• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Parafia św. Jadwigi w Mokobodach

  Przeczytaj także...
  Topór (Bipenium, Kołki, Starża, Wścieklica) – polski herb szlachecki, jeden z najstarszych herbów polskich, noszący zawołanie Starza. Był najbardziej rozpowszechniony na ziemi krakowskiej, lubelskiej, sandomierskiej oraz na Mazowszu. Najwcześniejsza pieczęć z jego wizerunkiem pochodzi z 1282. Aktem unii horodelskiej został przeniesiony na Litwę.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
  Andrzej Gembicki herbu Nałęcz (zm. w 1654 w Janowie Podlaskim) – biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy gnieźnieński w latach 1628–1638, biskup diecezjalny łucki w latach 1638–1654.

  Parafia Świętej Jadwigi w Mokobodachparafia rzymskokatolicka w Mokobodach.

  Po roku 1458 wieś została włączona do nowo erygowanej parafii pw. Najświętszej Panny Marii w odległym o 2 km Budzieszynie. Dopiero w roku 1513 Chreptowicz wraz ze starostą Kobrzyńskim wybudowali w Mokobodach kościół drewniany pw. św. Jadwigi. Jednocześnie utworzona została parafia, do której należało kilkanaście okolicznych wsi. W roku 1646 nastąpiło przyłączenie parafii budzieszyńskiej do mokobodzkiej dekretem biskupa łuckiego Andrzeja Gembickiego. W parafii zachowały się księgi metrykalne od 1651 r.

  Jakub Kubicki (ur. 1758 w Warszawie, zm. 13 czerwca 1833 w Wilkowie) – polski architekt, przedstawiciel klasycyzmu, uczeń Domenico Merliniego, stypendysta fundacji Stanisława Augusta Poniatowskiego; brat Macieja.Księżopole-Jałmużny (do 2010 Książopole-Jałmużny) – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim, w gminie Mokobody.

  Kościół przetrwał do 1766 roku, w którym Aleksander Ossoliński herbu Topór, starosta drohicki, miecznik wielki litewski na miejscu mocno zniszczonego, ufundował nowy kościół. Był to także kościół drewniany, zbudowany na fundamentach murowanych. Kościół miał pięć ołtarzy i chór z organami. Obok kościoła usytuowano dzwonnicę z trzema dużymi dzwonami oraz szpital dla chorych i ubogich utrzymujących się z jałmużny. Pomyślny rozwój parafii przerwał pożar kościoła w 1792 r.

  Parafia (z łac. parochia), probostwo – podstawowa jednostka organizacyjna Kościoła katolickiego i wielu innych wyznań chrześcijańskich. Według koncepcji teologicznych to przede wszystkim określona wspólnota wiernych. Zwierzchnikiem parafii jest proboszcz, któremu mogą pomagać inni księża wikariusze, oraz kapelani czy rezydenci. Centralnym ośrodkiem życia parafii jest kościół parafialny (farny).Aleksander-Maciej Ossoliński herbu Topór (ur. 1725, zm. w 21 stycznia 1804 w Rudce, a pochowany w Wyszkowie) – polski hrabia, starosta drohicki w latach 1757-1774]], sokołowski, sulejowski, mszczonowski, miecznik wielki litewski od 1775 roku, odznaczony Orderem Orła Białego (8.10.1777).

  Budowę obecnego murowanego, neoklasycystycznego kościoła parafialnego rozpoczął ks. Żebrowski w 1792 r., a fundatorem był Jan Onufry Ossoliński. Projekt architektoniczny autorstwa Jakuba Kubickiego jest czterokrotnie pomniejszonym projektem tegoż autora wyróżnionego w ogłoszonym przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego konkursie architektonicznym na świątynię – votum za Konstytucję 3 maja. Budowę, ze względu na śmierć fundatora, ukończono w roku 1819. Kościół został konsekrowany przez Bpa Marcelego Gutkowskiego w 1837 r.

  Jan Onufry Ossoliński herbu Topór (ur. 1760, zm. 1812) – starosta drohiczyński, poseł ziemi drohickiej na Sejm Czteroletni w 1790 roku.I wojna światowa – konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 (w latach 20. i 30. XX wieku nazywany "wielką wojną") pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917), a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię.

  Kościół przetrwał pierwszą i drugą wojnę światowa bez większych zniszczeń. W latach 1964-1966 artysta malarz Tadeusz Drapiewski wykonał na ścianach polichromie o tematyce maryjnej. W roku 1979 wymieniono drewnianą podłogę na posadzkę z marmuru.

  Terytorium parafii obejmuje: Mokobody, Bale, Jeruzale, Kapuściaki, Księżopole-Jałmużny, Księżopole-Smolaki, Męczyn, Osiny Dolne, Osiny Górne, Pieńki, Skupie, Świniary, Wesoła, Zaliwie-Brzozówka , Zaliwie-Piegawki, Zaliwie-Szpinki, Zemły.

  Jan Marceli Gutkowski, (ur. 27 maja 1776, zm. 3 października 1863 we Lwowie) – polski duchowny rzymskokatolicki, dominikanin, scholastyk kapituły katedralnej płockiej, kapelan wojsk napoleońskich i naczelny kapelan wojsk Królestwa Polskiego (od 1819 r.), od 1827 senator Królestwa Polskiego, skreślony z listy senatorów przez sejm powstania listopadowego 20 lipca 1831 roku.Księżopole-Smolaki – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim, w gminie Mokobody.

  Do parafii należą kaplice dojazdowe w Budzieszynie, Jałmużnach, Osinach Dolnych i Świniarach.

  Przypisy
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Konstytucja 3 maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Stanisław August Poniatowski, właściwie Stanisław Antoni Poniatowski herbu Ciołek, (ur. 17 stycznia 1732 w Wołczynie, zm. 12 lutego 1798 w Petersburgu) – król Polski w latach 1764–1795 jako Stanisław II August; wcześniej stolnik wielki litewski od 1755, starosta przemyski od 1753. Od 1777 należał do masonerii. Ostatni władca Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
  Kościół łaciński, Kościół katolicki obrządku łacińskiego, Kościół rzymskokatolicki, Kościół zachodni – największa liczebnie część Kościoła katolickiego, mająca własną, odrębną tradycję liturgiczną oraz własną i odrębną strukturę. Głową Kościoła rzymskokatolickiego jest biskup Rzymu, czyli papież. Z danych opublikowanych w Annuario Pontificio z 2010 roku wynika, że do Kościoła łacińskiego należy ok. 1 mld 130 mln ludzi czyli ok. 98,5% katolików.
  Zaliwie-Szpinki – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim, w gminie Mokobody nad rzeką Liwiec.

  Reklama