• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Parafia św. Jana Chrzciciela w Ozimku

  Przeczytaj także...
  Diecezja opolska (łac.: Dioecesis Opoliensis, niem. Bistum Oppeln) - jedna z 3 diecezji obrządku łacińskiego w metropolii katowickiej w Polsce ustanowiona Administraturą Apostolską zachodniej części Górnego Śląska w okresie 1945-1972, którą kierował m.in. kard. Bolesław Kominek, ustanowiona diecezją w 1972 przez papieża Pawła VI bullą Episcoporum Poloniae coetus.Ozimek (niem. Malapane) – miasto w województwie opolskim, w powiecie opolskim, w odległości ok. 21 km na wschód od Opola. Ozimek położony jest nad rzeką Małą Panwią (prawy dopływ Odry), na Równinie Opolskiej, na pograniczu Niziny i Wyżyny Śląskiej, na Górnym Śląsku, w odległości 10 km od kompleksu jezior turawskich. Rozciąga się pomiędzy drogą krajową nr 46 a linią kolejową 144.
  Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej - zgromadzenie zakonne założone 3 maja 1850 przez Edmunda Bojanowskiego, który do 1866 osobiście przyjmował kandydatki do zakonu i decydował o dopuszczeniu ich do ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Obecnie dziewczęta w wieku od 18 do 30 lat mogą zgłaszać się do przełożonej generalnej na okres rocznej próby.

  Parafia św. Jana Chrzcicielarzymskokatolicka parafia w Ozimku. Parafia należy do dekanatu Ozimek w diecezji opolskiej.

  Historia parafii[]

  Parafia została erygowana 28 stycznia 1936 roku z gromad Ozimek i Schodnia, wydzielonych z parafii w Krasiejowie oraz części Antoniowa z parafii w Szczedrzyku. Kościół zbudował ks. Fr. Pieruszka w latach 1934-1935. Konsekracja odbyła się w 1936 roku. Dnia 18 grudnia 1978 roku teren kościelny wraz z zabudowaniami został przekazany na własność Huty Małapanew, a parafia otrzymała nowy teren w centrum Ozimka i zezwolenie na budowę nowego kościoła. W latach 1978-1983 powstał obecny, nowy kościół. Z par. św. Jana Chrzciciela w Ozimku 25 sierpnia 1985 roku erygowano parafię MB Różańcowej w Schodni Starej, a 9 czerwca 1991 roku wyłączona została z parafii Ozimek Schodnia Nowa i przyłączona do parafii Schodnia Stara. Dawny kościół parafialny, który jest własnością Huty Małapanew, jest miejscem kultu św. Floriana, patrona hutników.

  Erygowanie (łac. erigo – wznoszę) – pojęcie z prawa kanonicznego Kościoła katolickiego odnoszące się do założenia lub ufundowania kaplicy, kościoła, klasztoru, parafii lub diecezji przez uroczysty dekret biskupa lub Stolicy Apostolskiej.Szczedrzyk (niem. Sczedrzik) – wieś w Polsce, położona w województwie opolskim, w powiecie opolskim, w gminie Ozimek, nad Jeziorem Turawskim, 20 km na wschód od Opola.

  Terytorium[]

  Parafie zamieszkuje 9830 mieszkańców, swym zasięgiem terytorialnym obejmuje ona:

 • Ozimek – ulice: Brzeziny, Cmentarna, Częstochowska, Dłuskiego, Dzierżonia, Kolejowa (numery 1-3), 20-lecia, Kopernika, Korczaka, Krótka, Krzywa, Kwiatowa, 1 Maja, 8 Marca, Mickiewicza, Opolska, Sikorskiego, Słowackiego, Sportowa, Szpitalna, pl. Wolności, Wyzwolenia;
 • Antoniów – ulice: Akacjowa, Boczna, Brzozowa, Danysza, Dolna, Dylakowska (numery 2a, 4, 6), Kasztanowa, Klonowa, Leśna, Lipowa, Ozimska, Powstańców Śl., Rzeczna.
 • Inne kościoły i kaplice[]

  Parafia obejmuje ponadto:

  Kaplica (łac. cappa zdrobniale capella kapliczka) – niewielka chrześcijańska budowla sakralna, wolno stojąca lub połączona z większym obiektem architektonicznym; wydzielone pomieszczenie z ołtarzem lub boczna część kościoła tworząca odrębną całość, w której znajduje się ołtarz.Parafia (z łac. parochia), probostwo – podstawowa jednostka organizacyjna Kościoła katolickiego i wielu innych wyznań chrześcijańskich. Według koncepcji teologicznych to przede wszystkim określona wspólnota wiernych. Zwierzchnikiem parafii jest proboszcz, któremu mogą pomagać inni księża wikariusze, oraz kapelani czy rezydenci. Centralnym ośrodkiem życia parafii jest kościół parafialny (farny).
 • kaplicę w klasztorze Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej w Ozimku,
 • kaplica w szpitalu.
 • Duszpasterze[]

 • ks. Franciszek Pietruszka, pełniący urząd w latach 1933-1939;
 • ks. Paweł Kocur, pełniący urząd w latach 1939-1946;
 • ks. Józef Zebrała, pełniący urząd w latach 1946-1957;
 • ks. Andrzej Jabłoński, pełniący urząd w latach 1957-1974,
 • ks. Gerard Kałuża, pełniący urząd w latach 1974-2008,
 • ks. Marian Demarczyk, pełniący urząd od roku 2008 do dziś.
 • Grupy parafialne[]

 • Ministranci,
 • Dzieci Maryi,
 • Róże Różańcowe,
 • Duszpasterstwo młodzieży,
 • Grupa Odnowy w Duchu Świętym,
 • Krąg biblijny,
 • Schola,
 • Apostolat „Margaretka”,
 • Ognisko misyjne,
 • Stowarzyszenie Rodziny błogosławionego Edmunda Bojanowskiego.
 • Przypisy

  1. Dane adresowe parafii. [dostęp 23 stycznia 2014].
  2. Parafia rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela w Ozimku. [dostęp 23 stycznia 2014].
  3. Parafia na stronie diecezji opolskiej. [dostęp 23 stycznia 2014].
  4. Strona parafii w Ozimku. [dostęp 23 stycznia 2014].

  Linki zewnętrzne[]

 • Parafia św. Jana Chrzciciela w Ozimku
 • Poświęcenie kościoła (konsekracja kościoła) (łac. dedicatio ecclesiae) – uroczyste poświęcenie nowo powstałej świątyni, zastrzeżone dla biskupa.Krasiejów (niem. Krascheow) – wieś położona w województwie opolskim, w powiecie opolskim, w gminie Ozimek, ok. 5 km na wschód od drogi krajowej nr 46 Opole-Lubliniec-Częstochowa i siedziby gminy – Ozimka, na południe od drogi wojewódzkiej nr 453 Bierdzany-Zawadzkie.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kościół św. Jana Chrzciciela – rzymskokatolicki kościół parafialny w Ozimku. Kościół należy do parafii św. Jana Chrzciciela w Ozimku w dekanatu Ozimek w diecezji opolskiej.
  Kościół – w religii chrześcijańskiej budynek przeznaczony do celów rytualnych, sakralnych: odprawiania nabożeństw, sprawowania sakramentów, odmawiania modlitw itp.
  Kościół łaciński, Kościół katolicki obrządku łacińskiego, Kościół rzymskokatolicki, Kościół zachodni – największa liczebnie część Kościoła katolickiego, mająca własną, odrębną tradycję liturgiczną oraz własną i odrębną strukturę. Głową Kościoła rzymskokatolickiego jest biskup Rzymu, czyli papież. Z danych opublikowanych w Annuario Pontificio z 2010 roku wynika, że do Kościoła łacińskiego należy ok. 1 mld 130 mln ludzi czyli ok. 98,5% katolików.
  Klasztor (czes. klášter, z niem. Kloster, od łac. claustrum, miejsce zamknięte) – budynek, lub kompleks budynków, w którym zamieszkują zakonnicy, lub zakonnice określonej reguły, charakterystyczny dla wyznań chrześcijańskich jak i buddyzmu; w obrządku wschodnim – monaster.

  Reklama