• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Parafia św. Jana Chrzciciela w Tychach

  Przeczytaj także...
  Górny Śląsk (łac. Silesia Superior, śl. Gůrny Ślůnsk, czes. Horní Slezsko, śl-niem. Oberschläsing, niem. Oberschlesien) – kraina historyczna położona na terenie Polski i Czech w dorzeczu górnej Odry oraz początkowego biegu Wisły, południowo-wschodnia część Śląska.Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach – muzeum sztuki religijnej istniejące w Katowicach, gromadzi artefakty związane z historią kościoła katolickiego i mieszkańców Górnego Śląska.
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Parafia św. Jana Chrzcicielarzymskokatolicka parafia znajdująca się w Tychach. Parafia należy do dekanatu Tychy Stare w archidiecezji katowickiej.

  Parafia istnieje formalnie od 28 marca 1976 r., ale nieformalnie od 1957 r. kiedy to został poświęcony jej kościół. Powstał w okresie tzw. "odwilży" po wydarzeniach 1956 r., ale na powstanie parafii musiano oczekiwać dwadzieścia lat.

  Kościół parafialny[]

  Jeden z pierwszych wybudowanych po II wojnie światowej na Górnym Śląsku. U zarania swego powstania był miejscem radykalnego eksperymentu plastycznego, który spotkał się z dość zdecydowaną negatywną reakcją parafian.

  Archidiecezja katowicka − jedna z 14 archidiecezji obrządku łacińskiego w Kościele katolickim w Polsce ustanowiona w 1925 roku. Od 25 marca 1992 archidiecezja tworzy metropolię katowicką wraz z sufraganiami: diecezją gliwicką i diecezją opolską.Parafia (z łac. parochia), probostwo – podstawowa jednostka organizacyjna Kościoła katolickiego i wielu innych wyznań chrześcijańskich. Według koncepcji teologicznych to przede wszystkim określona wspólnota wiernych. Zwierzchnikiem parafii jest proboszcz, któremu mogą pomagać inni księża wikariusze, oraz kapelani czy rezydenci. Centralnym ośrodkiem życia parafii jest kościół parafialny (farny).

  Zezwolenie na budowę parafia otrzymała 18 stycznia 1957 r., kiedy proboszczem był ks. Jan Kapołka [1] (w l. 1957-1963). Rozpoczęcie budowy nastąpiło w sierpniu 1957 r. Projektantem kościoła był inż. arch. Zbigniew Weber [2], a konstruktorem inż. Tadeusz Szczęsny. Poświęcenie nastąpiło 21 grudnia 1958 r.

  Dekanat Tychy Stare - jeden z 34 dekanatów katolickich w archidiecezji katowickiej. W jego skład wchodzą następujące parafie:Tychy (niem. Tichau) – miasto na prawach powiatu na południu Polski, położone na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, w południowej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP). Jest jednym z ośrodków centralnych konurbacji górnośląskiej.

  Nowoczesna architektura kościoła, zdecydowanie odbiegająca od dotychczasowych form od początku stała się przedmiotem dyskusji i licznych krytyk. Znacznej części wiernych przyzwyczajonych do tradycyjnego stylu i wystroju wnętrza, nie odpowiadała prostota i surowość stylu kościoła.

  Kościół łaciński, Kościół katolicki obrządku łacińskiego, Kościół rzymskokatolicki, Kościół zachodni – największa liczebnie część Kościoła katolickiego, mająca własną, odrębną tradycję liturgiczną oraz własną i odrębną strukturę. Głową Kościoła rzymskokatolickiego jest biskup Rzymu, czyli papież. Z danych opublikowanych w Annuario Pontificio z 2010 roku wynika, że do Kościoła łacińskiego należy ok. 1 mld 130 mln ludzi czyli ok. 98,5% katolików.

  Wielkie emocje wzbudził wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego - dzieło inż. Webera. Niezwykle ekspresyjne jego przedstawienie zostało pozbawione tła, przede wszystkim krzyża, które do dziś jest przedmiotem kontrowersyjnych opinii.

  Jeszcze większe protesty parafian wzbudziła droga krzyżowa, również autorstwa inż. Webera. Według opisu ks. Leszka Makówki: na ceglanej ścianie ciągnął się pas szerokości około dwóch metrów, w który zostały wmalowane białe prostokątne pola z symbolicznie zaznaczonymi stacjami drogi krzyżowej. Drogę wyznaczał ślad czarnych stóp człowieka, którym towarzyszył gąszcz gwoździ, biczów, mniejszych i większych krzyży, przy czym czarny duży krzyż był krzyżem Chrystusa.

  Takie surowe przedstawienie "Drogi" spotkało się ze zdecydowana reakcją parafian, którzy po wielu interwencjach w katowickiej kurii biskupiej, która, przy braku sprzeciwu ze strony ówczesnego proboszcza, nakazała zamalowanie tej "Drogi" (prawdopodobnie na początku lat 80. XX w.). Obecna, tradycyjna, jest autorstwa Reginy Lipeckiej i Zofii Kaszowskiej.

  Według opinii dyr. Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach, ks. L. Makówki nowy sposób przedstawienia drogi krzyżowej był nierozerwalnie związany z nowoczesną architekturą samego kościoła. (...) Cykl powstał w okresie poszukiwań nowego języka sztuki religijnej, kiedy sam Kościół nie wypowiedział się jeszcze oficjalnie na temat możliwości nowej sztuki sakralnej. Tym bardziej forsowana przez ks. Kopałkę wizja architektury i sztuki wydawała się być niezwykle śmiała. Z dzisiejszej perspektywy wyraźnie widać jednak niedociągnięcia artystyczne zarówno w cyklu drogi krzyżowej, jak i w przedstawieniu umęczonego Chrystusa. Ale chyba najważniejsze, co wydarzyło się wokół tyskiego konfliktu, to rozbudzenie zainteresowania sprawami Kościoła, a także kwestiami sztuki [sakralnej].

  Prawdopodobnie inspiracją dla poprzedniej tyskiej drogi krzyżowej była "Droga" s. Almy Skrzydlewskiej w kościele pw. św. Marcina w Warszawie[3], powstała w l. 1957-1958, która również wzbudziła swoją ascetyczną i nowoczesną formą silne emocje.

  Przypisy

  1. W tym czasie proboszcz był niejednokrotnie karany administracyjnie za odprawianie nabożeństw.
  2. I był adekwatny do nowoczesnej bryły kościoła
  3. ks. Leszek Makówka, O recepcji nowej sztuki religijnej; [w:] "....?....", 201.?, nr ..., ss. 56-60.

  Linki zewnętrzne[]

 • Informacje o parafii na stronie Archidiecezji katowickiej. www.archidiecezja.katowice.pl. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama