• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Parafia św. Józefa w Załężu  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Żywy Różaniec – międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji.Załęże (niem. Zalenze) – dawniej samodzielna gmina, od 1924 dzielnica Katowic, położona w północno-zachodniej części miasta, ciągnąca się wzdłuż ulicy Gliwickiej, od centrum Katowic, aż do granicy z Chorzowem. Zabudowania stanowią w przeważającej części kamienice i zaniedbane zabytkowe familoki. Jest to jedna z najstarszych dzielnic Katowic.
  Probostwo
  Dom parafialny i Klasztor Sióstr Jadwiżanek

  Parafia św. Józefarzymskokatolicka parafia znajdująca się w Katowicach, w dzielnicy Załęże. Parafia należy do archidiecezji katowickiej i dekanatu Katowice-Załęże.

  Znajduje się w północno-zachodniej części miasta i obejmuje ona swoim zasięgiem całe Załęże. Została ona erygowana 1 września 1896, a jej pierwszym proboszczem w latach 1900-1942 był ksiądz prałat Józefa Kubis. Obecnie parafia liczy około 11 100 mieszkańców Załęża. Kościół parafialny znajduje się przy ulicy Gliwickiej 76.

  Parafia Świętego Szczepana w Katowicach-Bogucicach – rzymskokatolicka parafia należąca do dekanatu Katowice-Bogucice, erygowana w XIV wieku. Swym zasięgiem obejmuje dzielnicę Bogucice.Jerzy Stroba (ur. 17 grudnia 1919 w Świętochłowicach, zm. 12 maja 1999 w Poznaniu) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy gorzowski w latach 1958–1972, biskup diecezjalny szczecińsko-kamieński w latach 1972–1978, arcybiskup metropolita poznański w latach 1978–1996, od 1996 do 1999 arcybiskup senior archidiecezji poznańskiej.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Proboszczowie
 • 3 Zasięg parafii
 • 4 Obiekty parafii
 • 4.1 Kaplice
 • 5 Grupy parafialne
 • 6 Zobacz też
 • 7 Przypisy
 • 8 Bibliografia
 • 9 Linki zewnętrzne
 • Historia[]

  Do połowy XIX w. wierni z Załęża przynależeli do parafii w Bogucicach. Od połowy XIX w. wierni uczęszczali do tymczasowego kościoła przy placu Wolności, który został poświęcony w 1860. Dalekie położenie kościoła spowodowało, iż wierni zaczęli zabiegać o odłączenie i utworzenie własnej parafii wraz z kościołem.

  Zakon Braci Mniejszych Kapucynów, kapucyni – katolicka wspólnota zakonna z grupy zakonów żebrzących, wyodrębniona ze wspólnoty zakonnej stworzonej przez św. Franciszka z Asyżu w 1209 roku. Zakon ów, oddzielił się od dwóch pozostałych zakonów w 1528 roku, 11 lat po podziale franciszkanów na Braci Mniejszych i Braci Mniejszych Konwentualnych.Załęska Hałda − dawniej południowo-zachodnia część Załęża, obecnie część dzielnic: Osiedle Witosa, Załęska Hałda-Brynów i Załęże, położona w zachodniej części Katowic, przy autostradzie A4.

  Pierwsze plany budowy kościoła w Załężu pojawiły się w połowie XIX w., kiedy to ówczesnym proboszczem parafii boguckiej Leopoldem Markiefką. W tym czasie właściciel dóbr załęskich - Ernest Georges de la Tour wyszedł z pomysłem budowy kościoła, plebanii, cmentarza i szkoły w Załęskiej Hałdzie. Projekt nowej parafii z 1855 przewidywał włączenie do niej z parafii boguckiej Brynowa i Załęża, z mikołowskiej Ligoty, Ochojca, Piotrowic, a z chorzowskiej familoki z okolic Huty Baildon. Z powodu braku poparcia finansowego nie zrealizowano planów utworzenia tej parafii. Nowy właściciel Załęża - George von Moltke (od 1856) też był zainteresowany budową kościoła, ale nie powołaniem parafii.

  Archidiecezja katowicka − jedna z 14 archidiecezji obrządku łacińskiego w Kościele katolickim w Polsce ustanowiona w 1925 roku. Od 25 marca 1992 archidiecezja tworzy metropolię katowicką wraz z sufraganiami: diecezją gliwicką i diecezją opolską.Neogotyk – styl w architekturze, a także rzemiośle artystycznym, nawiązujący formalnie do gotyku, powstały około połowy XVIII wieku w Anglii i trwający do początku XX wieku, zaliczany do historyzmu.

  Powołanie załęskiej parafii wraz z kościołem wiąże się z działalnością proboszcza parafii boguckiej, księdza Ludwika Skowronka. Propozycją ks. Skowronka zatwierdził 27 grudnia 1895 biskup wrocławski kardynał Georg Kopp.

  Sprawę budowy kościoła i powołania parafii przyspieszyła katastrofa górnicza w kopalni Kleofas z 4 marca 1896, w której to w pożarze zginęło 105 górników, głównie z Bogucic, Dębu i Załęża. Podczas pogrzebu proboszcz bogucki ks. Ludwik Skowronek wygłosił ślubowanie wybudowania kościoła, która brzmiała następująco:

  Domowy Kościół to ruch świeckich dla małżeństw, inspirowany duchowością ks. Franciszka Blachnickiego. Stanowi gałąź rodzinną Ruchu Światło-Życie.Wilhelm Pluta (ur. 9 stycznia 1910 w Kochłowicach, zm. 22 stycznia 1986 pod Krosnem Odrzańskim) – polski biskup rzymskokatolicki, administrator apostolski w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1958–1972, biskup diecezjalny gorzowski w latach 1972–1986, Sługa Boży Kościoła katolickiego.

  W tym samym roku, tj. 1 września 1896 dekretem kardynała Georga Koppa erygowano parafię załęską. Potwierdzenie tego faktu przez władze świeckie nastąpiło 13 lipca 1896. Administratorem nowej parafii został 24 sierpnia 1896 proboszcz bogucki, ks. Ludwik Skowronek. Księgi parafialne zaczęto prowadzić od 1 października 1896. Miesiąc później, tj. 12 listopada wybrano Zarząd Kościelny i Radę Parafialną.

  Ulica Wiśniowa w Katowicach − jedna z ulic w katowickiej dzielnicy Załęże. Rozpoczyna swój bieg od skrzyżowania z ulicą Gliwicką. Następnie krzyżuje się z ulicą Józefa Skrzeka. Kończy swój bieg przy skrzyżowaniu z ulicą Obroki, ulicą Józefa Pukowca i ulicą Stanisława Kossutha, za wiaduktem kolejowym w rejonie osiedla Wincentego Witosa.Ministrant lub minister (łac. ministro, -are; -avi; -atum – służyć, posługiwać, pomagać) – w katolicyzmie: osoba posługująca przy celebracji Mszy świętej oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów (np. błogosławieństwa, pogrzeby, czy nabożeństwa). Ministranci są wiernymi świeckimi. Zaleca się, aby po okresie przygotowawczym zostali uroczyście pobłogosławieni do pełnienia funkcji ministranta w Zgromadzeniu Liturgicznym.

  W 1896 rozpoczęto przygotowania do budowy kościoła. W tym samym roku rozpoczęto budowę probostwa i klasztoru sióstr Jadwiżanek. Klasztor poświęcono 30 października 1899, a probostwo w listopadzie 1900.

  Budowę kościoła rozpoczęto 15 maja 1898. Poświęcenia kościoła pod wezwaniem świętego Józefa dokonał 8 listopada 1900 ks. dziekan Wiktor Schmidt, natomiast konsekracji dokonał 29 kwietnia 1902 ks. kardynał Georg Kopp. Pierwszym proboszczem parafii został Józef Kubis.

  W 1938 parafia liczyła 4 kapłanów i 18 015 wiernych. Wtedy to w załęskiej parafii udzielono 215 ślubów, 337 chrztów oraz 247 pogrzebów. W 2014 w parafii udzielono 92 chrzty św., zawarto 23 małżeństwa oraz odbyło się 166 pogrzebów.

  Duszpasterstwo akademickie – zorganizowana działalność społeczna Kościoła będąca formą przeznaczoną dla grupy specjalnej wiernych, w tym przypadku młodzieży akademickiej – studentów.Ulica Wincentego Janasa w Katowicach − jedna z ulic w katowickiej dzielnicy Załęże. Ulica rozpoczyna swój bieg od skrzyżowania z ulicą Franciszka Anioła i ulicą Gliwicką. Biegnie około 260 metrów do skrzyżowania z ulicą księdza Pawła Pośpiecha. Ulica jest jedną z głównych dróg osiedla Janasa−Ondraszka.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ulica Feliksa Bocheńskiego w Katowicach − jedna z miejskich arterii komunikacyjnych, łącząca Drogową Trasę Średnicową z autostradą A4. Biegnie przez dzielnice: Załęże, osiedle Wincentego Witosa i Załęską Hałdę. Swą nazwę wzięła od osoby dra Feliksa Bocheńskiego − prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach oraz prezesa Towarzystwa Przyjaciół Teatru Polskiego w Katowicach.
  Kopalnia Węgla Kamiennego Kleofas − zlikwidowana w 2004 r. kopalnia węgla kamiennego znajdująca się w Katowicach, w dzielnicy Osiedle Witosa (dawniej na terenie Załęża). Była częścią Katowickiego Holdingu Węglowego.
  Ruch Światło-Życie (znany powszechnie jako Oaza) – jeden z ruchów odnowy Kościoła rzymskokatolickiego. Ruch ten powstał w Polsce, a jego założycielem był Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.
  Piotrowice (niem. Petrowitz) – część dzielnicy administracyjnej Piotrowice-Ochojec miasta Katowice, położona 7 km na południe od centrum miasta. Do XV w. wraz z Podlesiem i Zarzeczem występowała pod nazwą Uniczowy. Początkowo niewielka wieś, z czasem samodzielna gmina. 1 stycznia 1874 roku weszła w skład tzw. "Amtsbezirk" z siedzibą w Mikołowie. W 1939 roku gmina Piotrowice została włączona do powiatu katowickiego. Od 1990 roku wraz z sąsiednim Ochojcem tworzy dzielnicę administracyjną Piotrowice-Ochojec.
  Ludwik Skowronek (właśc. Ludwig Skowronek) (ur. 6 kwietnia 1859 w Czuchowie, zm. 10 maja 1934 w Głuchołazach) – ksiądz katolicki, działacz społeczny, polityk niemieckiej, katolickiej partii Centrum.
  Dąb (niem. Domb) − najstarsza dzielnica Katowic, położona w północnej części miasta, ciągnąca się wzdłuż ulicy Dębowej. Od zachodu graniczy z Parkiem Śląskim, od wschodu z Koszutką, od północy z Wełnowcem - Józefowcem, a od południa z dzielnicą Załęże.
  Parafia św. Józefa Robotnika – rzymskokatolicka parafia znajdująca się w Katowicach, na osiedlu Józefowiec. Parafia należy do archidiecezji katowickiej.

  Reklama