• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Parafia Świętego Ducha w Białymstoku

  Przeczytaj także...
  Diecezja białostocko-gdańska – jedna z 6 diecezji kościoła prawosławnego w Polsce utworzona 7 września 1951 zamiast diecezji białostocko-bielskiej. Graniczy z diecezjami: warszawsko-bielską, łódzko-poznańską i wrocławsko-szczecińską.Cerkiew pod wezwaniem Świętego Ducha w Białymstoku – prawosławna cerkiew parafialna. Należy do dekanatu Białystok diecezji białostocko-gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Znajduje się w dzielnicy Antoniuk, przy ulicy Antoniuk Fabryczny 13.
  Dekanat Białystok – jeden z 5 dekanatów diecezji białostocko-gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

  Parafia Świętego Ducha w Białymstoku – jedna z 20 parafii prawosławnych w dekanacie Białystok należącym do diecezji białostocko-gdańskiej.

  Na terenie parafii funkcjonuje 1 cerkiew:

 • cerkiew Świętego Ducha w Białymstoku – parafialna

 • Erygowanie (łac. erigo – wznoszę) – pojęcie z prawa kanonicznego Kościoła katolickiego odnoszące się do założenia lub ufundowania kaplicy, kościoła, klasztoru, parafii lub diecezji przez uroczysty dekret biskupa lub Stolicy Apostolskiej.Cerkiew (z gr. kyriaké – należąca do Pana, w uzupełnieniu do eklezja – zgromadzenie, później świątynia, kościół) – budynek przeznaczony do sprawowania nabożeństw w cerkwi prawosławnej lub unickiej (greckokatolickiej). Jest przestrzenią sakralną dla celebracji Boskiej Liturgii. Prawosławni oraz grekokatolicy wierzą, iż jest ona miejscem szczególnego przebywania samego Boga.

  Historia[]

  Dekretem z 1983 Jego Ekscelencja Arcybiskup Sawa erygował nową parafię pod wezwaniem Świętego Ducha w Białymstoku przy ul. Antoniuk Fabryczny 13, na osiedlu Antoniuk. Świętem parafialnym ustanowiono dzień Świętego Ducha (drugi dzień Pięćdziesiątnicy czyli Zielonych Świątek). Proboszczem parafii został ks. prot. mgr Jerzy Boreczko.

  Ryboły – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Zabłudów. Siedziba prawosławnej parafii pod wezwaniem Świętych Kosmy i Damiana (w miejscowości znajdują się 2 cerkwie: parafialna pw. Świętych Kosmy i Damiana oraz cmentarna pw. św. Jerzego). We wsi od 2009 roku funkcjonuje Muzeum Kultury Materialnej "Baćkauszczyna".Sawa, imię świeckie: Michał Hrycuniak (ur. 15 kwietnia 1938 w Śniatyczach) – polski biskup prawosławny, szósty metropolita warszawski i całej Polski.

  Cerkiew parafialna[]

  W 1982 otrzymano pozwolenie na budowę nowej cerkwi, a w dniu 1 sierpnia tegoż roku nastąpiło uroczyste położenie kamienia węgielnego. Poświęcenie cerkwi Świętego Ducha odbyło się dnia 16 maja 1999.

  Pomnik prawosławnych mieszkańców Białostocczyzny zabitych i zaginionych w latach 1939–1956 – pomnik-kapliczka położony na terenie należącym do prawosławnej parafii Świętego Ducha w Białymstoku. Upamiętnia wszystkich wyznawców prawosławia, którzy w latach 1939-1956 stracili życie na Białostocczyźnie: walcząc w szeregach Wojska Polskiego oraz Armii Czerwonej, w czasie deportacji radzieckich, wskutek terroru niemieckiego, radzieckiego i działań polskiego podziemia niepodległościowego.Parafia (z łac. parochia), probostwo – podstawowa jednostka organizacyjna Kościoła katolickiego i wielu innych wyznań chrześcijańskich. Według koncepcji teologicznych to przede wszystkim określona wspólnota wiernych. Zwierzchnikiem parafii jest proboszcz, któremu mogą pomagać inni księża wikariusze, oraz kapelani czy rezydenci. Centralnym ośrodkiem życia parafii jest kościół parafialny (farny).

  Pomnik dedykowany prawosławnym mieszkańcom Białostocczyzny[]

  Na terenie parafii został zlokalizowany pomnik poświęcony prawosławnym mieszkańcom Białostocczyzny zabitych i zaginionych w latach 1939–1956. Stanowi on część ogrodzenia cerkiewnego i jest kryty kopułą z krzyżem. Autorami projektu pomnika są Jan Kabac oraz Stefan Wyszkowski.

  Grzegorz Sosna (ur. 30 kwietnia 1939 w Szerniach, w województwie podlaskim) – polski duchowny prawosławny, publicysta i historyk, doktor nauk teologicznych.Kamień węgielny (rzadziej węgłowy) – w budownictwie tradycyjnym - kamień w narożu ściany wieńcowej, na którym opiera się węgieł ściany. Współcześnie najczęściej określa się tak pierwszy położony kamień lub cegłę, rozpoczynającą budowę. Dawniej umieszczano na nim imię budowniczego, dziś dołącza się także informacje o dacie budowy, inwestorze itp. Wmurowanie kamienia węgielnego jest zazwyczaj związane z ceremonią podpisania aktu erekcyjnego.

  Wykaz proboszczów[]

 • od 1983 – ks. Jerzy Boreczko
 • Przypisy

  Bibliografia[]

 • Kalendarz Prawosławny 2013, Wydanie Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, ISSN 1425-2171, s.218
 • Hierarchia i kler kościoła prawosławnego w granicach II Rzeczypospolitej i Polski powojennej w XIX–XXI wieku, ks. Grzegorz Sosna i m. Antonina Troc-Sosna, Ryboły 2012
 • Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona kościoła prawosławnego w Polsce
 • Zesłanie Ducha Świętego (gr. πεντηκοστή [ἡμέρα], pentekostē [hēmera]) – według Dziejów Apostolskich wydarzenie, które miało miejsce w pierwsze po zmartwychwstaniu Jezusa święto Pięćdziesiątnicy. Na zebranych w wieczerniku apostołów zstąpił Duch Święty. Apostołowie zaczęli przemawiać w wielu językach (ksenolalia) oraz otrzymali inne dary duchowe – charyzmaty (Dz. Ap. 2,1-11). Wydarzenie to zostało zapowiedziane przez Jezusa przed Jego Wniebowstąpieniem.International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.