• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Parafia Ducha Świętego w Mielcu

  Przeczytaj także...
  Mielec – miasto powiatowe w południowo-wschodniej części Polski, w województwie podkarpackim. Miasto położone w dolinie Wisłoki, w Kotlinie Sandomierskiej, historycznie znajdujące się w Małopolsce. Miasto liczy 61 238 mieszkańców i ma powierzchnię 46,89 km² (stan na 31 marca 2013 r.). Jest członkiem Związku Miast Polskich.Akcja Katolicka – ruch katolików świeckich (laikatu), zmierzający do większego nasycenia życia publicznego wartościami chrześcijańskimi. Wywodzi się z katolickich ruchów społecznych XIX w.
  Parafia (z łac. parochia), probostwo – podstawowa jednostka organizacyjna Kościoła katolickiego i wielu innych wyznań chrześcijańskich. Według koncepcji teologicznych to przede wszystkim określona wspólnota wiernych. Zwierzchnikiem parafii jest proboszcz, któremu mogą pomagać inni księża wikariusze, oraz kapelani czy rezydenci. Centralnym ośrodkiem życia parafii jest kościół parafialny (farny).

  Parafia św. Ducha w Mielcurzymskokatolicka parafia w Mielcu położona w dekanacie Mielec-Północ. Obejmuje osiedle Borek i osiedle Lotników. Kościół parafialny został zbudowany w latach 1983-1987. Mieści się przy ulicy Pisarka.

  Przy parafii swoją działalność prowadzą: Akcja Katolicka, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Caritas parafialny, chór parafialny, Odnowa w Duchu Świętym, Róże Różańcowe, Grupa Biblijna, Stow. MB Patronki Dobrej Śmierci, Apostolat Maryjny, schola młodzieżowa, Ruch Światło-Życie, Dziewczęca Służba Maryjna, Papieskie Dzieło Misyjne, Grupa AA.

  Ruch Światło-Życie (znany powszechnie jako Oaza) – jeden z ruchów odnowy Kościoła rzymskokatolickiego. Ruch ten powstał w Polsce, a jego założycielem był Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.Dziewczęca Służba Maryjna, popularnie, zwyczajowo nazywana Bielanki – wspólnota parafialna w Kościele katolickim, skupiająca dziewczęta od wieku przedszkolnego, choć przeznaczona głównie dla dziewcząt ze szkoły podstawowej.

  Proboszczowie parafii[]

  Galeria[]

 • Wnętrze zakrysti w Parafii Ducha Świętego w Mielcu.

 • Wnętrze prezbiterium Parafii Ducha Świętego w Mielcu.

 • Miejsce wmurowania kamienia węgielnego w Kościele Ducha Świętego w Mielcu

 • Skarbona Świętego Antoniego w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego w Mielcu.

 • Konfesjonał w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego w Mielcu.

  Polska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich im. kard. Stefana Wyszyńskiego (PFSRK) – polska organizacja katolicka, założona w 1993 i skupiająca Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, które powstawały od 1989 i były uznawane przez ordynariuszy w diecezjach. Federacja i zrzeszone w niej grupy deklarują działania na rzecz realizacji postanowień tzw. Karty Praw Rodziny, dokumentu ogłoszonego przez Stolicę Apostolską, tj. tworzenie warunków na rzecz rozwoju rodziny, promocji nauki Kościoła katolickiego w życiu rodzinnym, umacnianie instytucji małżeństwa. Według własnych szacunków stowarzyszenia zrzeszone w PFSRK liczyły w 2005 około 30 tys. osób. Na czele PFSRK stoi Kazimierz Kapera.Anonimowi Alkoholicy (AA, z ang. Alcoholics Anonymous) – dobrowolne, samopomocowe grupy osób uzależnionych od alkoholu etylowego, tworzone w celu utrzymania trzeźwości własnej i wspomagania innych alkoholików w jej osiąganiu. Podstawą filozofii AA jest Dwanaście Kroków AA.
 • Figura Jana Pawła II w Kościele pod wezwaniem Ducha Świętego w Mielcu.

 • Ołtarz w parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Mielcu.

 • 1 Witraż w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego w Mielcu.

 • 2 witraż w parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Mielcu

 • Dekanat Mielec Północ - dekanat wchodzący w skład diecezji tarnowskiej. Powstał 10 października 1986 na mocy dekretu bpa Jerzego Karola Ablewicza. Pierwszym dziekanem był ks. Stanisław Jurek (proboszcz parafii św. Mateusza w Mielcu). Od 1996 dziekanem był ks. Józef Mróz (proboszcz parafii w Borowej), a następnie od 2011 ks. Janusz Kłęczek (proboszcz parafii św. Mateusza w Mielcu)Caritas – katolicka organizacja charytatywna działająca zarówno w Polsce, jak i na świecie. Nadzór nad polskim oddziałem pełni Konferencja Episkopatu Polski. Caritas Catholica powstała w 1926 roku.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kościół łaciński, Kościół katolicki obrządku łacińskiego, Kościół rzymskokatolicki, Kościół zachodni – największa liczebnie część Kościoła katolickiego, mająca własną, odrębną tradycję liturgiczną oraz własną i odrębną strukturę. Głową Kościoła rzymskokatolickiego jest biskup Rzymu, czyli papież. Z danych opublikowanych w Annuario Pontificio z 2010 roku wynika, że do Kościoła łacińskiego należy ok. 1 mld 130 mln ludzi czyli ok. 98,5% katolików.
  Ruch Odnowy w Duchu Świętym (Katolicka Odnowa Charyzmatyczna) – ruch katolicki powstały w 1967 w Stanach Zjednoczonych, m.in. pod wpływem Soboru Watykańskiego II oraz teologii zielonoświątkowej.

  Reklama