• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Parafia św. Brata Alberta Chmielowskiego w Mońkach

  Przeczytaj także...
  Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach – rzymskokatolicka parafia położona w dekanacie Mońki należącym do metropolii białostockiej. Parafia jest siedzibą dekanatu Mońki, a jej proboszcz piastuje także funkcję dziekana.Jesień – jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z malejącą średnią dobową, oraz (w przypadku Polski) stosunkowo dużym w skali roku opadem atmosferycznym. W świecie roślin i zwierząt jest to okres gromadzenia zapasów przed zimą.
  Arcybiskup (gr. αρχή, arché - pierwszeństwo, gr. επίσκοπος, epískopos - nadzorca, biskup) – tytuł honorowy lub urząd nadawany biskupom ważniejszych diecezji (archidiecezja), a także jako wyróżnienie samej osoby biskupa ("ad personam").

  Parafia św. Brata Alberta Chmielowskiego w Mońkachrzymskokatolicka parafia w Mońkach, położona w dekanacie Mońki, należącym do metropolii białostockiej w Polsce.

  Historia parafii[]

  W roku 1997 została erygowana dekretem ks. abpa metropolity białostockiego Stanisława Szymeckiego. Nowa parafia, która została wydzielona z parafii pw. MB Częstochowskiej i św. Kazimierza. Z chwilą powołania nowej parafii uzyskano teren pod budowę kościoła przy alei Wojska Polskiego i w tym samym roku pobudowano tymczasową kaplicę, w której odprawiano nabożeństwa. Następnym etapem była budowa plebanii, którą zbudowano w latach 1997-1999.

  Edward Ozorowski (ur. 1 maja 1941 w Wólce-Przedmieściu) – polski biskup rzymskokatolicki, profesor nauk teologicznych, rektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku w latach 1979–1992, biskup pomocniczy diecezji w Białymstoku w latach 1979–2006, arcybiskup metropolita białostocki od 2006.Kaplica (łac. cappa zdrobniale capella kapliczka) – niewielka chrześcijańska budowla sakralna, wolno stojąca lub połączona z większym obiektem architektonicznym; wydzielone pomieszczenie z ołtarzem lub boczna część kościoła tworząca odrębną całość, w której znajduje się ołtarz.

  3 czerwca 2015 r. zmarł ks. prałat Henryk Miron - pierwszy proboszcz parafii, budowniczy kościoła, a od 2014 także dziekan dekanatu Mońki. Został pochowany na placu przykościelnym obok kościoła.

  28 czerwca 2015 r. arcybiskup metropolita białostocki ks. Edward Ozorowski mianował nowego proboszcza parafii ks. Henryka Radziewicza.

  Kościół parafialny[]

  Prace budowlane przy wznoszeniu nowej świątyni rozpoczęto jesienią 1998 r. według projektu, który wykonał inż. arch. Andrzej Kiluk. Od 16 listopada 2003 r. są odprawiane nabożeństwa. Kościół konsekrował abp Edward Ozorowski 24 czerwca 2007 r. w 10-lecie istnienia parafii. W tym dniu jednocześnie świętował swój jubileusz proboszcz ks. Henryk Miron (25-lecie święceń kapłańskich) – organizator parafii i budowniczy kościoła.

  Sakrament święceń, święcenia kapłańskie, kapłaństwo, święcenia – sakrament w Kościele katolickim, także Kościołach prawosławnych, anglikańskich i starokatolickich, który nadaje władzę uświęcania, tj. udzielania innych sakramentów.Nabożeństwo – forma modlitewnego zgromadzenia wiernych danego wyznania. Sens teologiczny nabożeństwa w protestantyzmie i katolicyzmie jest odmienny.

  Kaplice Parafii[]

 • W szpitalu w Mońkach, Al. Niepodległości.
 • Pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej w Domu Pomocy Społecznej w Mońkach, ul. PCK.
 • Do parafii należą[]

  ulice Moniek: Armii Krajowej, Augustowska, Gajowa, Jagodowa, Konopnickiej, Kościuszki, Krzywa, Leśna, Al. Niepodległości (od Tysiąclecia) Norwida, Parkowa, PCK, Polna, Słoneczna, Świerkowa, Szlachecka, Tuwima, Tysiąclecia (od Al. Niepodległości), Wesoła, Wiśniowa, Wojska Polskiego (do drogi wiodącej do oczyszczalni), Zielona, Żurawia. miejscowości: Ciesze 2 km, Krzeczkowo 7 km, Potoczyzna 1,5 km, Przytulanka 3 km.

  Parafia (z łac. parochia), probostwo – podstawowa jednostka organizacyjna Kościoła katolickiego i wielu innych wyznań chrześcijańskich. Według koncepcji teologicznych to przede wszystkim określona wspólnota wiernych. Zwierzchnikiem parafii jest proboszcz, któremu mogą pomagać inni księża wikariusze, oraz kapelani czy rezydenci. Centralnym ośrodkiem życia parafii jest kościół parafialny (farny).Stanisław Szymecki (ur. 26 stycznia 1924 w Katowicach) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor teologii fundamentalnej, rektor Śląskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie w latach 1968–1978, biskup diecezjalny kielecki w latach 1981–1993, arcybiskup metropolita białostocki w latach 1993–2000, od 2000 arcybiskup senior archidiecezji białostockiej.

  Duszpasterstwo[]

  Pogrzeb ks. prałata Henryka Mirona
  Mońki; dn. 05.06.2015r. - msza pogrzebowa
  Kondukt pogrzebowy, tłumy parafian
  Miejsce spoczynku ks. Henryka Mirona
  Wieńce, wiązani, kwiaty na grobie

  Dotychczasowi proboszczowie[]

 • ks. prałat Henryk Miron 1997–2015
 • Aktualne duchowieństwo[]

 • Proboszcz
 • – Ks. mgr teol. Henryk Radziewicz od 2015

  Poświęcenie kościoła (konsekracja kościoła) (łac. dedicatio ecclesiae) – uroczyste poświęcenie nowo powstałej świątyni, zastrzeżone dla biskupa.Proboszcz (z niem. Propst, a to od łac. praepositus, przełożony; łac. odpowiednik to parochus, z gr. πάροικος paroikos, sąsiad), pleban (łac. plebanus) – duchowny, na ogół w stopniu prezbitera, zarządzający gminą kościelną (parafią);
 • Wikariusz
 • – Ks. mgr teol. Artur Jurczak

  – Ks. mgr teol. Wojciech Stupak

 • Rezydent
 • – Ks. Józef Murziński

  Odpust parafialny[]

 • 17 czerwca
 • Przypisy
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Prałat (łac. praelatus – przełożony) – w Kościele rzymskokatolickim kapłan lub biskup mający zwyczajną władzę kościelną w prałaturze terytorialnej lub personalnej. Potocznie używa się jednak tego terminu w stosunku do kapłanów obdarzonych godnościami honorowymi przez Stolicę Apostolską lub biskupa diecezji, w której istnieje kapituła.
  Metropolia kościelna – prowincja kościelna obejmująca kilka diecezji (sufraganii) oraz archidiecezję, od której najczęściej przejmuje nazwę. Stolicą metropolii jest równocześnie stolica archidiecezji. Zwierzchnikiem metropolii jest metropolita, który jest jednocześnie arcybiskupem ordynariuszem archidiecezji leżącej w granicach metropolii.
  Świątynia – miejsce kultu religijnego. W sensie szerszym, jest to każda budowla wzniesiona w celu sprawowania w niej wszelkiego rodzaju obrzędów religijnych. W sensie węższym, świątynią może być tylko taka budowla, która spełnia przynajmniej niektóre wyższe funkcje kultowe (np. składanie ofiar), sprawowane jedynie przez kapłanów.
  Plebania – budynek mieszkalny będący własnością parafii, zazwyczaj ulokowany w pobliżu kościoła, przeznaczony na mieszkanie dla proboszcza bądź rektora oraz na kancelarię parafialną. Może również stanowić mieszkanie dla innych księży (gości lub rezydentów).
  Kościół – w religii chrześcijańskiej budynek przeznaczony do celów rytualnych, sakralnych: odprawiania nabożeństw, sprawowania sakramentów, odmawiania modlitw itp.
  Kościół łaciński, Kościół katolicki obrządku łacińskiego, Kościół rzymskokatolicki, Kościół zachodni – największa liczebnie część Kościoła katolickiego, mająca własną, odrębną tradycję liturgiczną oraz własną i odrębną strukturę. Głową Kościoła rzymskokatolickiego jest biskup Rzymu, czyli papież. Z danych opublikowanych w Annuario Pontificio z 2010 roku wynika, że do Kościoła łacińskiego należy ok. 1 mld 130 mln ludzi czyli ok. 98,5% katolików.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.