miesięczna – forma cyklicznego nabożeństwa odprawianego w kościołach i kaplicach mariawickich, polegająca na wspólnotowej adoracji Przenajświętszego Sakramentu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.047 sek.