• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gliwicach  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Górny Śląsk (łac. Silesia Superior, śl. Gůrny Ślůnsk, czes. Horní Slezsko, śl-niem. Oberschläsing, niem. Oberschlesien) – kraina historyczna położona na terenie Polski i Czech w dorzeczu górnej Odry oraz początkowego biegu Wisły, południowo-wschodnia część Śląska.Radio CCM – nadająca od 1998 roku lokalna komercyjna rozgłośnia radiowa na Śląsku, stworzona przez Stowarzyszenie DeoRecordings.

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gliwicach – parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, w diecezji katowickiej. W 2015 liczyła 504 wiernych.

  Historia[ | edytuj kod]

  Początki ewangelicyzmu na Górnym Śląsku sięgają czasów Reformacji. Pierwszy zbór ewangelicki powstał w Tarnowskich Górach w 1531 r. i obejmował on także ewangelików gliwickich.

  Pierwsza wzmianka o społeczności ewangelickiej w Gliwicach pochodzi z 1790 roku. Oficjalne uznanie parafii przez władze nastąpiło 14 września 1809 r. W latach 1804-1872 nastąpił bardzo szybki rozwój parafii. Liczba jej członków wzrosła z 351 do 3000. Brali oni aktywny udział we władzach miast, łącznie ze stanowiskiem burmistrza miasta Gliwic.

  Bp Jerzy Samiec (ur. 27 marca 1963 w Cieszynie) – polski biskup luterański, Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej – najstarszy i największy Kościół ewangelicki (protestancki) w Polsce, kościół luterański prawnie działający na terenie Polski, będący członkiem takich organizacji, jak Światowa Rada Kościołów, Światowa Federacja Luterańska, Konferencja Kościołów Europejskich, Polska Rada Ekumeniczna. Organem prasowym jest Zwiastun Ewangelicki. Zwierzchnikiem Kościoła jest bp Jerzy Samiec.
  Poewangelicki kościół św. Barbary

  Nabożeństwa odbywały się w ratuszu, czasami również w kościele św. Barbary. W roku 1815 władze przekazały ten kościół ewangelikom. Z uwagi na zły stan techniczny kościółka św. Barbary, nieużywanego, zamkniętego przez władze miejskie w marcu 1853 r., w 1856 r. odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła ewangelickiego tuż obok rozebranego. W 1859 r. odbyło się poświęcenie nowo wybudowanego kościoła, jeszcze bez wieży. Kościół wraz z wieżą został oddany w roku 1863 – trudności z wybudowaniem wieży wynikały ze słabego, grząskiego podłoża.

  Kościół św. Barbary w Gliwicach (Kościół Garnizonowy) - kościół parafialny parafii wojskowej w Gliwicach w dekanacie Gliwice w diecezji gliwickiej, położony w dzielnicy Śródmieście, dawny kościół ewangelicki.Ks. prof. Jan Szeruda (ur. 26 grudnia 1889 r. w Wędrynii na Zaolziu, zm. 21 marca 1962 r. w Warszawie), duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, pełniący obowiązki biskupa (zwierzchnika) Kościoła w latach 1945-1951.

  W roku 1900 rozpoczęto budowę kolejnych dwóch kościołów ewangelickich: w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej, oraz w Łabędach przy ul. Strzelców Bytomskich. We wrześniu 1902 r. odbyło się poświęcenie obu kościołów.

  Pomimo różnych zawirowań dziejowych społeczność ewangelicka w Gliwicach umacniała się i w 1939 r. liczyła już 12 tys. osób. Wykazywała przy tym dużą aktywność społeczną. Prowadziła dom opieki, dom dziecka, 4 szkoły, 2 przedszkola, punkt pomocy dla najuboższych, stację opieki nad bezdomnymi. Prowadziła również swój dom wczasowy.

  Aż do II wojny światowej szkoły ewangelickie powszechnie funkcjonowały na ziemiach polskich. Przykładem są warszawskie gimnazja ewangelickie: męskie im. Mikołaja Reja i żeńskie im. Anny Wazówny, które stały się wręcz wizytówką polskiego ewangelicyzmu. Było to szkoły utrzymywane przez poszczególne parafie ewangelickie, przy wsparciu finansowym państwa.Diecezja katowicka – jedna z sześciu diecezji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Liczy 41 parafii oraz 27 filiałów, które dysponują 62 kościołami i 33 kaplicami, obsługiwanymi przez 30 duchownych. Siedzibą władz diecezjalnych są Katowice.

  Po zakończeniu II wojny światowej ewangelicy w Gliwicach przeżywali ciężki okres. Byli prześladowani i zostali pozbawieni swoich kościołów: kościół św. Barbary został przejęty przez przyjezdną ludność rzymskokatolicką i przekazany przez władze państwowe do użytku katolickiego duszpasterstwa wojskowego jako kościół garnizonowy, kościół przy ul. Jagiellońskiej został zabrany przez zakon pallotynów, zaś w kościele w Łabędach wojsko radzieckie urządziło kuźnię.

  Reformacja – ruch religijno-polityczno-społeczny zapoczątkowany przez Marcina Lutra w XVI wieku, mający na celu odnowę chrześcijaństwa. Był reakcją na negatywne zjawiska, które miały miejsce w katolickiej hierarchii kościelnej, a także stanowił opozycję do katolickiej doktryny dogmatycznej. Podwaliny pod wystąpienie Marcina Lutra położyła działalność Jana Husa na początku XV wieku – ruch husycki (husyci) odegrał ważną rolę w rozwoju reformacji.Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (CME) – organizacja misyjno-ewangelizacyjna Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, działająca na terenie całego kraju. Posiada status organizacji pożytku publicznego.

  W 1946 r. w parafii pracę rozpoczął ks. Wilhelm Firla. Nabożeństwa odbywały się w małej salce dawnego Domu Opieki. Parafia w tym czasie liczyła ok. 2 tys. wiernych. W wyniku usilnych starań w 1948 roku zakon pallotynów zwrócił zabrany kościół przy ul. Jagiellońskiej. Po wykonaniu koniecznych remontów, 16 października 1949 roku w Gliwicach i w Łabędach uroczyste nabożeństwo odprawił ks. bp Jan Szeruda.

  W maju 1952 roku ks. W. Firla został przeniesiony do Sorkwit na Mazurach. Po nim parafię przejął ks. Alfred Figaszewski, który po 40-letniej pracy w tej parafii w 1992 roku przeszedł na emeryturę. Od 1989 r. - najpierw jako wikariusz a później proboszcz - do konsekracji na biskupa i wprowadzenia w urząd zwierzchnika Kościoła w styczniu 2010 r., pracę duszpasterską w parafii prowadził ks. Jerzy Samiec. Obecnie proboszczem parafii jest ks. Andrzej Wójcik.

  Nawiązując do przedwojennej działalności ewangelików na polu społecznym i kulturalnym, z inicjatywy ks. Jerzego Samca w 1995 roku powstało Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne, które powołało społeczną szkołę podstawową, gimnazjum i liceum ogólnokształcące, natomiast w latach 2003-2012 parafia prowadziła Dom Gościnny Księżówka w Wiśle, który służył całej wspólnocie Kościoła jako Dom Rekolekcyjny.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.