• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Parafia Kościoła Katolickiego Mariawitów w Goździe

  Przeczytaj także...
  Garwolin – gmina miejska w województwie mazowieckim położone nad rzeką Wilgą, siedziba władz gminy wiejskiej Garwolin i powiatu garwolińskiego przy skrzyżowaniu dróg S17E372 z 76.Cegłów – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w aglomeracji warszawskiej, w powiecie mińskim, w gminie Cegłów.
  Kościół Starokatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej – kościół chrześcijański nurtu katolickiego prawnie działający na terenie Polski i Francji. Obecnie liczy około 30 tysięcy wyznawców, głównie na Mazowszu. Siedzibą władz Kościoła jest miasto Płock, gdzie rezyduje biskup naczelny ojciec Michał Maria Ludwik Jabłoński. Organem prasowym wspólnoty jest kwartalnik Mariawita.

  Parafia Przenajświętszego Sakramentu w Goździemariawicka parafia kustodii warszawskiej, Kościoła Katolickiego Mariawitów w RP. Parafia jest jednym z najprężniej działających ośrodków mariawityzmu felicjanowskiego.

  Siedzibą parafii jest kaplica domowa w miejscowości Gózd, w gminie Kłoczew, powiecie ryckim, województwie lubelskim. Kaplica (Gózd 107) znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie niewielkiego kościółka pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła, będącego siedzibą parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Mszę świętą w parafii odprawiają kapłani ludowi, którzy opiekują się dobrze utrzymaną kaplicą i ogrodem parafialnym.

  Kapłaństwo ludowe – forma posługi kapłańskiej, sprawowana przez wiernych świeckich w Kościele Katolickim Mariawitów w RP.Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Okrzei – parafia rzymskokatolicka w Okrzei należąca do dekanatu Żelechów diecezji siedleckiej.

  Parafia współużytkuje (z parafią starokatolicką mariawitów) cmentarz znajdujący się ok. 1 km na zachód od wsi.

  Historia[]

  Na początku XX wieku wikarym parafii w Okrzei został ks. Jan Modrzejewski. Wiosną 1906 doszło do rozłamu w parafii na zwolenników mariawitów i ich przeciwników. Większa część parafii poparła mariawitów, którzy zajęli okrzejski kościół. 31 marca 1906 parafię nawiedzał ks. Jan Maria Michał Kowalski (późniejszy arcybiskup, zwierzchnik Kościoła Mariawitów), co spowodowało niepokoje w Okrzei i nasiliły spór między rzymskokatolikami a mariawitami. Wkrótce odebrano mariawitom prawo użytkowania kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Okrzei, około 6 tysięcy wiernych przeniosło swoje życie duchowe do drewnianej kaplicy mariawickiej w Goździe, którą poświęcono 6 stycznia 1907.

  Wojciechówka – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie ryckim, w gminie Kłoczew. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa siedleckiego.Zgórznica – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim, w gminie Stoczek Łukowski. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa siedleckiego.

  Pierwszym proboszczem parafii w Goździe okazał się być właśnie Jan Maria Ignacy Modrzejewski. W 1929 parafia liczyła 818 wiernych. Mariawici mieszkali głównie w Goździe (324 osoby), Grabowie Szlacheckim (230), Rzyczynie (78), Sokola (56), Wojciechówce (16) i Bramce (15 osób). Z czasem ks. Modrzejewski odstąpił od mariawityzmu i nawrócił się na rzymskokatolicyzm, a wraz z nim ponad tysiąc wyznawców.

  Diaspora – słowo pochodzenia greckiego, oznaczające rozproszenie członków danego narodu wśród innych narodów lub też wyznawców danej religii wśród wyznawców innej. Nazywa się tak również społeczność rozproszonych osób. Semantycznie diaspora oznacza po grecku rozrzucone ziarna.Gmina Kłoczew – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie ryckim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie siedleckim.

  Placówka wyodrębniła się w 1935, wskutek rozłamu w mariawityzmie. Ostatnią miejscową proboszcz parafii była siostra biskupka Maria Dezyderia Spodarówna (1902–1993). W późniejszym okresie opiekę duszpasterską nad parafią sprawował, dojeżdżający ze Stoczka kapłan Józef Maria Polikarp Zaborek (1924–2010). Obecnie wszystkim nabożeństwom przewodzą kapłani ludowi. Parafia utrzymuje kontakt z diasporą zamieszkującą Garwolin, Cegłów i Zgórznicę. Uroczystości Bożego Ciała organizowane są wspólnie z miejscową parafią Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i parafią w Stoczku.

  Stanisława Maria Dezyderia Spodar (ur. 1902, zm. 1993) – polska biskupka starokatolicka Kościoła Katolickiego Mariawitów. Przez pewien czas piastowała urząd kustoszki warszawskiej. Gdy w 1929 arcybiskup Jan Maria Michał Kowalski wprowadził w Kościele mariawickim kapłaństwo niewiast s. Dezyderia otrzymała święcenia kapłańskie razem z innymi 11 siostrami. W 1931 te same siostry konsekrowano na biskupki Kościoła mariawickiego. Kiedy w 1935 nastąpił rozłam w Kościele mariawickim s. Spodarówna poparła arcybiskupa Michała Kowalskiego i s. arcykapłankę Izabelę Wiłucką-Kowalską, wystąpiła z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i wstąpiła do powołanego przez nich Kościoła Katolickiego Mariawitów. Przez wiele lat była proboszczem w parafii tegoż Kościoła w Goździe skąd kierowała kustodią warszawsko-lubelską. Zmarła w 1993.Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Goździe – mariawicka parafia diecezji lubelsko-podlaskiej, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP.

  Nabożeństwa[]

 • Msze św. codzienne – godz. 12:00;
 • Adoracja miesięczna – 27. dnia każdego miesiąca.
 • Przypisy

  1. Maryawici w Lubelskiem i na Podlasiu, Lublin 1909, s. 32-35.
  2. A. Jemielita, Recepcja mariawityzmu na ziemi lubelskiej – ruch odnowy katolickiej, czy sekta religijna? (Referat wygłoszony na XXI Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Studentów Lublin), Lublin 2013.
  3. Rys historyczny gminy Kłoczew, gminne centrum informacji (dostęp w dn. 5.08.2014).
  4. K. Mazur, Mariawityzm w Polsce, Kraków 1992, s. 63-105.
  5. Kalendarz mariawicki na rok 2015 (Felicjanów)
  Cmentarz mariawicki w Goździe – założony na początku XX wieku, cmentarz mariawicki położony we wsi Gózd, na terenie parafii Kościoła Katolickiego Mariawitów Przenajświętszego Sakramentu w Goździe oraz parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Goździe. Cmentarz wyznaniowy znajduje się ok. 1 km na zachód od wsi.Parafia (z łac. parochia), probostwo – podstawowa jednostka organizacyjna Kościoła katolickiego i wielu innych wyznań chrześcijańskich. Według koncepcji teologicznych to przede wszystkim określona wspólnota wiernych. Zwierzchnikiem parafii jest proboszcz, któremu mogą pomagać inni księża wikariusze, oraz kapelani czy rezydenci. Centralnym ośrodkiem życia parafii jest kościół parafialny (farny).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Powiat rycki – powiat w Polsce (województwo lubelskie), reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Ryki. Jest to najdalej na zachód wysunięty powiat województwa lubelskiego.
  Józef Maria Polikarp Zaborek, właśc. Józef Zaborek (ur. 29 lipca 1924 w Stoczku, zm. 17 stycznia 2010 w Łęcznej) – duchowny mariawicki, ostatni kapłan służebny Kościoła Katolickiego Mariawitów w RP.
  Kościół Katolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej – chrześcijański kościół starokatolicki nurtu i tradycji mariawickiej, prawnie działający na terenie Polski. Siedzibą władz Kościoła jest miejscowość Felicjanów w powiecie płockim. Zwierzchnikiem Kościoła jest siostra biskupka Damiana Maria Beatrycze Szulgowicz. Kościół liczy obecnie około 2 tysięcy wyznawców i 11 duchownych. Posiada 19 placówek, w tym 1 czynny kościół i 17 kaplic.
  Województwo lubelskie – jednostka samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego Polski o powierzchni 25 122,49 km². Obejmuje obszar Niziny Południowopodlaskiej, Polesia Wołyńskiego, Wyżyny Lubelskiej, Wyżyny Wołyńskiej i Kotliny Sandomierskiej. Zamieszkuje je 2,15 mln osób. Siedzibą władz wojewódzkich jest Lublin.
  Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Stoczku Lubelskim – mariawicka parafia kustodii warszawskiej, Kościoła Katolickiego Mariawitów w RP.
  Mariawityzm – grupa wyznań chrześcijańskich powstała w Polsce na przełomie XIX i XX wieku, oparta na objawieniu Miłosierdzia Bożego, którego miała dostąpić polska zakonnica Feliksa Kozłowska, która po objawieniach w 1893 podjęła misję uzdrowienia polskiego duchowieństwa. Wspólnota mariawicka działała początkowo w ramach Kościoła rzymskokatolickiego zachowując jego zwyczaje i praktyki pobożnościowe, jednak w 1906, po ekskomunice nałożonej przez papieża Piusa X na założycielkę i księdza Jana Kowalskiego, została z niego wyłączona.
  Biskup (łac. episcopus z gr. ἐπίσκοπος episkopos: nadzorca, opiekun) – w Kościołach chrześcijańskich duchowny o najwyższych święceniach. Urząd kościelny w Kościele katolickim i w kościołach prawosławnych uznawany za najwyższy stopień sakramentu kapłaństwa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.