• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Paradoxides

  Przeczytaj także...
  Skamieniałości – zachowane w skałach szczątki organizmów (skamieniałości właściwe, strukturalne), a także ślady ich aktywności życiowej (skamieniałości śladowe). Skamieniałości powstają w wyniku procesu fosylizacji. Najczęściej fosylizacji ulegają tylko części szkieletowe. Proces ten zachodzi w wyniku zastąpienia pierwotnej substancji budującej części twarde organizmu innymi związkami mineralnymi (najczęściej węglanem wapnia lub krzemionką, a rzadziej np. dolomitem, syderytem, limonitem, pirytem lub fosforanami) o tym samym składzie chemicznym (np. przejście aragonitu w bardziej stabilny kalcyt) lub odmiennym składzie chemicznym. W przypadku części twardych zbudowanych ze stabilnych substancji (np. kalcytu, krzemionki) zachowują się one czasami bez żadnych przekształceń.Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:
  Trylobity (†Trilobita, z gr. treis ‘trzy’ + lobos ‘płat’) – gromada wymarłych morskich stawonogów o owalnym i spłaszczonym grzbietobrzusznie ciele, z wyraźnie wyróżnioną częścią głowową, tułowiową i ogonową. Od strony grzbietu przykryte wapiennym pancerzem. Dwie głębokie bruzdy wzdłuż dłuższej osi ciała dzielą optycznie jego powierzchnię na trzy płaty (stąd nazwa gromady). Pojawiły się w połowie wczesnego kambru, a wymarły z końcem permu.

  Paradoxides - wymarły rodzaj trylobitów żyjący w okresie kambryjskim.

  Opis Stosunkowo duży trylobit (zwykle kilkanaście centymetrów) o długim toraksie złożonym zazwyczaj z około 17-23 segmentów, bardzo małym pygidium i cefalonie z dużą glabellą, wyraźnie rozszerzoną w przedniej części. Cały pancerz wysmukły, wydłużony. Kolce policzkowe masywne, długie.

  Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.Skamieniałości przewodnie – skamieniałości charakteryzujące się wąskim zasięgiem stratygraficznym i szerokim rozprzestrzenieniem geograficznym. Przykładem takich skamieniałości są trylobity, graptolity, konodonty, amonity, otwornice.

  Znaczenie: Skamieniałości różnych gatunków Paradoxides były jednymi z najbardziej podstawowych skamieniałości przewodnich w datowaniu dawnego kambru środkowego. Obecnie, rodzaj Paradoxides ma znaczenie głównie lokalnie, wyznaczając poziomy np. dla trzeciego oddziału kambru w Skandynawii (nadpoziom Paradoxides paradoxissimus oraz nadpoziom Paradoxides forchhammeri).

  Acta Geologica Polonica – kwartalnik wydawany od 1950 roku w Warszawie przez Komitet Nauk Geologicznych PAN. Pismo publikuje prace oryginalne związane z szeroko pojętymi naukami geologicznymi, badaniami na temat budowy, właściwości i historii Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, geologią dynamiczną, geologią historyczną, regionalną oraz strukturalną.

  Występowanie: Rodzaj znany jest z Europy oraz wschodniego wybrzeża Ameryki Północnej. W Polsce stwierdzony jedynie w wierceniach w rejonie Łeby.

  Zasięg wiekowy Oddział trzeci kambru

  Wybrane gatunki:

 • P. davidis
 • P. forchhammeri
 • P. gracilis
 • P. matthewi
 • P. paradoxissimus
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Wiesław Bednarczyk, Biostratigraphy of the Cambrian deposits in the Łeba area, „Acta Geologica Polonica”, 34 (1-2), 1984, s. 95-109.c?

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • U. Lehmann & G. Hillmer, 1991: Bezkręgowce kopalne. Wyd. Geologiczne, Warszawa.
 • S. Orłowski, M. Szulczewski, 1990. Geologia historyczna. Wyd. Geologiczne, Warszawa.
 • [1] • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.