• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Warce

  Przeczytaj także...
  Barok (z por. barocco – "perła o nieregularnym kształcie" lub z fr. baroque – "bogactwo ozdób") – główny kierunek w kulturze środkowo i zachodnioeuropejskiej, którego trwanie datuje się na zakres czasowy od końca XVI wieku do XVIII wieku. Uznany za oficjalny styl Kościoła katolickiego czasów potrydenckich, stąd pojawiające się jeszcze w połowie XX wieku zamienne określenia: "sztuka jezuicka" czy "sztuka kontrreformacyjna". W odróżnieniu od humanizmu antropocentrycznego doby renesansu, barok reprezentował humanizm teocentryczny. W znaczeniu węższym, barok to jeden z nurtów literackich XVII wieku, koegzystujący z klasycyzmem i manieryzmem; od niego XX-wieczni literaturoznawcy wyprowadzili jednak nazwę dla całej epoki.Ambona (gr. szczyt, podwyższenie), kazalnica – w budownictwie sakralnym miejsce służące kapłanom do czytania tekstów liturgicznych, głoszenia kazań. Przybierała różne formy architektoniczne: od trybuny wspartej na kolumnach (V-VI wiek) do konstrukcji zawieszonej na ścianie lub filarze z wejściem po schodkach. Ten drugi, najczęściej zachowany typ, rozwinięty w XVI wieku, złożony jest z korpusu-mównicy z parapetem (pulpitem), zaplecka i baldachimu. Baldachim zdobi na podniebieniu zwykle gołębica, a wieńczy figura. Przykrycie pulpitu – w kolorze dnia, nadaje ambonie charakter miejsca liturgicznego. W poprzednich epokach ambona była często bogato zdobiona, a w czasach baroku przybierała wyszukane formy, np. łodzi. Wtedy też umieszczano nieraz w kościołach dwie ambony, służące do dysput . (w Polsce np. w Bazylice św. Stanisława Biskupa Męczennika w Lublinie).
  Kazimierz Michał Władysław Wiktor Pułaski herbu Ślepowron (ur. 6 marca 1745 w Warszawie, zmarł w wyniku ran odniesionych w bitwie pod Savannah 11 października 1779) – bohater walk o wolność dwóch narodów, polskiego i amerykańskiego, jeden z dowódców i marszałek konfederacji barskiej, generał i bohater wojny o niepodległość USA, wolnomularz. Nazywany „ojcem amerykańskiej kawalerii”. W 2009 roku amerykański kongres przyznał mu honorowe obywatelstwo USA.

  Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Warceparafia rzymskokatolicka w Warce. Parafia erygowana w 1988.

  Historia[]

  Kościół i klasztor wybudowany w latach 1630-1730 wraz z wyposażeniem jest najcenniejszym zabytkiem w Warce i jednym z cenniejszych na Mazowszu, związany jest z życiem rodziny Pułaskich, szczególnie Kazimierza Pułaskiego bohatera Polski i Stanów Zjednoczonych a także Piotra Wysockiego bohatera Powstania Listopadowego, który dzieciństwo spędził w pobliskim pałacu w Winiarach, a kościół i szkoła przy nim były miejscem rozwoju i kształcenia młodego Kazimierza.

  Parafia (z łac. parochia), probostwo – podstawowa jednostka organizacyjna Kościoła katolickiego i wielu innych wyznań chrześcijańskich. Według koncepcji teologicznych to przede wszystkim określona wspólnota wiernych. Zwierzchnikiem parafii jest proboszcz, któremu mogą pomagać inni księża wikariusze, oraz kapelani czy rezydenci. Centralnym ośrodkiem życia parafii jest kościół parafialny (farny).Piotr Jacek Wysocki (ur. 10 września 1797 w Winiarach, obecnie dzielnicy Warki, zm. 6 stycznia 1875 w Warce) – pułkownik Wojska Polskiego, inicjator powstania listopadowego, działacz niepodległościowy, przywódca sprzysiężenia podchorążych, które doprowadziło do wybuchu powstania listopadowego (29 listopada 1830), zesłaniec. 3 marca 1831 został odznaczony Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari (numer krzyża 1).

  W klasztorze także mieszkał bł. ks. Rafał Chyliński - franciszkanin słynący z heroicznego wspierania ubogich, ogłoszony błogosławionym przez Jana Pawła II. W podziemiach kościoła złożone są szczątki książąt mazowieckich z XIV w., w tym księcia Trojdena, który ustanowił prawa miejskie Warki oraz matki Kazimierza Pułaskiego Marianny z Zielińskich Pułaskiej.

  Rokoko – nurt stylistyczny, obecny zwłaszcza w architekturze wnętrz, ornamentyce, rzemiośle artystycznym i malarstwie, występujący w sztuce europejskiej w latach ok. 1720-1790. Nurt rokokowy wyróżnia się także w dziejach literatury.Kościół łaciński, Kościół katolicki obrządku łacińskiego, Kościół rzymskokatolicki, Kościół zachodni – największa liczebnie część Kościoła katolickiego, mająca własną, odrębną tradycję liturgiczną oraz własną i odrębną strukturę. Głową Kościoła rzymskokatolickiego jest biskup Rzymu, czyli papież. Z danych opublikowanych w Annuario Pontificio z 2010 roku wynika, że do Kościoła łacińskiego należy ok. 1 mld 130 mln ludzi czyli ok. 98,5% katolików.

  Za udział i związek franciszkanów w Powstaniu Styczniowym car wydał dekret usuwających franciszkanów z kościoła oraz kasatę klasztoru i kościoła. Ludność Warki na znak żałoby w Warce i w całej Polsce pomalowała ołtarze świątyni na kolor czarny. Okres po Powstaniu Styczniowym przyniósł ogromne straty w substancji zabytkowej. W latach 1870 zamarło wszelkie życie liturgiczne, duszpasterskie i społeczne przy klasztorze.

  Arcybiskup Warszawy wraz z diecezjalnymi księżmi podjął próbę ratowania kościoła i klasztoru poprzez organizację przy nim duszpasterstwa. Kościół pofranciszkański na przeszło sto lat stał się jedynym ośrodkiem życia religijnego i społecznego w Warce.

  Kościół był niszczony zarówno w pierwszej jak i w drugiej wojnie światowej.

  W kościele jest przechowywany bardzo stary z wieku XV, XVI obraz Matki Bożej Wareckiej, który jest najstarszym i najcenniejszym zabytkiem Warki. Przyciąga warecczan i mieszkańców okolicy, stając się centrum kultu na ziemi wareckiej.

  Spoczywają w nim szczątki książąt mazowieckich, przeniesione 1859 ze zniszczonej świątyni Dominikanów. Wyposażenie świątyni stanowią barokowe ołtarze i rokokowa ambona.

  Działalność[]

  Przy kościele i klasztorze jest prowadzona działalność formacyjno-edukacyjna a także pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, także prowadzi się intensywną pracę z młodzieżą, jest bogate życie religijne, społeczne, kulturalne, prowadzi się także szeroką akcje pomagania ubogim.

  Linki zewnętrzne[]

 • Informacje o parafii na stronie archidiecezji warszawskiej • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama