• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Parafia Matki Bożej Gwiazdy Morza w Darwin

  Przeczytaj także...
  Diecezja Darwin - diecezja Kościoła rzymskokatolickiego, wchodząca w skład metropolii Adelaide. Obejmuje swym zasięgiem całość Terytorium Północnego, jednak w tej części Australii jako katolicy deklaruje się zaledwie 7,5% ludności. Została erygowana w 1847 jako diecezja Wiktorii. W 1888 została przemianowana na diecezję Wiktorii-Palmerston. Pod obecną nazwą działa od 1938 roku.Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.
  Parafia (z łac. parochia), probostwo – podstawowa jednostka organizacyjna Kościoła katolickiego i wielu innych wyznań chrześcijańskich. Według koncepcji teologicznych to przede wszystkim określona wspólnota wiernych. Zwierzchnikiem parafii jest proboszcz, któremu mogą pomagać inni księża wikariusze, oraz kapelani czy rezydenci. Centralnym ośrodkiem życia parafii jest kościół parafialny (farny).

  Parafia Matki Bożej Gwiazdy Morza w Darwinparafia rzymskokatolicka, należąca do diecezji Darwin.

  Pierwsza wzmianka o chrześcijanach zamieszkujących tereny miasta Darwin miała miejsce na łamach czasopisma Northern Territory Times, kiedy to w wydaniu z dnia 15 lipca 1882 roku napisano: "Two Roman Catholic priests of the Order of the Sacred Heart ...came ashore and baptised some young children belonging to Catholic families" ("Dwaj katoliccy księża należący do wspólnoty Najświętszego Serca ...przybyli tutaj i ochrzcili kilkoro dzieci pochodzących z rodzin katolickich").


  Przypisy

  1. ST. MARY’S STAR OF THE SEA CATHEDRAL (ang.). [dostęp 2014-09-06].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.